Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 47 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 47 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 november 201720.00 uurExtra gemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
24 november 201716.00 uurAfscheid Robert VisserOpenbaarVestzak
27 november 201720.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
28 november 201719.00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
29 november 201720.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Extra Gemeenteraadsvergadering

Op 23 november is er een extra vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

 • Datum en tijdstip: donderdag 23 november 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Afscheid wethouder Visser
 • Kandidaatstelling wethouder, rapportage geloofsbrievencommissie, benoeming en beëdiging wethouder
 • Rapportage geloofsbrievencommissie, toelating en beëdiging nieuw raadslid.
 • Benoeming lid en plaatsvervangend lid commissie grondgebiedzaken.
 • Vacature plaatsvervangend lid Auditcommissie.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.
Spreekrecht Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 27 november 2017, 20.00 uur (voortzetting 4 december a.s.)

Agenda:

 • Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Sonniuspark: Herziening 2017”
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”
 • Vaststelling Bestemmingsplan ”Ekkersrijt: herziening 2017”
 • Voorstel ‘herontwikkelingen voormalige Aldi-locatie e.o. te Son en Breugel resp. voormalige Stokland-locatie e.o. te Son en Breugel

Schorsing / voortzetting op 4 december 2017, 20.00 uur

 • Quickscan Parkeren Rabobank
 • Grondexploitatie Centrum Son
 • Coördinatiebesluit realisatie nieuw kerkgebouw aan het Kerkplein
 • Intergrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven; vaststelling
 • Visie Sciencepark

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 28 november 2017, 19.00 uur

Agenda:

 • Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist 2017
 • Nota kunst- en cultuurbeleid 2017
 • Vaststelling subsidiebeleidsplan 2018

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 29 november 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Tweede bestuursrapportage 2017
 • Oprichting Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
 • Stedelijk Gebied Eindhoven: Samenwerkingsagenda 2018-2025
 • Voortgangsrapportage IBP 2017

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Afscheid wethouder Robert Visser

Wethouder Robert VisserNa een wethouderschap van ruim 7,5 jaar neemt Robert Visser op 24 november a.s. afscheid van de gemeente Son en Breugel.

Wethouder Visser heeft op vele terreinen een grote bijdrage geleverd in het belang van onze gemeente, met en voor de gemeenschap van Son en Breugel. In twee bestuursperiodes heeft hij, lokaal en regionaal, zijn sporen verdiend op het vlak van ruimtelijke ordening en woningbouw, milieu en duurzaamheid, verkeer, financiën en gemeentelijke belastingen, sociaal domein en Ekkersrijt.

U bent van harte welkom bij de afscheidsreceptie die aan wethouder Visser door het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden op vrijdag 24 november a.s. van 16:00 tot 18:30 uur in het Vestzak, Kerkstraat 2, 5691 AK Son en Breugel.

 

Belangrijke stap voor nieuwbouw Kanaalzone Son en Stoklandlocatie Breugel

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap gezet voor twee nieuwbouwplannen in onze gemeente. Wethouder Robert Visser en projectontwikkelaar Marcel Merks van Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling maakten op woensdag 15 november de nieuwbouwplannen voor de Kanaalzone in Son en op de Stoklandlocatie in Breugel bekend. Door deze overeenkomst kan worden gestart met de voorbereidingen die nodig zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Een mooie entree voor Son

Het plan in de Kanaalzone Son en Breugel bestaat uit drie afzonderlijke delen met ieder een eigen karakter en ingericht op de schaal van Son en in meerdere prijsklassen. Zo komen er acht luxe tweekappers met zicht op het kanaal. Op de tweede locatie aan de entree van Son staat een gebouw met ruim twintig appartementen gepland en aan de Bontstraat komen tien geschakelde rij- en hoekwoningen met tuinen.

Nieuwbouw voor een breed publiek in Breugel

In het woningbouwprogramma in Breugel wordt gedacht aan ongeveer tien rij- en hoekwoningen, een zestal tweekappers en twee vrijstaande woningen. Deze diversiteit biedt aan mensen met verschillende woonwensen een passende nieuwbouwwoning. Van starters tot grotere gezinnen.

Duurzame woningen

De woningen in beide plannen worden gebouwd volgens de duurzame eisen van nu. Van Stiphout gaat zelfs een stapje verder: vooruitlopend op de landelijke wetgeving worden deze nieuwe wijken gasloos opgeleverd.

Meer informatie

Eind dit jaar volgt een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden met uitgebreide informatie over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit van de gebouwen. Voor de beide projecten is een informatie- en contactwebsite ingericht: www.nieuwbouwsonenbreugel.nl.

 

Balies gesloten op 8 december

De samenwerkende Dommelvallei-gemeenten zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere dienstverlening naar inwoners. Kort gezegd, meer gemak. De meest gevraagde producten en diensten zijn met iBurgerzaken 24 uur per dag digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat. Zaken die met iBurgerzaken geregeld kunnen worden zijn geboorte, huwelijk, overlijden, verblijf en adres. (reisdocumenten zal pas volgende jaar actief zijn).

Balies dicht

Momenteel zijn we druk bezig met de realisatie van het project IBurgerzaken. De technische overgang van IBurgerzaken staat gepland op 8 december. Dat betekent dat op deze dag de balies zijn gesloten. Er kunnen dus geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnenlopen kunnen we helaas niet helpen. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website in de digitale agenda op de pagina ‘Afspraak maken’. Na een testfase verwachten we begin januari 2018 iBurgerzaken open te stellen.

