Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gesprek met inwoners over MFA blijft binnen de gegeven kaders

MFA niet in de kerk
Foto: Ons Son en Breugel

Na de zomervakantie gaat de drijvende kracht achter het MFA opnieuw in gesprek met de inwoners van het dorp, maar de kerk blijft buiten beschouwing.

De brief van de coalitiepartijen VVD, PvdA/GroenLinks en Dorpsbelang werd als een motie voorgedragen in de raadsvergadering van 22 juni. De motie vraagt om nog een keer actief het gesprek aan te gaan met de inwoners van Son en Breugel over het MFA met een open mind en luisterend oor. De eerder door de raad vastgestelde kaders moeten wel als uitgangspunt meegenomen worden in de gesprekken, waardoor er dus wel restricties opgelegd worden en een richting gegeven wordt aan de gesprekken. Uiteindelijk zal gepraat moeten worden over de vormgeving en maatvoering om op deze manier een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het gebouw. De motie kon in zekere zin steun vinden bij alle partijen met enkele mits en maren.

De losse omschrijving was voor de partijen die niet betrokken waren bij de motie (CDA en Dorpsvisie) te vaag omschreven. Er stond in de motie niets over het lot van de Sint-Petrus’ Bandenkerk dat volgens de planning in oktober tegen de vlakte zal gaan. Beide partijen zien het gebouw (nog steeds) als een mogelijke optie voor het huisvesten van het MFA, ondanks dat dat station al maanden geleden gepasseerd is. “Wat voor ons, het CDA, een belangrijk punt is: wij willen graag het MFA in de kerk. Dat wil onze achterban graag hebben. Wat gaat er op dit moment met de kerk gebeuren?” Dorpsbelang en PvdA/GroenLinks willen geen valse hoop geven dat de kerk nog te redden is: het parochiebestuur wil de grond onder de kerk verkopen, in ruil voor de mogelijkheid om een nieuwe kerk te bouwen achter de kerktoren. Een punt dat, volgens de coalitiepartijen, los gezien moet worden van de MFA discussie. De sloop van de kerk moet dus vooral doorgaan.

Hoe moet de discussie dan gevoerd gaan worden? De af en toe afdwalende beweegredenen van de coalitiepartijen geven de ene keer hoop voor de oppositie, maar de andere keer teleurstelling. Uitgangspunt is de huidige kaders voor het ontwerp. Er moet ruimte zijn voor het inbrengen van ideeën, maar aan beslissingen als het programma van eisen, stedenbouwkundige visie en parkeren mag niet getornd worden. Dit betekent dus dat ideeën als een extra verdieping en een andere locatie niet bespreekbaar zijn. Hoe open minded zullen de gesprekken dan zijn? Hoe luisterend is het oor als je bij iedere zin ‘ja, maar’ moet zeggen?

Camille Limpens van het CDA denkt niet dat er veel verandering zal komen in de vormgeving en maatvoering van het MFA. “Waarom denken we nu op een ander punt uit te komen of meer draagvlak te creëren als we met dezelfde mensen dezelfde discussie gaan voeren? Wat gaan we veranderen? Anders is het een wassen neus.” Joris van Dam van PvdA/GroenLinks wil in ieder geval de hand reiken aan de tegenstanders van het MFA. “We moeten het niet hebben over tegenstanders. Ik denk dat het mooi is dat er nu groep voorstanders op is gestaan die voorstander is van een wat aangepast ontwerp. Tegenstellingen gaan ons niet helpen om tot consensus te komen, tot een gedragen dorpshuis.”

Wethouder Robert Visser leek deze avond weinig woorden vuil te willen maken aan de discussie. Hij omarmt het idee om een tijdelijke stand still periode in te lassen en ontweek tegelijkertijd de kritische vragen van de oppositie, waar de partijen hem meer dan eens op moesten wijzen. De wethouder neemt de motie mee in het college en wil na de zomer starten met het dialoog waarin ook het supervisieteam, de klankboordgroep en het architectenbureau plaats zullen nemen. In oktober/november zullen de conclusies in de commissie en raad besproken worden. In de tussentijd wil de wethouder in beslotenheid toelichting gaan geven op het gelopen proces tussen de gemeente, de parochie en diens adviseur Coresta, nadat Dorpsvisie kritische vragen stelde over het proces. In beslotenheid, gezien de onderhandelingen met de parochie nog lopen en het einde in zicht is. Over twee weken lijkt de handtekening gezet te kunnen worden, waarna ook de commissie grondgebiedzaken zich mag buigen over de aankoop van de grond onder de kerktoren.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play