Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 50 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 50 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
13 december9.00-9.30 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
15 december15.00-16.00 uurOpening VestzakOpenbaarVestzak
20 december20.00 uurAlzheimer CaféOpenbaar
21 december20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
23 december17.00 uurLampionnenoptocht/opening KerststalOpenbaarGenovevakerk/Hertenkamp

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Kees Vortman op 13 december a.s.

Er is deze week geen spreekuur bij wethouder Kees Vortman. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 21 december 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Vaststelling Bestemmingsplan ”Ekkersrijt: herziening 2017”
 • Voorstel ‘herontwikkelingen voormalige Aldi-locatie e.o. te Son en Breugel resp. voormalige Stokland-locatie e.o. te Son en Breugel
 • Nota kunst- en cultuurbeleid 2017
 • Tweede bestuursrapportage 2017
 • Oprichting Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
 • Coördinatiebesluit realisatie nieuw kerkgebouw aan het Kerkplein
 • Quickscan Parkeren Rabobank
 • Grondexploitatie Centrum Son
 • Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven; vaststelling
 • Visie Sciencepark
 • Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist 2017
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Sonniuspark: Herziening 2017”
 • Vaststelling Bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”
 • Vaststelling subsidiebeleidsplan 2018
 • Stedelijk Gebied Eindhoven: Samenwerkingsagenda 2018-2025

Procedurevoorstel Burgerinitiatiefvoorstel Klein Duurzaam Wonen in Son en Breugel

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Ondertekening aannemingsovereenkomst bouw nieuw gemeentehuis

Terwijl buiten de bulldozers van Stam en de Koning de laatste resten van de beide vleugels van het oude gemeentehuis aan het slopen zijn, tekenen wethouder Kees Vortman en Arno van Tilburg, de directeur van de Eindhovense aannemer Stam en de Koning, in de raadzaal het aannemingscontract voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

Ondertekening aannemingsovereenkomst bouw nieuw gemeentehuis

De start van de bouw is in januari 2018 en het nieuwe gebouw wordt in maart 2019 opgeleverd. Stam en de Koning is ook de aannemer voor asbestsanering en de sloop. Mede daardoor loopt het project precies op schema en blijft de aanneemsom binnen de vooraf gestelde financiële kaders. Het gebouw krijgt een kantoorbestemming op de eerste en tweede verdieping en winkelbestemming op de begane grond. Indien de functies van het
gemeentehuis drastisch veranderen, kan het gebouw op termijn omgebouwd worden tot appartementengebouw.

De publieksbalies en bestuurscentrum blijven tijdens de nieuwbouw open. De ambtelijke organisatie heeft intrek in het schoolgebouw aan de Vijverberg genomen. Als het gebouw in 2019 wordt opgeleverd, zal de begane grondverdieping van de nieuwbouw aan de Airbornestraat eerst tijdelijk dienst doen als bestuurscentrum en locatie voor de publieksbalies, omdat dan het bestuurscentrum wordt gerenoveerd. Daarna komen er op de begane grond pas winkels.

 

Proefproject Strijkwinkel

Op 27 november is het proefproject “De Strijkwinkel “van start gegaan. Jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen onder begeleiding van Carrousel een werkplek midden in het centrum van Son. De klanten van De Strijkwinkel zijn personen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hun huishouding hulp krijgen bij het strijkwerk. Dit initiatief van de gemeente Son en Breugel is opgepakt door de WSD en Carrousel (samenwerking tussen Stichting MeeDoen Werkt en SWZ/Zonhove) en geeft hiermee een invulling aan de participatiewet door arbeid te creëren.

Werkwijze

Tijdens de opstartfase wordt vanuit het CMD contact opgenomen met personen die voor de service in aanmerking komen. Zij kunnen tijdens de proefperiode tot en met eind februari, kosteloos gebruik maken van de dienst. Ook aan het ophalen en weer terugbrengen van de strijkwas is gedacht. Een medewerker van de WSD haalt de wasbox met de schone, droge was thuis op en brengt het binnen de gestelde tijd weer netjes gestreken in de wasbox terug.

