Gemeenteraad: ‘Eindhoven Airport moet afspraken geluidshinder nakomen’

Eindhoven Airport en Ryanair testen klimprofielen, vragen om ervaringen
Foto: Wikipedia CC0

De ruime overschrijding van geluidsbelasting van Eindhoven Airport in 2020 zit de gemeenteraad van Son en Breugel niet lekker. Daarom moet het college hun zorgen over gaan brengen bij betrokken instanties.

In 2019 was er brede steun voor het advies van Pieter van Geel om de geluidsbelasting van Eindhoven Airport terug te dringen. De doelstelling was om de geluidsbelasting met 30% terug te dringen in 2030 ten opzichte van 2019. Bij aanvullend advies op verzoek het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bleek dat met de huidige inzichten 30% reductie van de geluidbelasting in 2030 niet haalbaar is volgens de uitgangspunten van Van Geel. 60% van de vloot op Eindhoven Airport zou dan vernieuwd moeten worden.

Volgens Marc van Schuppen en Eric Beex, vertegenwoordigde wethouders voor de randgemeenten, speelt de nieuwe werkelijkheid vernieuwing van de vloot partte. “Pieter van Geel concludeert dat er te veel onzekerheid is in de cijfermatige resultaten en over het herstel van de luchtvaartsector na de coronapandemie om de ambitie voor een reductie van de berekende geluidbelasting van 30% op dit moment in regelgeving vast te leggen.” Er zouden als alternatief middellange- en langetermijndoelen gesteld moeten worden, met elke vijf jaar een evaluatie.

Bezorgdheid

De gemeenteraad van Son en Breugel wil echter vasthouden aan het oorspronkelijke doel. “In de praktijk is gebleken dat er weliswaar minder vliegbewegingen zijn geweest, maar dat dit mindere aantal in geluid negatief werd gecompenseerd door grotere en zwaardere vliegtuigen, waarbij ook de startprocedures nog eens werden aangepast.”

“Het gevolg daarvan is dat de afgesproken geluidruimte van 10,3 vierkante kilometer is overschreden in 2019. De bezorgdheid onder inwoners van Son en Breugel over de geluidsoverlast is toegenomen, wat zich onder meer heeft vertaald in een substantieel toegenomen aantal klachten.” Volgens BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) was de geluidsbelasting in 2020 12,7 vierkante kilometer.

Zorgen aankaarten

Met een motie willen Dorpsbelang, PvdA/GroenLinks, D66, Dorpsvisie, VVD en Voor U het college van burgemeester en wethouders op pad sturen. Zij moeten de zorgen ten aanzien van het welzijn van de inwoners aankaarten bij het Luchtvaart Eindhoven Overleg (LEO). Ook wil de raad dat andere betrokken gemeentes, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport informeren over hun standpunt.

Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) zou deze boodschap over moeten gaan brengen. Van Liempd adviseerde de raad om een eerder voorgelegde motie over dit onderwerp iets aan te passen. “Ik zou het prematuur vinden om op dit moment een motie aan te nemen of een besluit richting Rijk te geven van ‘jongens het klopt allemaal niet en we willen dat er aan de afspraken gehouden wordt die met Van Geel gemaakt zijn’.

“Ik kan me wel voorstellen dat u kennis geeft van de zorgen en mij op pad stuurt om binnen het LEO aan te geven dat de gemeenteraad in Son en Breugel zich zorgen maakt op basis van de signalen die uit het overleg naar buiten komen.”

Post article

Post article