Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 8 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 8 2018.

Agenda komende periode

 

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
21 februari17.00 – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
21 februari16.30-17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
26 februari20.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
27 februari20.00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
28 februari20.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
28 februari19.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
1 maart19.30-22.00 uurBijeenkomst dementie stichting 2109OpenbaarDe Zwaan

Mededelingen en berichten

Spreekuur Hans Gaillard 21 februari vervalt

Op 21 februari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een vwaholgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 26 februari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Gedeeltelijk verharden huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer bedrijventerrein Science Park
 • Onderzoek veehouderij en volksgezondheid
 • Voortgangsrapportage Sonniuspark februari 2018
 • Rapportage Ontwikkelingslocaties Son en Breugel

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 27 februari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Verordening Jeugdhulp 2018
 • Verordening cliëntenparticipatie 2018
 • Kaders subsidiebeleid
 • Kopij gemeentepagina week 8 2018
 • 1e Begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
 • Rapportage CMD juli – december 2017
 • Programma Veerkracht, voorheen dagbesteding nieuwe stijl

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 28 februari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Actualisatie Algemene plaatselijke verordening
 • Woonwagenbeleid 2018
 • Belastingdifferentiatie rioolheffing
 • Indexeringspercentage

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 28 februari 2018 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Rechtsbescherming voor mensen met dementie’.

Rechtsbescherming voor mensen met dementie, wat is wijsheid om te regelen? Op deze avond staan we stil bij de wettelijke regelgeving, waarmee u te maken krijgt na de diagnose dementie. Er kan een moment ontstaan dat iemand zijn/haar zaken niet goed meer kan regelen. De notaris zal een antwoord geven op vragen zoals: Wat zijn uw rechten na een diagnose dementie? Wie kan er namens u optreden bij financiële zaken en krijgt toegang tot mijn bankrekening? Hoe zit het met wettelijke vertegenwoordiging? Hoe kun je regelen dat je vermogen wordt beheerd? Wat is het nut van een levenstestament?

Op al deze vragen zal de gastspreker, de notaris, een antwoord gaan geven.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Ik brul dus ik Ben

De Bibliotheek heeft als taak om met een programmering van genuanceerde en gefundeerde informatie, het maatschappelijk debat aan te jagen. In dat kader heeft Bibliotheek Dommeldal de filosoof/classicus en journalist Peter Wierenga uitgenodigd voor een lezing in het Vestzak op woensdagavond 28 februari van 20.30 – 22.00 uur. U bent welkom vanaf 20.00 uur.

Is Donald Trump een fascist in wording of alleen maar een politicus die de legitieme grieven van Joe Sixpack op eigenzinnige wijze verwoordt? Hoe gevaarlijk is de Duitse AFD? Zijn er ook populisten in Afrika en Azië? Wat is het verschil tussen links populisme en rechts populisme? En, niet te vergeten, is er ook een relatie tussen de opkomst van mannelijke en vrouwelijke brullers op de apenrots, en de filosofie?

Kaartjes

Kaartjes voor deze lezing kosten € 5,- en zijn te bestellen via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op ‘actueel’ en ‘agenda en kaartjes bestellen’. Bibliotheekleden krijgen, op vertoon van een geldige pas, € 2,- korting (per pas).

 

Groepswerk en partnerschap blijven speerpunt voor coördinator Veerkracht

Sinds 2016 organiseert de kwartiermaker Veerkracht (voorheen Dagbesteding Nieuwe Stijl) in Son en Breugel groepswerk om jong en oud in het dorp zo veerkrachtig mogelijk te laten worden. Dan kan iedereen immers langer mee doen met anderen in onze samenleving.

Verbindingen

Er was ook voor 2016 al heel veel lokale kracht aanwezig, alleen was die nog ongebundeld en onoverzichtelijk. Er was behoefte aan samenhang, wisselwerking en aanvullende acties. De opdracht om duurzame verbindingen tussen de culturele, educatieve en sportieve programma’s tot stand te brengen (waarbij niemand wordt uitgesloten of vergeten en een doelgroepenmix van jongeren, ouderen, mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma kan volgen) heeft de kwartiermaker in 2016 en 2017 opgepakt. Door het creëren en in stand houden van een welzijnsaanbod in het dorp, kunnen hogere zorgkosten worden voorkomen. De ontstane initiatieven worden in de gemeenschap geborgd door andere organisaties en vrijwilligers in het veld.

Het college en de Adviesraad Wmo hebben de kwartiermaker destijds drie speerpunten meegegeven (eenzaamheid; aanpak m.b.t. dementie; mantelzorg/respijtzorg).

Resultaten

Resultaten in 2017 waren bijvoorbeeld de dementievriendelijke huiskamer, het dementievriendelijke ontmoetings- en ontwikkelingsprogramma, de dementheek en het Ontmoet en Groet plein in het Vestzak, het nieuwe weerbaarheidsprogramma voor bijzondere jongeren in de Chill Out, de Mantelzorgwerkplaats ende rouwverwerkingsgroep.

Ook in 2018

Omdat de resultaten goed zijn en de bezoekers tevreden, worden dit soort groepsactiviteiten ook in 2018 geprogrammeerd. Met veel partners samenwerkend om iedereen langer mee te laten doen kan voor het dorp veel worden bereikt. Dit zien we nu al in de samenwerking tussen de Bibliotheek, de harmonie, scholen, Vestzak, jongerenwerk, ouderenwerk Boerderij, Bongerd, WSD en Zonhove.

