Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 9 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 9 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
1 maart 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
1 maart 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
6 maart 201720:00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
7 maart 201720:00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
8 maart 201720:00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Nieuwe afvalbakken

Vanaf deze week staan er op verschillende plaatsen nieuwe duo-afvalbakken in ons dorp. Ze staan op plaatsen waar veel publiek komt. De bakken hebben twee vuldeksels. De oranje vuldeksel is voor het inzamelen van plastic, blik en drankpakjes. De grijze vuldeksel is voor al het andere afval.

Deze week worden op de bakken stickers aangebracht om duidelijk aan te geven in welk deel van de bak plastic, blik en drankenkartons (PMD) hoort en in welk deel het overige afval. Ook voor de duobakken geldt: Scheiden? Zo doe je dat!

 

Sluiting woning Spireastraat 11 in Son en Breugel

Burgemeester Gaillard heeft besloten om de woning inclusief bijbehorende erf en bijgebouwen aan de Spireastraat 11 te Son en Breugel, met ingang van woensdag 22 februari 2017 voor de duur van één maand te sluiten. Op deze locatie zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 3 januari 2017 een onderzoek ingesteld op het adres Spireastraat 11 te Son en Breugel. Zij trof in de woning twee volledig ingerichte hennepkwekerijen aan met 144 en 181 hennepplanten. Hennep is een plant welke is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Daarnaast geeft dit een signaal af voor de samenleving. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij het aantreffen van softdrugs (waaronder hennep) direct over te gaan tot sluiting van een woning voor de duur van één maand. Bij een tweede constatering wordt de woning zes maanden gesloten en na een derde keer kan sluiting voor twaalf maanden volgen. Voor harddrugs gelden nog strengere sancties. De gemeente Son en Breugel heeft op 2 december 2014 de gewijzigde beleidsregels “Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet in de gemeente Son en Breugel” vastgesteld.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten.
Het Damoclesbeleid in de gemeente Son en Breugel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 6 maart 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Afronding project Bosgebied-West: rapportage en verantwoording
 • Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
 • Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b”
 • Mandaat Sonniuspark
 • Voortgang Groenbeleidsplan

 

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: maandag 7 maart 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Toekomstvisie WSD
 • Bestuurlijke planning

 

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 8 maart 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Inkoopbeleid
 • Verlengen ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder T.J.H. van den Nieuwenhuijzen
 • Reactie op brief Gedeputeerde Staten (Veer)Krachtig Bestuur
 • Anoniem solliciteren
 • Beeldvormende fase vervolg Bestuurlijke Toekomst

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

De gemeente heeft onlangs de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2017 verstuurd. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf, de onroerend zaak belasting en eventueel andere gemeentelijke heffingen.

Heeft u de aanslag niet ontvangen en u bent aangemeld voor MijnOverheid? Raadpleeg dan uw berichtenbox.
Nog niet aangemeld voor MijnOverheid? Ga dan naar mijn.overheid.nl. Activeer daar uw MijnOverheid-account. U logt eenvoudig in met uw Digid. Vanaf dat moment ontvangt u de berichten van de gemeente Son en Breugel digitaal in uw berichtenbox.

Bij het aanslagbiljet vindt u meer informatie over de verschillende belastingsoorten. Zoals hoe en wanneer u moet betalen en de mogelijkheden over bezwaar maken. Heeft u na het lezen van de bijlsluiter nog vragen dan kunt u contact met de gemeente opnemen.

 

Ikpas!

Op woensdag 1 maart start de landelijke actie Ikpas! van de GGD, de dag waarop duizenden Nederlanders bewust even geen alcohol drinken. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen van volksgezondheid doet in ieder geval mee en nodigt iedereen in Son en Breugel uit om ook mee te doen: 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. Het is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol voor jou doet. Het gaat om het doorbreken van soms vastgeroeste patronen. Mensen die zo’n time- out nemen in hun drinkgedrag voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere huid.

Ga naar www.ikpas.nl en meld je ook aan.

 

BFF voetbaltoernooien voor meiden In Son en Breugel en Nuenen

V.V. SBC in Son en Breugel en R.K.S.V. Nuenen in Nuenen organiseren beide in maart voetbaltoernooien speciaal voor meiden tussen de tien en veertien jaar. Op zaterdag 4 maart wordt in Son en Breugel en op woensdag 29 maart wordt in Nuenen een speciale meiden- voetbaldag georganiseerd. Meiden kunnen zich via www.bfftoernooien.nl inschrijven voor de toernooidagen, en daarbij meteen hun vriendinnen uitnodigen om ook mee te doen.

Meiden tussen 10 en 14 jaar

De doelgroep van BFF is meisjes tussen de tien en veertien jaar. Zij kunnen met hun beste vriendinnen gaan voetballen en plezier maken. Via hun telefoon of tablet kunnen de meiden zich op een online platform inschrijven, bij voorkeur samen met een vriendin, voor de BFF- toernooien die georganiseerd worden door de deelnemende gemeenten en voetbalverenigingen.

