Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 6 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 6 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
8 februari 20179:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
8 februari 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
14 februari 201718:30 uurBijeenkomst parkeren centrumOpenbaarRaadzaal

 


Mededelingen en berichten

Parkeren in het centrum

Bij parkeren in het centrum van de kern Son gaat het om een juiste balans tussen goede bereikbaarheid van winkels, woonhuizen en evenementen aan de ene kant en slim gebruik van de schaarse openbare ruimte aan de andere kant. En…het oog wil ook nog wat.

Het aantal parkeervakken is belangrijk, maar voor slim parkeerbeleid zijn andere zaken ook belangrijk: hoever wil je lopen, hoe lang auto’s staan er en van wie zijn die auto’s: Van bezoekers, bewoners of van mensen die in het centrum werken? Ook speelt het een rol wanneer auto’s geparkeerd staan: welke dag en welk tijdstip.

De puzzel van parkeerplaatsen en parkeertijden wordt door een op parkeren gespecialiseerd bureau Spark ontrafeld. Spark deed in het najaar 2016 op meerdere momenten tellingen van de parkeerdruk in het hele centrum. Die informatie is verwerkt in een interessante analyse over parkeren in het centrumgebied. Spark stelt heel concrete én slimme oplossingen voor om de parkeerdruk te reguleren. De onderzoeksresultaten een openbare bewonersbijeenkomst met u gedeeld.

Deze parkeerbijeenkomst is op 14 februari 2017 vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis.

 

Verbeterde paden en uitbreiding begraafplaats Wolfswinkel

Dit voorjaar worden de paden op begraafplaats Wolfswinkel opnieuw geasfalteerd.

Het wandelpadenstelsel op de begraafplaats is aan groot onderhoud toe. Deze boodschap is onder de aandacht van de stichting begraafplaats Wolfswinkel en de gemeente gebracht door mensen die de begraafplaats regelmatig bezoeken.

Om de begraafplaats weer goed en veilig toegankelijk te maken, worden de paden dit voorjaar opnieuw geasfalteerd en waar nodig opgehoogd. Het grondverzet en het asfalteren is gegund aan aannemer KWS, die hiervoor de goedkoopste aanbieding heeft ingediend. De werkzaamheden worden medio maart uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft ook budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van een uitbreiding van de begraafcapaciteit. Hiertoe is het middenterrein opgehoogd en komen er twee nieuwe paden in dat middenterrein om de toekomstige uitbreiding bereikbaar te maken.

Met deze opdracht wordt de bestaande padenstructuur volledig opgeknapt en een pad gemaakt dat aansluiting de aansluiting maakt op de uitbreiding in het middengedeelte dat onlangs al opgehoogd is.

Plattegrond van de begraafplaats Wolfswinkel

 • Geel = bestaande paden
 • Wit = aan te leggen/uitbreidingsgebied

 

Oproep aan hondenbezitters omgeving Herculeslaan

We ontvangen regelmatig berichten van inwoners uit de Herculeslaan en Hoogstraat over de populariteit van hun straten voor hondenbezitters. Regelmatig ‘vergeten’ de eigenaren daarbij om de uitwerpselen van hun huisdier op te ruimen. Een ergernis voor andere buurtbewoners die blijven zitten met het aanzicht en de stank. En bovendien het risico dat ze erin trappen en de poep mee naar binnen lopen.

We hebben in Son en Breugel de afspraak dat hondeneigenaren de uitwerpselen van hun huisdieren zelf opruimen. We attenderen u dus wederom op de afspraak om hondenpoep op te ruimen. Een kleine moeite, die een grote ergernis voorkomt. En bovendien bespaart het ook nog geld. De Boa’s hebben de opdracht gekregen bij overtreding streng op te treden. Een boete kost € 140,- plus € 9,- administratiekosten.

Uiteraard geldt deze oproep voor de hele gemeente Son en Breugel. Een (wederom) gewaarschuwd mens telt dus voor twee.

 


Verkiezingen

Verkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. U kunt die dag op elk stembureau in Son en Breugel tussen 07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds uw stem uitbrengen.

Stemlocaties

In Son en Breugel zijn 10 stemlocaties aangewezen.

 • Kom van Son, Bibliotheek Dommeldal, Airbornestraat 1
 • De Vloed, Berkenstaete, De Bontstraat 71
 • Breeakker, Bibliotheek Dommeldal, Airbornestraat 1 (let op: oude stembureau is vervallen)
 • ’t Harde Ven, Korein Kinderplein, Ruysdaelstraat 2
 • De Gentiaan, Basisschool De Bloktempel, IJssellaan 6 (let op: ingang aan de Amerikalaan)
 • De Gentiaan, Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2
 • Kom Breugel, Parochiehuis Den Bauw, St. Genovevastraat 29
 • ’t Eigen, Basisschool De Stokland, Jupiterstraat 3 (let op: deze stem locatie is niet rolstoeltoegankelijk)
 • Hoogstraat, Gemeenschapshuis De Boerderij, Leeuwstraat 2
 • Sonniuspark, Basisschool De Ruimte, Honingbij 1

 

Registratie als kiezer

Bij de afdeling Dienstverlening Publiek kunt u opvragen of u als kiezer (goed) geregistreerd staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u schriftelijk om een herziening hiervan vragen.

 

Deelname verkiezingen

De Kieswet stelt iedere werknemer in de gelegenheid aan de verkiezingen deel te nemen. De werkgever dient u hiervoor vrij te geven mocht u niet binnen werkuren kunnen stemmen. U mag hiervoor maximaal twee uur afwezig zijn. Een werkgever die hieraan niet meewerkt kan hiervoor een geldboete of hechtenis krijgen.

Voor vragen over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening Publiek, telefoonnummer 0499 491 491.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 13 t/m 17 februari 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 27 januari 2017 – Ekkersrijt 4008, 5692 DA – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)
 • 31 januari 2017 – IJssellaan 6, 5691 HB – plaatsen buitenberging (BOUWEN)
 • 31 januari 2017 – Dommelstraat 18, 5691 AT – slopen aan- en bijgebouwen (SLOPEN OP GROND VAN RUIMTELIJKE REGELS)
 • 31 januari 2017 – Dommelstraat 18, 5691 AT – realiseren van aanbouwen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 30 januari 2017 – Ekkersrijt ongenummerd (gelegen aan Ekkersrijt 8000) – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)
 • 30 januari 2017 – Maaslaan 2, 5691 HN – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 30 januari 2017 – Driehoek 1D, 5691 NE – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 30 januari 2017 – Oderlaan 56, 5691 MC – veranderen en verlengen dakkapel (BOUWEN)
 • 31 januari 2017 – Vuurlibel, kavel C03a – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 01 februari 2017 – Beekjuffer 22, 5692 WT – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 02 februari 2017 – De Kuilen 3a, 5694 NM – oprichten woonhuis (BOUWEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.