Het CDA wil samenwerken in, aan, voor en met Son en Breugel

CDA lijsttrekker Mireille Bonnier
Foto: CDA Son en Breugel

Intussen liggen de verkiezingen al weer even achter ons. Na de verkiezingsuitslag mocht het CDA samen met Dorpsvisie optrekken om aan een formatie te werken. En hun eerste afspraak was: we gaan proberen het anders te doen.

En dat is iets wat ze gedurende het traject ook meerdere keren tegen elkaar hebben gezegd. Ze zijn gaan onderzoeken of er andere opties waren dan het bekende oppositie-coalitie model. Maar iets anders willen doen betekent ook dat je een onbekende weg bewandelt. Er lag geen kant en klaar politiek model op de plank wat ze konden gebruiken. Daardoor heeft het hele traject geduurd dan ze tevoren dachten.

En ze hebben naar eigen zeggen ook veel geleerd van de afgelopen maanden. Wat het CDA betreft zijn ze dan ook blij met de intentie om met de gehele raad te werken aan een raadswerkprogramma. Om met elkaar te gaan praten over hoe ze politiek willen bedrijven in deze raad, om met elkaar vast te leggen wat we verstaan onder burgerparticipatie. Maar ook om vóór de volgende verkiezingen al helder te hebben of ze met een raadsbreed programma willen werken en hoe ze tot college vorming komen.

Geen dichtgetimmerd akkoord

Donderdag 7 juli is de raadsagenda en het bestuursakkoord aangenomen met de titel ‘Samenwerken in, aan, voor en met Son en Breugel’. Geen dichtgetimmerd akkoord, zodat er voor álle partijen nog ruimte is om inbreng te leveren bij de besluitvorming. Ook zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Verbindende wethouders.

Wat het CDA betreft zijn de afgelopen maanden het begin geweest van een nieuwe periode waarin ze mét elkaar aan de inwoners gaan laten zien dat ze het op inhoud niet altijd eens zullen zijn met elkaar. Maar dat ze, met respect voor elkaars verschillen, goede inhoudelijke debatten kunnen voeren en er geen ‘haat in de raad’ zal zijn.

CDA Son en Breugel

Post article

Post article