Best Football Friends en EK vrouwenvoetbal

Beide toernooidagen zijn onderdeel van het project van Best Football Friends (BFF) van de Provincie Noord-Brabant. Het belangrijkste doel van dit project is zo veel mogelijk meisjes te laten bewegen. Dertig Brabantse gemeenten doen mee aan het project, dat gelinkt is aan het EK vrouwenvoetbal dat komend jaar gehouden wordt in Nederland. Van 16 juli tot en met 6 augustus wordt door 16 landenteams gespeeld in stadions in onder meer Tilburg en Breda. Het EK biedt een geweldige kans om zoveel mogelijk meisjes te laten bewegen en betere randvoorwaarden te creëren voor meisjes- en vrouwenvoetbal bij (sterke) verenigingen. De beste teams stromen door naar regiofinales en uiteindelijk zelfs naar de provinciale finale vlak voor het EK

Enthousiaste reacties

Wethouder Sport Kees Vortman ondersteunt het initiatief van de provincie van harte: “Ik vind het fantastisch dat meiden van deze leeftijd op deze manier een mogelijkheid geboden wordt om samen te voetballen. Ik hoop dat ze er veel plezier aan beleven en dat het een stimulans is om te blijven voetballen”.

Ook Ron Verhoeven van V.V. SBC vindt het een goed initiatief. Alle meiden uit Son en Breugel en Nuenen zijn op 4 maart van harte welkom op het terrein van V.V. SBC: “SBC daar wil je toch ook voetballen!”

 

Politiek met een kopje koffie in Bibliotheek Dommeldal

Op 6 maart 2017 vanaf 19.30 uur organiseert Bibliotheek Dommeldal in haar vestiging in Geldrop (Heuvel 94) voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel een Politiek Café.

De bibliotheek schenkt koffie en geeft informatie en uitleg over onze democratie. Over de spelregels in de politiek en bij de verkiezingen. Het wordt een luchtige rondleiding, in vogelvlucht, door ons politieke systeem. Zonder het ingewikkeld te maken. In de vorm van een verhaal, een quiz en een bingo-spel. Zo worden de bezoekers onder deskundige hulp van ProDemos rondgeleid door ons politieke landschap. ProDemos is een vereniging die in Nederland van alles organiseert om de Nederlandse politiek begrijpelijk uit te leggen. Zij zorgen voor achtergrondinformatie over onze democratie en ons parlement.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid achter de Bibliotheek. De toegang is gratis. Dus er is gewoon geen excuus om niet te komen. Maar aanmelden is wel gewenst, vanwege het beperkt aantal plaatsen. Dat kan heel gemakkelijk via www.bibliotheekdommeldal.nl, klik op Agenda & Kaartjes.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 6 t/m 10 maart 2017

Komende week worden uw P(lastic) M(etaal) D(rankenkartons), GFT (groen), Rest (grijs) en Papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.
 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) loopt volgende week af. Vanaf de week van 6 t/m 10 maart wordt GFT weer wekelijks bij u opgehaald, kijk voor de exacte dag in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Verkiezingen

Op 15 maart 2017 kunt u op elk stembureau in Son en Breugel tussen 07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds uw stem uitbrengen.
In Son en Breugel zijn 10 stemlocaties aangewezen.

Stemmen in een andere gemeente

Bent u op de dag van de stemming in een andere gemeente, dan kunt u de stempas die u heeft ontvangen omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland uw stem uitbrengen. Om uw stempas om te zetten komt u met de stempas naar de afdeling Dienstverlening. De stempas kunt u tot en met 10 maart 2017 laten omzetten in een kiezerspas.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

De stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 worden uiterlijk op 1 maart 2017 bij alle kiezers thuisbezorgd.
Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aanvragen.

U kunt een stempas aan vragen tot uiterlijk de dag voor de verkiezingen, dat willen zeggen 14 maart 2017 voor 12:00 uur.

U kunt een stempas aanvragen op elke werkdag in het gemeentehuis, bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 Son en Breugel. U dient wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 16 februari 2017 – Boslaan 26, 5691 CW – asbestsanering (SLOPEN)
 • 17 februari 2017 – Ekkersrijt 6036, 5692 GA – asbestsanering (SLOPEN)
 • 18 februari 2017 – Nassaustraat 6, 5691 TL – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 20 februari 2017 – Ekkersrijt 8801, 5692 JW – gebruiksmelding (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 21 februari 2017 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op de reeds eerder verleende vergunningen voor nieuwbouw bedrijfspand met verbindingsbrug (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 februari 2017 – IJssellaan 6, 5691 HB – plaatsen buitenberging bij basisschool De Bloktempel (BOUWEN)
 • 20 februari 2017 – Jufferlaan 26 (kavel D10), 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 22 februari 2017 – Sonniuspark, kavel C06 – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande ontwerp omgevingsvergunning te verlenen met de activiteit ‘brandveilig gebruik’:

 • Nieuwstraat 50-52, 5691 AD – brandveilig gebruik (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning wordt daarom voor 6 weken ter inzage gelegd om zienswijzen kenbaar te maken. Dit zal zijn vanaf 22 februari 2017 tot en met 5 april 2017. Gedurende deze termijn kan een ieder, schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, ten minste een week voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, taakveld Bouwen (telefoon 0499 – 491491).

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Wijzing tarieventabel behorende bij de Legesverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten

Op 9 februari 2017 is de 3e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 door de raad vastgesteld. De raad past de tarieventabel aan bij het onderdeel omgevingsvergunningen voor de artikelen 2.3.19.1 en 2.3.20.1. De artikelen gaan over de aanvragen omgevingsvergunningen voor een reeds bestaande situatie (legalisering)

De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Waar kunt u de wijziging bekijken

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.