Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groepswerk en partnerschap blijven speerpunt voor coördinator Veerkracht

Groepswerk en partnerschap blijven speerpunt voor coördinator Veerkracht
Foto: Pixabay CC0

Sinds 2016 organiseert de kwartiermaker Veerkracht (voorheen Dagbesteding Nieuwe Stijl) in Son en Breugel groepswerk om jong en oud in het dorp zo veerkrachtig mogelijk te laten worden. Dan kan iedereen immers langer mee doen met anderen in onze samenleving.

Er was ook voor 2016 al heel veel lokale kracht aanwezig, alleen was die nog ongebundeld en onoverzichtelijk. Er was behoefte aan samenhang, wisselwerking en aanvullende acties. De opdracht om duurzame verbindingen tussen de culturele, educatieve en sportieve programma’s tot stand te brengen (waarbij niemand wordt uitgesloten of vergeten en een doelgroepenmix van jongeren, ouderen, mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma kan volgen) heeft de kwartiermaker in 2016 en 2017 opgepakt. Door het creëren en in stand houden van een welzijnsaanbod in het dorp, kunnen hogere zorgkosten worden voorkomen. De ontstane initiatieven worden in de gemeenschap geborgd door andere organisaties en vrijwilligers in het veld.

Het college en de Adviesraad Wmo hebben de kwartiermaker destijds drie speerpunten meegegeven (eenzaamheid; aanpak m.b.t. dementie; mantelzorg/respijtzorg).

Resultaten in 2017 waren bijvoorbeeld de dementievriendelijke huiskamer, het dementievriendelijke ontmoetings- en ontwikkelingsprogramma, de dementheek en het Ontmoet en Groet plein in het Vestzak, het nieuwe weerbaarheidsprogramma voor bijzondere jongeren in de Chill Out, de Mantelzorgwerkplaats ende rouwverwerkingsgroep.

Omdat de resultaten goed zijn en de bezoekers tevreden, worden dit soort groepsactiviteiten ook in 2018 geprogrammeerd. Met veel partners samenwerkend om iedereen langer mee te laten doen kan voor het dorp veel worden bereikt. Dit zien we nu al in de samenwerking tussen de Bibliotheek, de harmonie, scholen, Vestzak, jongerenwerk, ouderenwerk Boerderij, Bongerd, WSD en Zonhove.

De resultaten in de afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd worden gepresenteerd in de commissie burgerzaken op 27 februari aanstaande.