Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 6 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 6 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 februari9.00 – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
7 februari16.30-17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
7 februari17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
8 februari16.00 uurJeugdgemeenteraadOpenbaarGemeentehuis
8 februari20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
9 februari16.00 uurVergadering Centraal StembureauOpenbaarGemeentehuis
10 februari15.00 uurSleuteloverdrachtOpenbaarDe Zwaan
11 februari13.15 uurOptochtOpenbaarSon en Breugel
13 februari14.00 uurBoerenbruiloftOpenbaarPieter Brueghelplein

Mededelingen en berichten

Wel spreekuur Hans Gaillard op 7 februari; spreekuur 14 februari vervalt

Ondanks een eerdere annulering gaat het spreekuur van Hans Gaillard op 7 februari door. Het spreekuur van de burgemeester op 14 februari vervalt. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Vergadering Jeugdgemeenteraad 8 februari 16.00 uur

Op 8 februari is er een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis.

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag van 7 december 2017
 4. Mededelingen
 5. Wethouder Vortman: het bomenbeleid in Son en Breugel
 6. Hondenuitlaatterrein: filmpje hondenpoep en raadsvoorstel
 7. Hangjongeren: stand van zaken
 8. Veiligheid van de speeltoestellen: stand van zaken
 9. Verkeer: gesprek wethouder en uitleg verkeerssituatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Extra fietsnieten in het centrum

Om het aantal fietsdiefstallen tegen te gaan wordt vanaf 7 februari gestart met het vervangen van de ongebruikte lage fietsenrekken door fietsnieten. Zo kunnen inwoners hun fiets altijd aan een vast object ketenen en kunnen fietsen – ook al staan ze op slot – niet opgetild en meegenomen worden. Door het ‘dubbel’ op slot zetten kunnen fietsen minder gemakkelijk worden gestolen.

Sloten kopen met 50% korting

Om het gebruik van de (extra) fietsnieten te stimuleren heeft de gemeente afspraken gemaakt met de lokale fietswinkels. Tot 1 maart 2018 kunnen inwoners een fietsslot kopen met 50% korting bij Fiets & Sport v.d. Berg en Arts Tweewielers. Het gaat hierbij om hard stalen kettingsloten met aparte sleutels.

De cartoons Sonny en Bonny maken u attent op het gebruik van de fietsnieten. Ook de al eerder ingezette zadelhoesjes zullen weer verspreid worden over de geparkeerde fietsen in het centrum.

 

IkPas

IkPas is een nationale actie van de GGD om tijdelijk geen alcohol te drinken. Gezamenlijk zetten we ons alcoholgebruik even op pauze. De gemeente Son en Breugel ondersteunt de campagne IkPas waarin inwoners worden uitgedaagd een maand geen alcohol te drinken om eens te kijken wat het met je doet.

Wanneer?

Er zijn 2 varianten. De 40 dagen-actie loopt van Aswoensdag tot en met de zondag voor Pasen, tijdens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van woensdag 14 februari 2018 tot en met zondag 25 maart 2018. De 30 dagen-actie beslaat bijna een maand en begint altijd op 1 maart, dit jaar op een donderdag. De actie loopt dan tot en met 30 maart 2018. Wil je meedoen of meer informatie hierover? Kijk dan op de site www.ikpas.nl. U kunt ook op het gemeentehuis een gratis boekje ophalen met meer informatie en een speciale polsband waarmee u kan aangeven mee te doen met de actie.

 

Hermes rijdt dit jaar tijdens carnaval in Eindhoven geen nachtnet

Van zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 13 februari wordt er carnaval gevierd in Brabant. Voorgaande jaren reed Hermes op zaterdag, zondag en maandag in Eindhoven tijdens carnaval een nachtnet. Gezien het feit dat er in de voorgaande jaren te weinig gebruik is gemaakt van het nachtnetvervoer heeft Hermes besloten af te zien van het nachtnet.

Omleidingen en stremmingen

Door de optochten zijn er in het weekend en de dagen daarna in veel plaatsen omleidingen en stremmingen voor de bussen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over uw reis tijdens carnaval op www.hermes.nl.

 

Balies gesloten op 19 februari

De samenwerkende Dommelvallei-gemeenten zijn bezig met de invoering van iBurgerzaken. Dit zorgt voor een efficiëntere en effectievere dienstverlening naar inwoners. Kort gezegd, meer gemak. De meest gevraagde producten en diensten zijn met iBurgerzaken 24 uur per dag digitaal beschikbaar voor inwoners en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat. Zaken die met iBurgerzaken geregeld kunnen worden zijn geboorte, huwelijk, overlijden, verblijf en adres. (reisdocumenten zal pas volgende jaar actief zijn).

Balies dicht

Momenteel zijn we druk bezig met de realisatie van het project IBurgerzaken. Op 20 februari gaan we ‘live’. Door technische voorbereidingen betekent dit dat de balies op 19 februari de hele dag gesloten zijn. Er kunnen dus geen afspraken gepland worden. Ook inwoners die binnenlopen kunnen we helaas niet helpen.

Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website in de digitale agenda op de pagina ‘Afspraak maken’.

 

Vrijwilligersavond 9 maart 2018

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwilligers in de spotlights. Overal in het land zijn op 9 en 10 maart leuke vrijwilligersactiviteiten te doen.

Vrijwilligers bedankt

De gemeente Son en Breugel wil in dit weekend ook stilstaan bij de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in onze gemeenschap. Op vrijdagavond 9 maart 2018 van 19.00 tot 22.30 uur zetten we ze dan ook graag eens in het zonnetje tijdens een avond vol entertainment in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2/A in Breugel.

Toegangskaarten worden volgende week verzonden aan de verenigingen en stichtingen. Vraag er naar bij uw bestuur. Eventueel kunnen meer kaarten worden afgehaald op het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt ook de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan een inwoner met een grote verdienste voor Son en Breugel.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 12 t/m 16 februari 2018

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 25 januari 2018 Ekkersrijt 7415, 5692 HL – uitbreiden bestaande bedrijfshal (BOUWEN)
 • 30 januari 2018 Boogschutterlaan 1, 5694 VK – bouwen garage en verplaatsen carport (BOUWEN)
 • 31 januari 2018 Doormanlaan 72, 5694 EC – vervangen bestaande erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 01 februari 2018 Hooijdonk 5a, 5694 PA – oprichten bedrijfswoning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 26 januari 2018 Bremlaan 6, 8, Buntlaan 1, 11, 5, 7, 9, Hoplaan 1, 3, 5, 7, 9, Hulstlaan 1, 3, 5, 7, Klaprooslaan 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17 en 19 – Asbestsanering (SLOPEN)
 • 30 januari 2018 Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woning (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 2011

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van De Molen Banden in verband het berekenen van de representatieve geluidbelasting van de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 2011 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is op afspraak in te zien vanaf 6 februari 2018 gedurende 6 weken, bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel.

De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;
 • maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.