Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 46 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 46 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
16 november 201719.30 uurWij Doen Het GroenOpenbaarSportcafé Expreszo
19 november 201715.00 uurIntocht Sint NicolaasOpenbaarBordes gemeentehuis
20 november 201715.30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
22 november 201719.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand Oirschot
24 november 201716.00 uurAfscheid Robert VisserOpenbaarVestzak

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Stand van zaken groot onderhoud bomen in ’t Harde Ven

Graag informeren we u over ons voornemen om een onderhoudsplan van het bos uit te voeren in ’t Harde Ven en een stukje in Breeakker. De gemeente heeft voor de uitvoering van dit onderhoud het ingenieursbureau Bureau Van Nierop uit Riethoven in de arm genomen dat zich op bosbouw en ecologie heeft gespecialiseerd. Het gebied waar het bureau van Leon Van Nierop aan de slag gaat, wordt gevormd door straten die de bestemming ‘wonen in het bos’ hebben. Een deel van de bomen daar is aan groot groenonderhoud toe. Een aantal bomen is op zijn retour en vormen nu of in de nabije toekomst een reëel gevaar en dienen drastisch gesnoeid of gedund te worden.

Het plan van aanpak is gepresenteerd in een tweetal openbare informatiebijeenkomsten op 11 en 18 september. Hierna hebben we de inwoners uitgenodigd voor excursies in de eigen buurt. Deze zijn in oktober georganiseerd, nadat Van Nierop de bomen die naar zijn inzicht moeten verdwijnen, eerst waren gemarkeerd. Tijdens de excursies zijn twijfelgevallen besproken en dat heeft in bijna alle gevallen geleid tot wijzigen en uiteindelijk tot een definitief dunningsplan. Met slechts enkele inwoners worden op dit moment nog één-op-één-gesprekken gevoerd over situaties waar partijen nog niet uit zijn gekomen.

Ook heeft wethouder Kees Vortman zijn wekelijkse spreekuur op de woensdagmiddag opengesteld om de laatste individuele gesprekken te voeren over het dunningsplan. Met de inwoners is verder afgesproken dat de daadwerkelijke verwijdering van de bomen in de maand november (en mogelijk nog een stukje in december) zal plaats vinden. We liggen daarvoor nagenoeg op schema, waardoor we verwachten dat het plan nog dit jaar kan worden afgerond. Inmiddels is voor de uitvoering van het rooien van de bomen een groenaannemer in de arm genomen. Het gaat hierbij om groenaannemer Kuijpers.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van ’t Hof, senior medewerker beleidsuitvoering Veiligheid en Wijkbeheer. U bereikt hem via e-mail b.vanthof@sonenbreugel.nl of telefonisch 0499-491491.

 

Afscheid wethouder Robert Visser

Na een wethouderschap van ruim 7,5 jaar neemt Robert Visser op 24 november a.s. afscheid van de gemeente Son en Breugel. Wethouder Visser heeft op vele terreinen een grote bijdrage geleverd in het belang van onze gemeente, met en voor de gemeenschap van Son en Breugel. In twee bestuursperiodes heeft hij, lokaal en regionaal, zijn sporen verdiend op het vlak van ruimtelijke ordening en woningbouw, milieu en duurzaamheid, verkeer, financiën en gemeentelijke belastingen, sociaal domein en Ekkersrijt.

U bent van harte welkom bij de afscheidsreceptie die aan wethouder Visser door het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden op vrijdag 24 november a.s. van 16:00 tot 18:30 uur in het Vestzak, Kerkstraat 2, 5691 AK Son en Breugel. Wilt u zich s.v.p. aanmelden vóór 20 november a.s. door een berichtje te sturen aan afscheid@sonenbreugel.nl.

