Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeenteraad krijgt update over Sint-Petrus’ Bandenkerk en centrum

De gevel van de Sint-Petrus' Bandenkerk met bouwhekken ervoor
Foto: Ons Son en Breugel

Hoe staat het nu eigenlijk met de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk en alle plannen voor het centrum? De gemeenteraad kreeg een update.

Op 18 september 2018 vroeg VVD raadslid Marco Pulles wat dat hele circus omtrent de komst van het nieuwe dorpshuis en het centrum in het algemeen eigenlijk gekost heeft. Het antwoord: een hele hoop euro’s. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de mogelijk monumentale status van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk, de huidige status van de ontwikkelingen en de visuele staat van het voormalige kerkgebouw.

Kosten van 2016 tot heden

Er moesten nieuwe parkeerplaatsen komen in het centrum, deels om het verlies aan parkeerplaatsen door de komst van het nieuwe MFA gebouw op te vangen. De dreigende parkeerproblemen waren een doorn in het oog van de lokale ondernemers. Een oplossing werd gevonden in het aankopen van 33 ondergronds parkeerplaatsen onder de flat aan het 17 Septemberplein voor ambtenaren. Totale kosten: 330.568 euro.

Het dorp kwam in opstand tegen het nieuwe gebouw en de gemeenteraad zag zich genoodzaakt om een draagvlak onderzoek te doen. Voor het onderzoek werd 70.620 euro gereserveerd. Uiteindelijk uitgegeven kosten: 41.019 euro.

Om de plannen in het centrum te realiseren werd geld opzij gezet. Dit omvat diverse onderzoeken en de factuur die architect Rau heeft gestuurd voor de geschrapte nieuwbouw van het MFA. Totale potje: 609.750 euro.

En dan komt de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk om de hoek kijken. Het gebouw, dat al voor de officiële aankoop er in vervallen staat bij staat, werd aangekocht in plaats van gesloopt. Het gebouw werd aangekocht voor dezelfde prijs als de eigenlijke overeengekomen waarde van de grond onder het pand. Maar de parochie is gecompenseerd in de tot dan toe gemaakte kosten. Totale kosten: 1.126.291 euro.

Het pand verkeert in een slooprijpe staat. Mogelijk is nog niet alle asbest verwijderd en werd mogelijk betonrot ontdekt. Om te zien wat de staat van het gebouw is en of deze mogelijk geschikt is voor hergebruik, werd onderzoek gedaan. Totale kosten: 27.000 euro. Mogelijk komen er echter nog extra kosten omdat de administratie nog niet helemaal verwerkt is. In totaal is er 2.134.627,79 euro uitgegeven sinds 2016.

Monumentale status

De afgelopen tijd is de gemeente bezig geweest om gemeentelijke bezittingen een monumentale status te geven. Zo kreeg de kiosk een monumentale status, evenals het gemeentehuis. De voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk is nu ook in gemeentelijk bezit, dus kan de gemeente er voor kiezen om het gebouw, uit dezelfde tijd en van de hand van dezelfde ontwerper als het gemeentehuis, tot monument om te dopen. Op 4 juli 2018 heeft de Heemkundekring een verzoek ingediend om deze status zo snel mogelijk toe te kennen.

“Onzes inziens staat niets een snelle procedure tot aanwijzing van gemeentelijk monument in de weg,” zegt de Heemkundekring. “Immers het nieuwe college is voorstander van het behoud van het kerkgebouw, het gebouw is nu eigendom van de gemeente en diverse instanties (onder andere het Cuijpersgenootschap) hebben de laatste jaren onomstotelijk het historisch belang ervan aangetoond.”

Dit verzoek is door wethouder Jan Boersma op 20 augustus met de Monumentencommissie besproken. De aankoop is gedaan met de gedachte om er een nieuw dorpshuis in te vestigen. De vraag is nog hoe dat eruit komt te zien. Er is dus op dit moment geen vraag van de gemeente aan de Monumentencommissie hierover. Het college is van mening dat een aanvraag tot monumentale status van het gebouw nog te vroeg is. Dit is ook mede afhankelijk van de staat van het gebouw.

Planning herontwikkeling voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk en centrum

In de meerjarenbegroting 2019 – 2022 is uitgebreid stilgestaan bij de herontwikkeling van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk en het centrum van Son. Stap één zal zijn dat de uitkomsten van de bouwkundige staat van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk gedeeld worden met de gemeenteraad. Stap twee is het bepalen van het beeld van het gebouw: hoe moet het gebruikt gaan worden voor verdere uitwerking. Stap drie loopt parallel aan stap twee, het praten met mogelijke gebruikers van het dorpshuis over hoe zij in de ontwikkelingen staan. Dit alles gebeurt in december 2018.

Stap vier brengt het beeld dat gemaakt is in stap twee en drie samen, om in stap vijf de knoop door te hakken. Als dit alles klaar is in de eerste helft van 2019, kan de gemeenteraad krediet ter beschikking stellen. De tweede helft van 2019 staat in het kader van stap zes, het aanbesteden van het project. De daadwerkelijke bouw zal dan bij stap zeven beginnen begin 2020. De oplevering (stap acht) zal dan plaatsvinden in één van de laatste drie kwartalen van 2020.

De beschamende aanblik van de voormalige kerk

Hekken om het gebouw, ingegooide ramen en overal brokstukken. Een doorn in het oog van vele. De gemeente maakt er in ieder geval werk van. Er is een offerte aangevraagd om de ramen te beschermen. Ook wil de gemeente de hekken middels bebording een ander aanzicht geven.