 

Wijziging dienstregeling van de bussen in Zuidoost-Brabant

Met ingang van 10 december 2017 wijzigt de dienstregeling van de bussen in Zuidoost- Brabant. In de dienstregeling kunnen reizigers vertrektijden zoeken van alle buslijnen, of de vertrektijden vanaf een bepaalde halte of lijn. Elk jaar gaat in december de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. De vertrektijden zijn gewijzigd omdat de treintijden van NS op een aantal stations ook wijzigen per 10 december 2017. Reizigers krijgen met de nieuwe dienstregeling betere verbindingen, andere lijnnummers en gewijzigde routes met andere tijden.

Nieuwe dienstregeling voor Son en Breugel

Lijn 9 naar Son en Breugel rijdt via Prinsenjacht. Daardoor heeft de halte Pieter Eijffhuis weer een rechtstreekse verbinding met Winkelcentrum Woensel/Catharina ziekenhuis. De haltes Gerretsonlaan en Roelantlaan vervallen op lijn 9, maar blijven bediend door de lijnen 405 en 406.

Andere belangrijke wijzigingen

Vanaf 11 december a.s. start Hermes in Helmond met Bravoflex, een nieuwe vervoerservice op afroep die reizigers van halte naar halte brengt. Meer informatie vindt u op: www.bravoflex.info De overige gewijzigde lijnen binnen de Zuidoost-Brabant zijn te vinden op: www.bravo.info/dienstregeling2018. Rond 6 december ontvangt u van Hermes een huis-aan-huis krant met alle informatie.

 

Subsidiebeleidsplan 2018

Het subsidiebeleidsplan 2018 bevat een duidelijk overzicht van alle subsidies op maatschappelijk gebied die de gemeente Son en Breugel in 2018 toekent. In het subsidiebeleidsplan staan onder meer de subsidies aan een aantal professionele organisaties. Enkele van deze organisaties zoals Lumens (maatschappelijk werk en schuldhulpverlening) en de LEVgroep (steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerssteunpunt) leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het CMD. Verder bevat het subsidiebeleidsplan subsidies aan circa 70 plaatselijke organisaties die door de inzet van vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven van Son en Breugel. Het betreft onder meer koren, sportverenigingen, culturele organisaties en vrijwilligersorganisaties die zorgtaken vervullen.

Het subsidiebeleidsplan 2018 wordt op 28 november besproken in de commissie Burgerzaken. Alle organisaties die in het subsidiebeleidsplan 2018 zijn opgenomen, hebben dit onlangs toegezonden gekregen en kunnen hierop tot en met 24 november 2017 reageren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 

Externe inspectie onderhoud bos-, ven- en heidegebied Oud Meer

Het college laat een geplande inspectie voor het bos-, ven- en heidegebied Oud Meer uitvoeren. Het beheer voor het gebied Oud Meer is voor de periode 2013-2024 vastgelegd in een uitwerkingsplan dat door de gemeente, geadviseerd door de Adviesgroep Sonse bossen, en Staatsbosbeheer in 2012 is opgesteld. Het plan voorziet in een externe inspectie na 5 jaar.

Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024

Het multifunctionele bos-, ven- en heidegebied Oud Meer is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2004 beheerd door Staatsbosbeheer. In 2006 werd een erfpachtcontract met een looptijd van 50 jaar aangegaan. In 2012 was er onduidelijkheid en commotie over de kwaliteit van het beheer van de bossen bij Oud Meer. Het college van B&W heeft toen een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek, uitgevoerd in maart 2012, heeft geresulteerd het Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024.

Op basis van aanbevelingen uit het onderzoek van 2012 en in samenspraak met de Gebruikersgroep (tegenwoordig Adviesgroep Sonse Bossen) is het uitwerkingsplan opgesteld, dat voor Staatsbosbeheer de leidraad vormt voor het beheer in de periode van 2013 tot 2024. Dat uitwerkingsplan voorziet onder andere in een externe inspectie na 5 jaar.

Veldsituatie

Met deze geplande externe inspectie willen we bereiken dat we allereerst de actuele veldsituatie evalueren en toetsen aan hetgeen in het uitwerkingsplan is afgesproken. Mogelijk levert de inspectie aanbevelingen op om het Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024 tussentijds bij te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 27 t/m 30 november 2017

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

In het bladseizoen wordt de groenbak tot en met week 48 wekelijks geleegd. Vanaf die week start het winterseizoen en wordt de ophaalcyclus tweewekelijks. Dat wil zeggen dat na week 48 de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp. Op 25 en 26 december wordt het ophaalschema gewijzigd i.v.m. 1e en 2e Kerstdag. Deze wijzigingen vindt u in DeAfvalapp. en te zijner tijd op de gemeentepagina.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 november 2017 Ekkersrijt – plaatsen van een buitenreclame (BOUWEN)
 • 10 november 2017 Keverlaan ongenummerd – bouwen woonhuis met schuur (BOUWEN)
 • 11 november 2017 Bijenlaan 33, 5692 VA – realiseren bijgebouw (BOUWEN)
 • 12 november 2017 Rooijseweg 37, 5691 PA – dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 15 november 2017 Boslaan 4, 5691 CW – pand ombouwen tot 2 appartementen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 15 november 2017 Beemdstraat 24, 5694 AK – legaliseren erfafscheiding (BOUWEN)
 • 15 november 2017 Hoogenberg 7, 5691 DN – kappen van 53 gemarkeerde bomen (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 09 november 2017 Ekkersrijt 7501, 5692 HN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding: Geaccepteerd d.d.:

 • 09 november 2017 Ekkersrijt 4091, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play