Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 8 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 8 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
22 februari 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
22 februari 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij

 


Mededelingen en berichten

In memoriam Ben Giesbers

Met ontzetting hebben we op 16 februari 2017 kennis genomen van het noodlottig ongeval van onze brandweervrijwilliger Ben Giesbers.

Ben was sinds 1 september 2004 een gerespecteerd lid van het vrijwillige brandweerkorps van Son en Breugel in de functie van bevelvoerder. Ook vervulde hij veel werkzaamheden binnen de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Hij was instructeur, examinator en Adviseur Gevaarlijke Stoffen binnen onze regio. Hij was een duizendpoot en enorm betrokken bij de brandweervereniging. Zo heeft hij zijn stempel gedrukt op veel carnavalswagens van de vereniging. We missen in hem een aimabele, innemende en zeer gewaardeerde vrijwilliger.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Godelieve, zijn dochters Geertje en Carlijn en zoon Bob, familie en vrienden. Wij wensen hen en alle (oud)leden van Brandweer Son en Breugel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

College en collega’s gemeente Son en Breugel.

 

Enquêtes kunst en cultuur in Son en Breugel

Son en Breugel is een actief dorp. Met grote regelmaat worden er activiteiten georganiseerd, onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Sommige organistoren van kunstzinnige- en culturele activiteiten ondersteunt de gemeente door subsidie of een accommodatie. Anderen organiseren en financieren de activiteiten zelfstandig.

De gemeente krijgt graag meer inzicht in zowel het complete aanbod van kunst en cultuur in het dorp als de mening van de inwoners daarover.
Gaan inwoners graag naar kunstzinnige- of culturele activiteiten in Son en Breugel? Is het aanbod voldoende divers? En hoe is het voor de organisatoren om dergelijke activiteiten in het dorp op te zetten?

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen nodigt iedereen van harte uit om zijn of haar stem te laten horen over de lokale kunst en cultuur en de enquêtes Kunst en Cultuur in Son en Breugel in te vullen. Invullen kan in de periode van 17 februari t/m 1 mei.

Twee enquêtes

Er zijn twee verschillende enquêtes opgesteld.

Enquête voor organisatoren

De enquête voor aanbieders (organisatoren) van kunstzinnige- en culturele activiteiten is bedoeld voor iedere vereniging, persoon of organisatie die kunst en/of cultuur in Son en Breugel aanbiedt. De enquête is beschikbaar via de website van de gemeente onder ‘Actuele projecten’ of deze directe link.

Organisatoren van evenementen uit Son en Breugel zijn vorig jaar geïnterviewd in verband met de evaluatie van het evenementenbeleid. Zij hoeven de enquête voor aanbieders daarom niet in te vullen.

Enquête voor alle inwoners

Daarnaast is er een enquête voor alle inwoners van Son en Breugel. De vragen zijn gericht op de mening van de inwoners over het lokale aanbod van kunst en cultuur. De enquête is beschikbaar via de website van de gemeente onder ‘Actuele projecten’ of deze directe link.

 

Actie IkPas! 40 of 30 dagen zonder alcohol!

Foto: Giti Entezami

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen van gemeente Son en Breugel, diaken Cooijmans van de Heilige Odaparochie én prins Carnaval 2017 (Ronald Brekelmans) doen mee met de landelijke campagne IkPas! 40 / 30 dagen geen alcohol drinken. Ze dagen iedereen in de gemeente uit om zich ook aan te melden voor IkPas! GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt deze actie en maakt het mogelijk dat men zich kan aanmelden in deze regio!

Waarom deze actie?

30 of 40 dagen geen alcohol drinken, fris de lente in, een maandje detoxen (ontgiften). IkPas! is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet. Veel deelnemers van de eerste twee edities gaven aan onbewust een gewoonte aangenomen te hebben waarbij het vanzelfsprekend was dat ze vrijwel dagelijks meerdere glazen alcohol dronken. Door leerervaringen op te doen in de alcoholvrije IkPas!-periode werden ze bewuster in het maken van een keuze om wel of niet te drinken. Zo doorbraken ze vastgeroeste patronen, was alcohol drinken niet meer vanzelfsprekend en voelden zich daar goed bij. Ook heeft een groot deel van de deelnemers positieve lichamelijke veranderingen ervaren tijdens IkPas!: ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid.

Wanneer vindt deze actie in Son en Breugel plaats?

De 40 dagenactie loopt tussen carnaval en Pasen tijdens de traditionele vastenperiode, van 1 maart tot 16 april. De 30 dagenactie begint op 10 maart, waardoor de laatste actiedag gelijk loopt met de 40 dagenactie: zondag 16 april 2017. Met deze opzet hebben de deelnemers aan de 40 dagenactie tien dagen extra de tijd om ‘maatjes’ te vinden om de challenge ook aan te gaan.