De resultaten in de afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd worden gepresenteerd in de commissie burgerzaken op 27 februari a.s.

 

CMD steeds meer de ‘spin in het web’

cmd-mannetjes-def3

Het kernteam CMD wordt steeds meer gezien als de ‘spin in het web’ met korte lijntjes in het netwerk. Ook het team sociale zaken (participatiewet) raakt steeds beter ingevlochten. Het CMD heeft zicht op haar cliënten, de inzet van (voorliggende) voorzieningen en de cijfers (betrouwbare aantallen en bestedingen). Toch blijven er ook ambities voor 2018, zoals de invoering van een PDC (producten/diensten catalogus) en de doorontwikkeling van integraal werken (jeugd, Wmo, sociale zaken).

Het frontoffice (balie) handelde in 2017 meer dan in 2016 zelfstandig vragen af. In totaal ontving het CMD via het directe nummer gemiddeld 349 telefoontjes per maand.
Ook zijn er door de balie meer intakes/screenings gedaan, waardoor de druk op de overige kernteamleden afnam.

De vragen die gesteld werden zijn complexer geworden. Het aantal mensen dat binnenloopt, is fors toegenomen. Blijkbaar is het CMD dus beter bekend bij de inwoners en organisaties van Son en Breugel.

Zorg op maat

De professionals van het kernteam staan dichtbij cliënten. Door één casusverantwoordelijke te koppelen aan één gezin of leefeenheid en daarbij te werken met één plan wordt bereikt dat een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen. Naast de vraag welke zorg nodig is wordt ook de hoeveelheid zorg en de termijn waarbinnen die geboden wordt aangepast op de betreffende cliënt. Bovendien wordt er snel geschakeld als zorg niet doeltreffend is.

Geen wachtlijst, weinig bezwaren

Er is in 2017 geen wachtlijst geweest. De nieuwe intakes zijn binnen een week opgepakt. Ook wordt integraal gewerkt, wat wil zeggen dat gekeken wordt naar alle leefgebieden en hierop expertise wordt ingeroepen van andere collega’s in het CMD. Ook bezwaren zijn, na bemiddelingsgesprekken, ingetrokken of naar tevredenheid opgelost.

 

Stichting 2109: voor erkenning en herkenning

Op 1 maart 19.30 uur organiseert Stichting 2109 een bijeenkomst om bekendheid te geven aan de Stichting 2109. Sprekers op deze avond zijn onder anderen Diana van Moorsel en Hans Gaillard. Aanmelden kan via info@2109.nl.

Om mensen met dementie veiligheid, zelfstandigheid en begrip te bieden, bedacht Simone den Uijl van Stichting 2109 het plan deze mensen een speldje te laten dragen. Ook hierover krijgt u tijdens de avond meer informatie www.stichting2109.nl.

 

Verkiezingsdebatten Radio S&B

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio S&B een 3- tal debatten tussen de verschillende lijsttrekkers. In een combinatie van coalitie/oppositie zullen zij steeds 1 tegen 1 in 60 minuten de kiezer moeten zien te overtuigen om op hun partij te stemmen EN de “aanvallen” van hun opponent moeten zien te pareren.

De LIVE uitzendingen vinden vooralsnog plaats op de woensdagavonden 21 en 28 februari en 7 maart, steeds tussen 20.00 en 21.00 uur. Ze zijn rechtstreeks via de Facebookpagina van Radio S&B en via de live-stream van SonenBreugelVerbindt te volgen.

De presentatie is in handen van mevrouw Lucy van de Wier uit Son en Breugel.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 26 februari t/m 2 maart 2018

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 08 februari 2018  Grote Beerlaan 30, 5694 LK – erfafscheiding (BOUWEN)
 • 10 februari 2018 Ardennenlaan 2, 5691 JN – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 13 februari 2018 Ekkersrijt 4009, 5692 DB – plaatsen brandwerende wand, zodat een grote winkelunit wordt opgedeeld in 2 kleinere units (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 09 februari 2018 Ekkersrijt 2052, 5692 BA – revitalisatie en herinrichten kantoorpand (BOUWEN)
 • 14 februari 2018 Brederodestraat 15, 5691 XN – kappen van een spar in de achtertuin (KAPPEN)
 • 14 februari 2018 Apollolaan 52, 5694 WS – kappen van een eik in de groenstrook Achilleslaan ter hoogte van de achtertuin (KAPPEN)
 • 12 februari 2018 Alpenlaan 18, 5691 NB – kappen van 3 berken in groenstrookje (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 08 februari 2018 Hoplaan 11, 5691 WH – asbestsanering (SLOPEN)
 • 08 februari 2018 Klaprooslaan 10, 5691 WL – asbestsanering (SLOPEN)
 • 10 februari 2018 Ardennenlaan 2, 5691 JN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 14 februari 2018 Olen 3, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 13 februari 2018 Hoplaan 1 t/m 11, Bremlaan 6 en 8, Hulstlaan 1 t/m 7 (oneven), klaprooslaan 1 t/m 13, 15, 17, 21 en 23, Leeuwenbeklaan 1 t/m 12, Korenbloemlaan 1 t/m 12 en Buntlaan 1, 5 t/m 11 (oneven) (SLOPEN)
 • 13 februari 2018 Ockhuizenweg 9, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 15 februari 2018 Olen 3, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. Hun persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft de heer L.G.J.M. de Rijt, geboren 20-05-1966 en de heer P. Nieuwenhuis, geboren 23-07-1963

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.