Herbenoeming burgemeester Hans Gaillard zo goed als zeker

Burgemeester Hans Gaillard bij de vijver aan de Europalaan
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Achter gesloten deuren is gesproken over de herbenoeming van burgemeester Hans Gaillard, zodat hij nog zes jaar kan blijven zitten. Na onderzoek blijkt dit het meest realistische scenario.

Uit onderzoek van Ons Son en Breugel blijkt dat de herbenoeming van burgemeester Hans Gaillard hem vrijwel niet meer kan ontgaan. De sinds 2003 als burgemeester werkzame Hans Gaillard heeft in 2009 en 2015 een herbenoeming gekregen, wat elke zes jaar moet gebeuren. Een opgestelde vertrouwenscommissie bestaande uit fractieleiders van de zes gemeenteraadspartijen en adviseurs bogen zich achter gesloten deuren over een derde herbenoeming, die per 1 september 2021 in moet gaan.

De burgemeester ziet als voorzitter van de gemeenteraad toe op het functioneren van de gemeenteraad. Sinds de gemeenteraadverkiezing van 2018 is er meer verdeeldheid dan ooit binnen de gemeenteraad. Oppositie en coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar, met name in het dorpshuisdossier. Zowel in het openbaar als achter gesloten deuren houdt Hans Gaillard zich op de vlakte en wijst naar het ingestelde project bestuurlijke vernieuwing, wat hem in zijn beoordeling richting de herbenoeming geen goed doet.

Herbenoeming Hans Gaillard is geen heroverweging

Desondanks kan de vertrouwenscommissie geen vuist maken tegen de herbenoeming. “De gemeenteraad formuleert een oordeel over het functioneren van de burgemeester in de vorm van een aanbeveling inzake de herbenoeming,” zegt Geraldine Koch-van Hooijdonk (Beleidsmedewerker kabinet Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant) als antwoord op een brief van Ons Son en Breugel. “Herbenoeming is geen heroverweging van de zittende burgemeester. De aanbeveling tot herbenoeming moet gegrond zijn in een beoordeling van functioneren van een burgemeester in het licht van de profielschets en is geen zuiver politieke afweging of men met de zittende burgemeester door wil.”

Commissaris van de Koning, Ina Adema, is voor de herbenoeming in gesprek gegaan met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie vormt een profielschets op basis van de aard en de toekomst van de gemeente. Vervolgens wordt gekeken of de burgemeester past in deze profielschets. Ook wordt gekeken naar de bestuurlijke competenties. Ondanks de bezwaren kon de vertrouwenscommissie uit onze informatie geen negatieve beoordeling op basis van de profielschets van een burgemeester geven.

Verdeeldheid

100% zeker is de herbenoeming nog niet. De precieze beoordeling van het functioneren van burgemeester Hans Gaillard is in het onderzoek van Ons Son en Breugel niet naar boven gekomen. Aan de commissaris van de Koning de taak om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanbeveling te doen. De minister wijkt alleen af van dit advies bij zwaarwegende gronden. Of de bezwaren van de vertrouwenscommissie zwaarwegende gronden zijn, moet blijken.

Post article

Post article