Meer weten?

Komt u ook in aanmerking voor deze dienstverlening en wilt u er meer over weten? Neem dan contact op door te bellen met 088-7998118 of een e-mail te sturen naar strijkwinkel@carrouselwerkt.nl. En loop gerust eens binnen in de strijkwinkel aan het Raadhuisplein 2. Het is geopend op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 16:00 uur.

 

Samen in actie tegen fietsdiefstal

In Son en Breugel worden relatief veel fietsen gestolen op de doorgaande weg in het centrum (Hendrik Veenemanstraat t/m de Bontstraat). De fietsen staan over het algemeen wel op slot, maar niet geketend aan een vast object.

In januari 2018 plaatsing extra fietsnieten

Om het aantal fietsdiefstallen tegen te gaan wordt begin januari 2018 gestart met het vervangen van de ongebruikte lage fietsenrekken door fietsnieten. Zo kunnen inwoners hun fiets altijd aan een vast object ketenen en kunnen fietsen – ook al staan ze op slot – niet opgetild en meegenomen worden. Door het ‘dubbel’ op slot zetten kunnen fietsen minder gemakkelijk worden gestolen.

Sloten kopen met 50% korting

Om het gebruik van de (extra) fietsnieten te stimuleren heeft de gemeente afspraken gemaakt met de lokale fietswinkels. Vanaf 15 december 2017 tot 1 maart 2018 kunnen inwoners een fietsslot kopen met 50% korting bij Fiets & Sport v.d. Berg en Arts Tweewielers. Het gaat hierbij om hard stalen kettingsloten met aparte sleutels. Zie hiervoor ook de advertentie elders in deze krant. De cartoons Sonny en Bonny worden weer ingezet om bezoekers van het centrum te attenderen op het gebruik van de fietsnieten. Ook de al eerder ingezette zadelhoesjes zullen weer worden verspreid worden over de geparkeerde fietsen in het centrum.

 

Meting Hefbrug Son op 19 december

De Firma SPIE voert de komende weken diverse metingen uit aan de bruggen over de Noord-Brabantse en Limburgse Kanalen. In totaal zullen de werkzaamheden niet langer duren dan een reguliere brugopening en de werkzaamheden zullen buiten de spits worden uitgevoerd, verkeershinder wordt dan ook niet verwacht.

Onbegrip

Rijkswaterstaat en SPIE ervaren de laatste tijd echter dat regelmatig fietsers onder de slagbomen door kruipen en dat er onbegrip is bij automobilisten. RWS en SPIE zien bij genoemde metingen op een aantal locaties een verhoogd risico hierop. Dit wordt versterkt omdat de brug in gesloten positie staat, terwijl de slagbomen naar beneden zullen blijven. Daarom hebben RWS en SPIE in onderling overleg besproken om op een aantal drukke (fiets)routes verkeersregelaars in te zetten tijdens de metingen. Bij de Hefbrug Son worden daarom bij de uitvoering (gepland op 19 december) verkeersregelaars ingezet.

 

Afscheid van de expositiecommissie

In een sfeervolle bijeenkomst hebben Ad van Etten, Annelies Schoth en Leo Achterbergh op 7 december jl. afscheid genomen als lid van de expositiecommissie Son en Breugel. Burgemeester Hans Gaillard nam het gezelschap tijdens zijn toespraak mee terug in de tijd naar de oorsprong van deze commissie en haar doelstellingen. Hij keek terug op enkele highlights die de expositiecommissie heeft gerealiseerd zoals de Sonnius- en de Remember September expositie en de betekenis die deze hebben gehad in het dorp.

U

Ad van Etten en Annelies Schoth namen de gasten daarna mee langs de huidige expositie ‘Kunst uit de kelder’. Ieder schilderij kent immers een boeiende geschiedenis en Ad en Annelies kunnen daar als geen ander over vertellen. We gaan hun inspiratie dan ook missen. Ad, Annelies en Leo; hartelijk bedankt voor de vele boeiende exposities.

