Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gewraakte straatjuwelen blijven, verdere uitrol mogelijk

Straatjuweel
Foto: Ons Son en Breugel

De straatjuwelen blijven de gemoederen in Son en Breugel voorlopig bezig houden: de gemeente ziet snelheidsvermindering en wil in het dorp er misschien wel meer gaan plaatsen.

Het oost-west tracé, zoals de gemeente de route van de Boslaan tot aan Eind noemt, heeft al maanden zogenaamde straatjuwelen. Deze wegversperringen zijn neergezet om de snelheid te verlagen en veiligheid te verhogen. Volgens de gemeente is op basis van objectieve snelheidsmetingen duidelijk dat de straatjuwelen hun werk zoals gewenst doen.

“Het college stelt vast dat ze [de straatjuwelen, red.], wat je er ook van mag vinden, wel aan hun doelstellingen voldoen,” licht burgemeester Hans Gaillard toe. “Ze brengen de snelheid omlaag, niet spectaculair maar wel omlaag. Ze zijn veiliger. Mensen wennen er aan, de geluiden die we in het begin hoorden van boze automobilisten is heel wat minder geworden. De schade is ook een stuk minder geworden. De zichtbaarheidsmaatregelen die getroffen zijn, zijn kennelijk toch effectief.”

Zachtjes denkt de gemeente na om extra straatjuwelen te gaan plaatsen in het dorp. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de maatregel “als kansrijke aanvullende maatregel te beschouwen op Son en Breugelse erftoegangswegen binnen de bebouwde kom met een recht tracé en substantiële overschrijding van de snelheidslimiet.” Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zogenaamde noord-zuid tracé, die loopt van de Hendrik Veenemanstraat tot aan de Kanaalstraat. Toenmalig wethouder Kees Vortman (VVD) heeft kort na het plaatsen van de straatjuwelen al te kennen gegeven dat bewoners van de Hendrik Veenemanstraat graag deze wegversperringen zien verschijnen.

Ondertussen regent het klachten over de straatjuwelen op social media. Sinds het plaatsen van de straatjuwelen in maart van dit jaar is de toevoeging in het straatbeeld een ‘hot item’ in Son en Breugel. Ook is meermaals gebleken dat de paaltjes voor ongelukken zorgen, zoals een man die een deel van zijn pink verloor. Zelfs na enkele aanpassingen worden de paaltjes nog veelvuldig uit hun betonnen stulp gereden. Buurtbewoners lijken blij te zijn met de straatjuwelen en merken een duidelijke snelheidsvermindering.