Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 9 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 9 2018.

Agenda komende periode

 

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
28 februari9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
28 februari16.30-17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
3 maart10.00-12.00 uurOpening natuurpad DutmellaOpenbaarScouting Dutmella
7 maart20.00-21.00 uurVerkiezingsdebat Radio S&BOpenbaarRadio S&B
9 maart19.00-22.30 uurVrijwilligersavondOpenbaarDe Bongerd

Mededelingen en berichten

Spreekuur Kees Vortman 28 februari vervalt

Op 28 februari is er geen spreekuur bij Kees Vortman. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een vwaholgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Opening natuurpad Dutmella

Op zaterdag 3 maart om 10.00 uur opent wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen het Dutmella natuurpad. Vanaf 09:45 uur is iedereen welkom bij de (nieuwe) blokhut van Dutmella, Dutmellapad 2. Het natuurpad is een initiatief van scouting Dutmella in samenwerking met Rabobank Het Groene Woud Zuid, IVN, Staatsbosbeheer en de gemeente Son en Breugel.

Natuurpad

Het Dutmella natuurpad is een avontuurlijke wandeling van drie kilometer voor het hele gezin. Tijdens de wandeling ontdek je de fantastische natuur bij het ‘Oud Meer’. Weet jij welke vogels hier leven of hoe een Schotse hooglander eruit ziet? Lukt het jou om een veer en uilenbal te vinden of weet jij hoe een dennennaald ruikt? Kinderen hebben al hun zintuigen nodig om de vragen en opdrachten te beantwoorden.

GPS-route via QR-code

De route van het natuurpad is eenvoudig te downloaden op www.dutmella.nl/natuurpad en thuis te printen. Op twee pagina’s staan de route en informatie over de natuur die je tegen komt. Op een derde pagina staan de vragen en opdrachten voor de kids. De route is ook te beschikbaar op de mobiele telefoon viia een QR-code. De QR-code hangt op de route bij blokhut Dutmella.

 

Jeugdgemeenteraad vraagt aandacht voor overlast hondenpoep

De Jeugdgemeenteraad Son en Breugel heeft zich gebogen over de overlast van hondenpoep in het dorp. Regelmatig horen zij van kinderen dat zij bij het spelen op speelveldjes voortdurend hondenpoep moeten zien te ontwijken. Dat is ook hun eigen ervaring. Daardoor wordt er minder snel op een dergelijk veldje gespeeld. Ook op straat en op de stoep moet je opletten dat je niet in hondenpoep stapt. De Jeugdgemeenteraad is van mening dat kinderen meer buiten gaan meer spelen als de speelveldjes schoon zijn. Maar ook dat alle mensen schone straten en stoepen willen, niet alleen kinderen.

Met een YouTubefilmpje ‘Het is shit in Son en Breugel’ vragen zij daarom aandacht voor de structurele overlast op speelveldjes, straten en stoepen. In het filmpje doen zij een oproep aan bezitters van honden om de hondenpoep op te ruimen. Niet alleen op speelveldjes, maar ook op de stoepen en straten.

Een eerder plan voor een proef met een hondenuitlaatterrein mislukte, omdat buurtbewoners grote bezwaren hadden tegen een proef in hun buurt.

 

Verkiezingsdebat Radio S&B

Op woensdagavond 7 maart, tussen 20.00 en 21.00 uur organiseert Radio S&B het 2e radiodebat. Ook deze is rechtstreeks via de Facebookpagina van Radio S&B en via de live-stream van SonenBreugelVerbindt te volgen. De presentatie is in handen van mevrouw Lucy van de Wier uit Son en Breugel.

 

Vrijwilligersavond 9 maart 2018

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwilligers in de spotlights. Overal in het land zijn op 9 en 10 maart leuke vrijwilligersactiviteiten te doen.