De expositie “Kunst uit de kelder’ is nog tot 9 januari 2018 tijdens openingstijden te bezichtigen in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

 

Opening kerststal met lampionnenoptocht

Op zaterdagavond 23 december aanstaande opent burgemeester Hans Gaillard de kerststal in het hertenkamp aan de Dommelpas in Son en Breugel. Volgens een inmiddels vaste traditie gaat een stemmige lampionnenoptocht aan deze opening vooraf. Deelnemers voor de optocht verzamelen zich vanaf 16.45 uur op Kerkplein St. Genovevakerk in Breugel. Iedereen dient wel zelf een lampion mee te brengen. De optocht start stipt om 17.00 uur, waardoor de aankomst bij de kerststal in het hertenkamp om 17.15 uur zal zijn. Daar wacht voor iedereen een beker warme chocolademelk.

De kerststal in het hertenkamp is te bezoeken vanaf zondag 24 december 2017 t/m 7 januari 2018, dagelijks van 10.00 – 18.00 uur. De kerststal in Son en Breugel wordt altijd goed bezocht, ook door kijkers van buiten de
gemeente. Dat komt onder andere omdat de stal in de kerststallenroute van de VVV staat.

ln verband met de recente uitbraak van vogelgriep heeft de beheerder van het Hertenkamp, Cor Essens, het pluimvee afgeschermd. Bezoekers van de kerststal zullen niet in contact komen met deze dieren. Voor de overige bewoners van het Hertenkamp is de vogelgriep niet besmettelijk. Uiteraard zal de beheerder blijven bekijken of opening van de kerststal verantwoord is.

 

Gespreksgroep rouwbegeleiding

Op maandagmiddag 8 januari 2018 start een gespreksgroep voor mensen die ten minste een jaar geleden hun partner verloren hebben. De eerste periode na een overlijden kunnen nabestaanden hun verhaal vaak nog wel kwijt bij hun omgeving. Maar na een aantal maanden wordt het moeilijker om het verdriet en de rouw bespreekbaar te maken. Daardoor dreigen mensen vast te lopen in hun rouwproces.

Om weer grip te krijgen op het inrichten van een nieuwe levensfase, biedt de LEVgroep (onderdeel van het CMD) binnenkort de mogelijkheid om dit samen met andere lotgenoten aan te pakken. Het zetten van de eerste stap, het aanmelden, is vaak de moeilijkste. De tien bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur bij het CMD/ kantoor LEVgroep, Europalaan 2.

Aanmelden en meer informatie

Hebt u belangstelling voor deelname aan deze bijeenkomsten dan kunt u zich vóór 18 december aanmelden bij het CMD. Het CMD is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0499-491 470. Aanmelden per email kan ook: cmd@sonenbreugel.nl. Deelname is gratis. Hebt u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met LEVgroep 0499-475361.

 

Offensief met zonnepanelen voor 12 gemeenten in de regio gaat van start

Son en Breugel neemt deel aan het Regionale Zonnepanelenproject. In dit project kopen 12 gemeenten in de regio gezamenlijk zonnepanelen in. Ook maken zij gezamenlijk afspraken met een leverancier (service provider) over levering, plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen en de administratieve afhandeling van de lening. Dit initiatief heeft als voordeel dat inwoners niet zelf allerlei zaken hoeven uit te zoeken. De zonnepanelen worden door de gemeenten ook vóórgefinancierd en inwoners die de panelen aanschaffen betalen ze in maximaal vijftien jaar af.

Op dit moment loopt er de Europese aanbesteding voor de serviceprovider, die straks de zonnepanelen aan inwoners gaat leveren, de maandelijkse bedragen bij inwoners gaat innen en die gedurende vijftien jaar garantie en service levert. Begin februari 2018 zijn de gekozen serviceprovider(s) bekend en worden inwoners geïnformeerd over alle details en kunnen ze zich inschrijven voor deelname. Vanaf april 2018 kunnen de zonnepaneel-installaties aangelegd worden.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft hoge verwachtingen van dit project: “We zien graag dat onze inwoners zonne-energie gaan opwekken. Als lokale overheid is het onze rol om daarvoor barrières weg te nemen. In dit project worden onze inwoners volledig ontzorgd en de investering wordt door de gemeente vóórgefinancierd. Daardoor is instappen ook voor gezinnen met een kleine(re) beurs mogelijk”.

