Search
Close this search box.

Het eerste jaar wethouderschap van Kees Vortman

Wethouder Kees Vortman
Foto: Ons Son en Breugel

Kees Vortman kent het politieke landschap van Son en Breugel maar al te goed. Maar wethouder zijn is toch even andere koek dan gemeenteraadslid zijn. We gingen in gesprek met Kees om te vragen naar zijn ervaringen in zijn eerste jaar als wethouder in Son en Breugel.

Toen er vorig jaar een nieuwe coalitie werd gevormd tussen Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks, kwamen twee nieuwe gezichten in het college: Tom van den Nieuwenhuijzen en Kees Vortman. De politiek van Son en Breugel was echter niet nieuw voor Vortman: zijn moeder was in de jaren 80 ook al wethouder en van 1998 tot 2006 en opnieuw vanaf 2014 is Kees zelf actief als raadslid voor VVD Son en Breugel. Maar als wethouder beleid maken is wat anders dan als gemeenteraadslid controleren op het beleid.

“Ik begin vaak ’s ochtends om half acht en ben soms pas ’s avonds om twaalf uur thuis. Het zijn lange dagen. Vaak kan ik nog wel tussen vijf uur en acht uur thuis eten, maar soms ben ik net ‘de man die op zondag het vlees komt snijden’.” Kees maakt lange dagen, maar dat was hij in zijn vorige baan als projectmanager in Dordrecht. “Maar ik kan nu wel lekker op mijn fiets naar het werk, terwijl ik eerst om kwart over zes de deur uit moest om naar Dordrecht te rijden.”

Wat dat betreft is het zijn van wethouder vergelijkbaar met zijn vorige baan. “Het is mensen aansturen en overzien. Ik moet met mensen in de juiste richting gaan.” Achter de schermen is het niet alleen de wethouder die zich bekommerd om het wel en wee van Son en Breugel, maar een heel team aan ambtenaren. En het ambtenarenapparaat is schaars, waardoor niet altijd snelheid zit in ieder dossier. “Neem bijvoorbeeld mijn portefeuille mobiliteit. We hebben één verkeerskundige die veel op zijn bord heeft. Niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook het parkeren in het centrum of de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Dat maakt het soms lastig.”

Inmiddels heeft wethouder Vortman geleerd dat hij niet alles kan doen. “Ik heb de commissie grondgebiedzaken gevraagd om voor mij prioriteiten te stellen in het mobiliteitsprogramma. Wat vinden jullie belangrijk, dan kan ik me daarop focussen. Zij hebben dingen genoemd die zij belangrijk vinden (de fietsoversteken bij de ovatonde, Hendrik Veenemanstraat/Hoefblad en de kruising met de Boslaan, red.) en als die klaar zijn vraag ik om de volgende prioriteiten.” Dat leer je gaanderweg. Er is geen opleiding tot wethouder, je wordt in het diepe water gegooid en er wordt van je verwacht dat je je hoofd boven water kunt houden.

Maar die onervarenheid biedt ook mogelijkheden. Je bent lekker vrij om je eigen weg te kiezen. Zo startte hij wekelijks spreekuur op woensdag van 17:00 uur tot 18:00 uur in de Boerderij in Breugel om dicht bij de mensen te kunnen blijven. “Soms is het er heel druk en moet ik het helaas kort houden. Soms is het rustig en kan ik uitgebreid de tijd nemen en dan blijkt dat er meer achter het verhaal van de burger zit. Dat hoeft niet eens altijd te gaan over mijn portefeuilles, maar ik speel die informatie door naar mijn collega wethouders en ambtenaren en dan kunnen zij hier rekening mee houden.”

Maar de wethouder is zich ook bewust dat je niet iedereen tevreden kan stellen. “Bij ieder besluit doe je het voor de ene groep goed en voor de ander wat minder goed, dat zal je altijd hebben. Als je iedere keer kleine groepen teleur moet stellen en het overkomt ze keer op keer, dan ervaart men dat vanzelf ‘zie je nou wel dat ze niet luisteren’.” Zeker met de komst van de digitale snelweg is het gemakkelijker geworden om je mening te laten horen. “Vroeger deden mensen dat ook al met brieven, maar nu kan je op social media je stem laten horen. Dat kun je als bestuurder vervelend vinden, maar deze meningen kan je ook in je voordeel gebruiken en meenemen in je beleid.”

Met nog iets meer dan negen maanden te gaan gaat het nog krap worden om zijn doelstellingen te halen. Het politieke landschap kan zomaar eens veranderen na de verkiezingen en dan neemt iemand anders zijn portefeuilles over. “Ik wil in ieder geval zorgen dat Breugel Bruist een tijdspad heeft, om het tastbaarder te maken. We zijn nu met betrokken spelers uit Breugel bezig om concrete uitvoeringsplannen te maken. Je moet ook nadenken over een tijdelijk onderkomen voor schoolklassen en sporters uit de Bongerd.” Het is een zorgvuldig proces met veel betrokkenen, iets wat je niet binnen een periode van amper twee jaar af kunt raffelen.

“Daarnaast ben ik ook bezig met de statushouders die hier ook een plekje verdienen. Breedband in het buitengebied loopt ook, het is nu aan de 160 bewoners van het buitengebied om te besluiten of ze in willen stappen in het Mabib project. Het gemeentehuis gaat eind dit jaar plat voor nieuwbouw, als alle ambtenaren tijdelijk verhuisd zijn naar de Vijverberg. Denk bijvoorbeeld ook aan armoedebestrijding en laaggeletterdheid. In oktober gaan we ook beginnen met het verledden, waarbij slecht verlichte wegen verlicht worden en zebrapaden beter zichtbaar worden.”

En zo kan Kees Vortman nog wel even doorgaan. Tot maart 2018 maakt de wethouder in ieder geval lange dagen binnen en buiten het gemeentehuis.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play