Vrijwilligers bedankt

De gemeente Son en Breugel wil in dit weekend ook stilstaan bij de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers in onze gemeenschap. Op vrijdagavond 9 maart 2018 van 19.00 tot 22.30 uur in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2/A in Breugel zetten we ze dan ook graag eens in het zonnetje. Tijdens een avond vol muzikaal entertainment (met o.a. Trio Rob des Bouvrie en Re-PHIL) trakteert de gemeenteraad hen op een gezellige avond.

Toegangskaarten zijn afgelopen week verzonden aan de verenigingen en stichtingen. Vraag er naar bij uw bestuur. Eventueel kunnen meer kaarten worden aangevraagd op het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt ook de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan een inwoner met een grote verdienste voor Son en Breugel.

 


Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op het stembureau vermeld op uw stempas.

Kandidatenlijsten vastgesteld

Op 9 februari jl. heeft het Centraal Stembureau in een openbare zitting vastgesteld:

 • de geldigheid van de kandidatenlijst
 • de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
 • de handhaving van de geplaatste aanduiding (partij naam boven de kandidatenlijst)
 • het nummeren van de kandidatenlijst

De lijsten zijn hiermee onherroepelijk geldig verklaard en gepubliceerd op de pagina Verkiezingen op onze website.

Ook raadgevend referendum

Op 21 maart vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Informatie hierover vindt u op www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017. De volledige wettekst kunt u nalezen op onze website. Voor dit referendum ontvangt een aparte stempas.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 5 t/m 9 maart 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafval (grijs) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken t/m week 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp.

 

Kliko in de winter

We hebben te maken met koud winterweer. De vorst kan ervoor zorgen dat afval vastvriest in de container, waardoor het bij lediging blijft vastzitten. Ook kan het deksel vastvriezen, waardoor u deze niet meer goed open kunt krijgen, of de inzamelaar bij de lediging het deksel niet goed open kan krijgen. Om dit tegen te gaan en een goede lediging van de container te bevorderen, kunt u op de webpagina www.baetsen.com/containertips (onder het kopje WINTER) verschillende tips vinden.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 februari 2018 Beekjuffer 13, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 21 februari 2018 Jufferlaan 24, 5692 WZ – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 22 februari 2018 Boogschutterlaan 1, 5694 VK – realiseren garage (BOUWEN)
 • 21 februari 2018 Wagenaarlaan 4, 5691 GP – kappen van 3 bomen, 2 dennen en 1 fijnspar voorzijde en zijkant KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 21 februari 2018 Heriklaan 19, 5691 WG – asbestsanering (SLOPEN)
 • 22 februari 2018 Hoplaan 11, 5691WH – asbestsanering (SLOPEN)
 • 22 februari 2018 Klaprooslaan 10, 5691 – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 


Evenementenvergunningen

Koningsdag 2018

Op 16 februari 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het evenement Koningsdag. Het evenement vindt plaats op 26 en 27 april 2018.

 • Koningsnacht 26 april 2018 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
 • Koningsdag 27 april 2018 van 10.00 uur tot 22.00 uur.

 

Voorjaarsmarkt 2018

Op 21 februari 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het evemement Voorjaarsmarkt in het centrum van Son. Het evenement vindt plaats op 25 maart 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen Koningsdag

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Koningsnacht en de Koningsdag die worden gehouden op 26 en 27 april 2018. De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit de volgende afsluitingen:

 • Airbornestraat en doorgang Heistraat vanaf 17.30 uur op 26 april 2018 tot en met 24.00 uur op 27 april 2018;
 • Amerikalaan tussen de Brabantlaan en Afrikalaan van 07.00 uur tot 14.00 uur op 27 april 2018;
 • Raadhuisplein en doorgang Taylorstraat tot aan de Nieuwstraat vanaf 18.00 uur op 26 april 2018 tot 24.00 uur op 27 april 2018;
 • Wilhelminalaan (brug) vanaf het kruispunt Dommelstraat tot aan het kruispunt Genovevastraat vanaf 13.00 uur tot en met 15.00 uur op 27 april 2018.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.