Hoe meedoen aan IkPas!?

U kunt zich aanmelden voor IkPas! op de website www.ikPas.nl, u vult de gevraagde gegevens in en verzend deze. U krijgt hiervan een bevestiging via email en hierna wordt u op de hoogte gehouden van ondersteunende informatie door het IkPas! team!

Om aan de omgeving te laten zien dat u deelneemt aan IkPas!, kan er een speciaal voor deze actie gemaakt blauw bandje gedragen worden. U kunt dit bandje aanvragen via de website van IkPas!
U kunt dit bandje afhalen op het gemeentehuis van de Son en Breugel (zolang de voorraad strekt)

 

Grote omleiding Arriva bussen tijdens carnaval

Op zondag 26 februari 2017 wordt de optocht van Son en Breugel georganiseerd. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur zullen de Arriva bussen van lijn 156 en 157 moeten omrijden en vervallen de reguliere bushaltes Gentiaanlaan, Eekhoornlaan, Raadhuisplein, Kanaalbrug en Ekkersrijt. Inwoners die van en naar Son en Breugel willen reizen, kunnen het beste in- en uitstappen bij halte Wolfswinkel nabij de sportvelden.

Voor informatie over bus routes in Brabant Oost tijdens alle carnavalsdagen kijk op www.arriva.nl (onder omleidingen/stremmingen) of bel gratis Arriva klantenservice op telefoonnummer 0800-0232545.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 27 februari t/m 3 maart 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 februari 2017 – Kanaalstraat 2, 5691 NC – bouwen opslagloods (BOUWEN)
 • 10 februari 2017 – de Wadden 24, 5691 ZG – plaatsen terras overkapping (BOUWEN)
 • 12 februari 2017 – Ekkersrijt 2060a, 5692 BA – plaatsen magazijnstellingen (BOUWEN)
 • 12 februari 2017 – Ekkersrijt 2060a, 5692 BA – gebruikersmelding (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 10 februari 2017 – Zandstraat 36, 5691 CE – kappen van vier coniferen vanwege verplaatsing inrit (KAPPEN)
 • 10 februari 2017 – Huijgensstraat 13, 5691 XM – kappen van twee bomen voortuin (KAPPEN)
 • 13 februari 2017 – Muizenberg 4, 5691 GW – kappen van vier bomen linksvoor (KAPPEN)
 • 13 februari 2017 – Röntgenlaan 6, 5691 GK – kappen van vier bomen voor de woning (KAPPEN)
 • 13 februari 2017 – Hendrik Veenemanstraat 57, 5691 BA – kappen van een boom in het achtererf op perceel (KAPPEN)
 • 13 februari 2017 – Beekjuffer 20, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 13 februari 2017 – Jufferlaan 20, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 14 februari 2017 – Ekkersrijt 4008, 5692 DA – aanbrengen gevelreclame (BOUWEN)
 • 14 februari 2017 – Ekkersrijt 4000, 5692 DA – plaatsen reclamezuilen (BOUWEN)
 • 14 februari 2017 – Röntgenlaan 6 – kappen van 2 grove dennen in groenstrook voor perceel (KAPPEN)
 • 15 februari 2017 – Daslaan 3, 5691 EZ – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 16 februari 2017  – Ekkersrijt 4115, 5692 DD – plaatsen reclameobject op de gevel en reclamescherm (BOUWEN)
 • 16 februari 2017 – Nieuwstraat 50, 5691 AD – wijzigen voorgevel t.b.v. realiseren winkelruimte en dagbestedingsruimten (BOUWEN)

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 november 2016, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 12 januari 2017 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Evenementenvergunning en ontheffing Drank- en Horecawet ‘Garageverkoop Antoon van de Venstraat’

Op 10 februari 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Garageverkoop aan de Antoon van de Venstraat. Ook heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de Garageverkoop. Het evenement vindt plaats op 2 juli 2017 van 11.00 uur tot 15.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 4, lid 1 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

Verkeersmaatregelen ‘Garageverkoop Antoon van de Venstraat’

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Garageverkoop aan de Antoon van de Venstraat die wordt gehouden op 2 juli 2017.
De verkeersmaatregelen bestaan uit de afsluiting van de Antoon van de Venstraat op
2 juli 2017 tussen 09.30 uur en 16.00 uur voor doorgaand verkeer vanaf de kruising met de Zandstraat tot en met de kruising met de Nieuwstraat.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.