De gemeenteraad heeft op voorhand budget voor de voorfinanciering van zonnepanelen op 500 koopwoningen in de gemeente gereserveerd. Voorafgaand aan de officiële start zal de gemeente Son en Breugel via een enquête de belangstelling in de gemeente peilen. Belangstellenden kunnen zich bij de gemeente melden op duurzaam@sonenbreugel.nl, dan worden ze uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst in het voorjaar. Op www.zonatlas.nl/home/ kunnen belangstellenden checken of het dak van de woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 20 december 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Dementie en actief blijven: Ruud Dirkse’. Ruud Dirkse is auteur van verschillende boeken over dementie. In mei is er een nieuw boek verschenen van zijn hand in samenwerking met Olga Commandeur: ‘Wat beweegt jou?’ Er komen vragen aan bod rondom het thema bewegen en actief zijn zoals: Wat is
het belang van beweging bij dementie? Hoe kom ik tot een voor mij passende actieve dag invulling? Hoe kan ik mijn partner met dementie stimuleren om meer actief te zijn?

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u de website van de Alzheimerstichting: www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimercafe-bos. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 18 t/m 22 december 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Gewijzigde ophaalrondes i.v.m. feestdagen

 • In verband met 1e Kerstdag zijn de ophaalrondes van maandag 25 december gewijzigd. De GFT-ronde wordt ingehaald op donderdag 21 december. De PMD-ronde wordt ingehaald op donderdag 28 december.
 • In verband met 2e Kerstdag zijn de ophaalrondes van dinsdag 26 december gewijzigd. De GFT- en PMD-ronde wordt ingehaald op vrijdag 22 december. De Papier-ronde wordt ingehaald op woensdag 27 december.
 • In verband met Nieuwjaarsdag zijn de ophaalrondes van maandag 1 januari gewijzigd. De PMD-ronde wordt ingehaald op donderdag 4 januari 2018.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Geen PMD meer op woensdag

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de ophaaldag voor PMD op woensdag. Deze route wordt voortaan op vrijdag gereden. Zet uw PMD-zak vanaf 7.30 uur op straat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 05 december 2017 Beekjuffer 13, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 05 december 2017 Ekkersrijt 1501, 5692 AN – uitbreiden bedrijfshal (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 05 december 2017 Talmastraat 17, 5694 CV – oprichten erker en het doorbreken van de dragende wand in de keuken (BOUWEN)
 • 06 december 2017 Eind 1b, 5694 NL – opslag en verkoop/verhuur gasflessen (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 07 december 2017 Boslaan 4, 5691 CW – verbouwen pand tot 2 appartementen (BOUWEN)
 • 07 december 2017 Keverlaan 5 – bouwen woonhuis met schuur (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 30 november 2017 Nieuwstraat 70, 5691 AG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Beschikking omgevingsvergunning Olen 11

Burgemeester en wethouders hebben op 11 mei 2015 een aanvraag ontvangen van Erik van den Oever om een omgevingsvergunning voor een varkenshouderij op het adres Olen 11,
5694 NP, Son en Breugel. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • bouwen;
 • het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, waarvoor een beperkte milieutoets nodig is (Natura 2000-activiteiten);
 • het veranderen van de werking een inrichting.

Besluit

Burgemeester en wethouders hebben op besloten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De beschikking ligt gedurende 6 weken van 12 december 2017 tot en met 22 januari 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Evenementenvergunning Kermis 2018

Op 5 december 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de kermis in 2018. Het evenement vindt plaats vanaf vrijdag 15 juni 2018 tot en met dinsdag 19 juni 2018. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.