Zoek
Sluit dit zoekvak.

Grote aanpassingen geadviseerd voor sporthal de Landing

De gevel van sporthal de Landing
Foto: Ons Son en Breugel

Er moeten veel aanpassingen gedaan worden aan sporthal de Landing om problemen met het dak en waterhuishouding op te lossen. Ook moet er een flinke slag worden geslagen om het gebouw duurzamer te krijgen.

Zorgenkindje de Landing heeft sinds 2018 al een kaal plafond. Het pand dat bij de bouw al geplaagd werd door problemen bleek ook in de jaren daarna niet goed te zijn. Meerdere malen is getracht aanpassingen te doen aan het pand om de comfort te verbeteren. Ook zijn er eerder onderzoeken gedaan naar de staat van het gebouw. Nu komt daar nog een onderzoeksrapport bij.

Ons Son en Breugel vroeg het document ‘Verduurzamen Sporthal de Landing – Technische inventarisatie en advies‘ op via de Woo (Wet Open Overheid). De gemeente wenste in eerste instantie het document niet openbaar te maken vanwege het nog te doorlopen proces binnen de gemeente en financiële informatie in het document. Na bezwaar stelde de bezwaarschriftencommissie Ons Son en Breugel in het gelijk en is het rapport alsnog openbaar gemaakt, zonder financiële informatie.

Dakconstructie

Bij de door Spie gehouden inspectie is opgemerkt dat het dak van sporthal de Landing veel te wensen overlaat. Het dak is licht hellend, de constructie is niet voorzien van een dampremmende laag, de isolatiewaarde is minimaal en zijn er al diverse lekkages aanwezig (geweest).

Daarnaast is er op het dak geen permanente valbeveiliging aangetroffen, is de waterhuishouding niet op orde bij veel regenwater, komen putdeksels omhoog in de doucheruimtes en aangelegen doucheruimte van Sonsport en zijn de akoestisch dempende plafondplaten weggehaald.

Aanpassingen

Spie adviseert om de huidige platen op het dak en de isolatie te vervangen. Het nieuwe dak moet bedekt worden met een nieuw bitumen dakbedekkingssysteem. Het gebouw moet geïsoleerd worden met Rc6 isolatie. Ook moet het geheel opnieuw waterdicht worden gemaakt. Om onderhoud te vermakkelijken moet er een toegang komen naar het dak. Om veilig te kunnen werken, wordt geadviseerd om valbeveiliging aan te brengen.

Daarnaast zijn nog kleine aanpassingen nodig zoals nieuwe dakranden, goten, plafondpanelen en kleine bouwkundige aanpassingen aan de technische ruimte. Om wateroverlast te voorkomen, moet er een bufferput in worden gegraven.

Zonnepanelen

Dit alles zegt nog niks over het draagvermogen van het dak. Er is geen controle gedaan op de maximaal toegestane dakbelasting om te zien over 25 kilo per vierkante meter die nodig is voor zonnepanelen gedragen kan worden. Mogelijk moet de staalconstructie van het gebouw daarom verzwaard worden.

Als er zonnepanelen op het dak komen te staan, kan energie terug geleverd worden aan het energienet. Er is daarvoor geen verzwaring van de hoofdverdeelkast nodig. Een interessante optie die Spie noemt in haar rapport is de mogelijkheid om energie op te slaan in batterijen. Energie die overdag opgewekt wordt, als er weinig gebruik wordt gemaakt van de sporthal, kan ’s avonds tijdens drukke periodes gebruikt worden.

Energiebesparing

Het rapport merkt ook op dat er nog veel te halen is op het gebied van energiebesparing. Zo kan, naast de isolatie, het verbruik van verlichting in de sporthal met 50% omlaag als er overgestapt wordt op led armaturen. Ook kan de schakelingen op basis van aanwezigheid doorgevoerd worden, zodat gedeeltes van het pand die niet gebruikt worden ook minder verbruiken. Ook kan het gebruiksgemak van verlichting in klimaat verbeterd worden.

Hoewel het een flinke kostenpost kan worden om het gebouw aan te passen, ziet Spie wel kans van slagen. “In het kader van duurzaamheid en richting energie neutraal zijn kan een forse stap gemaakt worden. Gelet op de oppervlakte van het dak is er een reële kans van slagen.” Hoeveel het precies zou gaan kosten, houdt gemeente Son en Breugel angstvallig geheim.