 

Waardering voor mantelzorgers

Op 13 november jl. hebben de Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel samen met de LEV-groep het mantelzorgcompliment ingepakt. De vele vrijwilligers werden door wethouder Robert Visser bedankt voor hun inzet. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. De gemeente Son en Breugel spreekt daarvoor haar bewondering en waardering uit. Door de inspanningen van deze personen wordt het leven van degene waarvoor gezorgd verlicht en ondersteund.

Mantelzorgcompliment

Hoewel de waarde van deze hulp niet uit te drukken is in geld, biedt de gemeente een VVV- bon aan ter onderstreping van haar waardering. De Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel (BBM) maakt met de bon en andere attenties een fraai pakket. De 370 pakketten worden bezorgd aan de bij het CMD Son en Breugel geregistreerde mantelzorgers op vrijdag 17 november.

 

Sociale vervoersservice AutoMaatje

Automaatje is een vervoerservice voor en door eigen inwoners. Vrijwilligers uit de gemeente rijden tegen kleine onkostenvergoeding in hun eigen auto inwoners die minder mobiel zijn van en naar hun bestemming.
Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer onder de mensen. Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen van tevoren aan.

Het Son en Breugelse AutoMaatje is een initiatief van Son en Breugel Verbindt. Meer informatie of meedoen als vrijwillige chauffeur? Bel: 0499 – 209 609 (maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00 uur) Mail: automaatje@sonenbreugelverbindt.nl of kijk www.sonenbreugelverbindt.nl.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 20 november 2017 is er een vergadering van de monumentencommissie. Vanaf 19 december 2016 is de vergaderstructuur formeel veranderd in een niet-openbaar en openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte (en dus toegankelijk voor belangstellenden) is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 22 november 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Als opname dichterbij komt’. Mensen met een dementie blijven zo lang mogelijk wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Maar soms is het toch noodzakelijk om na te gaan denken over een opname in het verzorgings- of verpleeghuis. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Hoe krijg je een indicatie voor een opname en hoe verloopt de aanvraag? Mag je zelf kiezen waar je wilt wonen? Mag je zomaar op een gesloten afdeling geplaatst worden? Heel veel vragen waar we deze avond allemaal antwoord op gaan geven.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website.
In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.
Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Blauwe Parkeerzone ook op zaterdagen

Vanaf 1 oktober 2017 is de blauwe zone in het centrum ook op zaterdag van kracht. Dit betekent dat u op zaterdagen in de blauwe zone, net als op doordeweekse dagen, tussen 9 en 18 uur maximaal 2 uur mag parkeren en verplicht bent de parkeerschijf te gebruiken. Met deze maatregel wordt beoogd dat de parkeergelegenheid nabij de winkels maximaal gebruikt wordt door klanten van de winkels in het centrum. Langparkeerders parkeren buiten de blauwe zone. Voor ontheffingshouders verandert er niets, de ontheffing is ook op zaterdag van kracht.

 


Duurzaamheid

Wij Doen Het Groen van start

Op 16 november vindt de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘Wij Doen Het Groen’ plaats in Sportcafé ExpresZo bij sporthal De Landing. Steeds meer mensen zijn bezorgd over het milieu en bereid om er zelf wat aan te doen. Wij Doen Het Groen ondersteunt deze mensen met het realiseren van hun ideeën. Of het nu om groene daken gaat, regenwateropvang, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, het bouwen van duurzame kleine huisjes (Tiny Houses), samen een duurzame boerderij runnen, een groen dak (sediment dak), het collectief plaatsen van HR-glas, het plaatsen van laadpalen op de openbare parkeerplaatsen of het initiatief Automaatje, waarbij inwoners van ons dorp minder mobiele medebewoners ergens naartoe vervoeren, alles wat wij samen beoordelen als duurzaam komt in aanmerking.

Leden van de bewonersinitiatieven SonEnergie en SonenBreugelVerbindt verzorgen de begeleiding en organisatie van de avond. En de gemeente faciliteert het proces waar nodig en mogelijk.

Goed idee? Doe dan mee

Kom donderdag 16 november, van 19.30-22.00 uur, naar Sportcafé ExpresZo in sporthal De Landing en voel de energie als je samen plannen ontwikkelt en aan de slag gaat. Bij voorkeur komt u natuurlijk niet alleen. Neem uw buren mee, de leden van uw vereniging of uw vriendengroep. Wij heten u graag welkom.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 20 t/m 23 november 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

In het bladseizoen wordt de groenbak tot en met week 48 wekelijks geleegd. Vanaf die week start het winterseizoen en wordt de ophaalcyclus tweewekelijks. Dat wil zeggen dat na week 48 de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!

Op 25 en 26 december wordt het ophaalschema gewijzigd i.v.m. 1e en 2e Kerstdag. Deze wijzigingen vindt u in DeAfvalapp! en te zijner tijd op de gemeentepagina.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 03 november 2017 Ekkersrijt 7110, 5692 HC – bouwen demontagehal Milieustraat (BOUWEN)
 • 06 november 2017 Hooijdonk 5a, 5694 PA – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 06 november 2017 Apollolaan 33, 5694 WP – legaliseren erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 06 november 2016 Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – herinrichten kantoorpand (BOUWEN)
 • 08 november 2017 Waterjuffer 16, kavel D08 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 08 november 2017 Krophollerstraat 1, 5691 DX – plaatsen hekwerk (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen

 • 06 november 2017 Nieuwstraat 14a, 5691 AC – asbestsanering (SLOPEN)
 • 07 november 2017 Dopperlaan 8, 5691 GS – asbestsanering (SLOPEN)
 • 07 november 2017 Van den Elsenstraat 54a, 5694 NH – slopen kippenhok en berging (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Boomkwekerij M. van den Oever VOF, voor het oprichten een een boomkwekerij, gelegen op de hoek Olen 5a / Lieshoutseweg ongenummerd te Son en Breugel. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van 09.00- 12.30 uur en op
 • maandag en donderdag van 14.00 – 19.00 uur

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690695.

 


Evenementenvergunningen

Carnavalsoptocht 2018

Op 1 november 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Carnavalsoptocht. Het evenement vindt plaats op 11 februari 2018 van 13:11 uur tot 16:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet.

 

Jeugdcarnaval

Op 9 november 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een tent en het houden van activiteiten ten behoeve van het jeugdcarnaval. Het evenement vindt plaats van 10 februari 2017 tot en met 13 februari 2017, elke dag van 18.00 uur tot 00.30 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3, lid 1van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen voor de Carnavalsoptocht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Carnavalsoptocht dat wordt gehouden op 11 februari 2018.

De volgende wegen zijn afgesloten.

 • Vanaf het startpunt ter hoogte van de woning Piet Heinlaan 27, Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan, oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat, eindpunt nabij de kiosk op het Kerkplein;
 • De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden via het weggedeelte Raadhuisplein.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Drank-en Horecawet

Registratie diploma Sociale Hygiëne

Voor leidinggevende personen in een horeca-inrichting is het een vereiste om in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma moet afgegeven zijn door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Een geldig diploma is nodig voor het beoordelen of een Drank-en Horecavergunning afgegeven mag worden en of een leidinggevend persoon op de vergunning bijgeschreven mag worden. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het register Sociale Hygiëne. Dit betekent dat het in het bezit zijn van genoemd diploma niet voldoende is. Een registratie daarvan is een verplichting.

Is het diploma na 1 mei 2018 niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne vervalt de geldigheid daarvan. U wordt daardoor verplicht om opnieuw examen af te leggen.

Overgangsregeling tot 1 mei 2018

Voor een ieder die in het bezit is van een inmiddels oud diploma bestaat de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Dit voor een juiste opname in het Register Sociale Hygiëne. De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.

Meer informatie

Op de website www.svh.nl staat informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar lec@svh.nl onder vermelding van overgangsregeling.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play