Het Geweten: frustratie

Het geweten
Foto: Pixabay CC0/Ons Son en Breugel

Son en Breugel was de laatste weken middelpunt van het Nederlandse nieuws.

Wat bleek? Het College van B&W besloot samen met de gemeenteraad afgelopen december dat het voldoende was om maar drie stembureaus te openen tijdens het komende raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Bij normale verkiezingen waren er steeds tien open, een teruggang van 70%.

Coalitiepartijen Dorpsvisie en Dorpsbelang, die momenteel meer met elkaar ruzie aan het maken zijn dan dat er wat nuttigs gedaan wordt, hadden er totaal geen problemen mee dat er maar liefst zeven stembureaus zouden verdwijnen. Dit zogenaamd uit kostenoverweging en de verwachte lage opkomst. Vooral de te verwachten lage opkomst is een kulreden, bij het laatste referendum lag de opkomst in Son en Breugel op ruim 60%, hoger dan het landelijk gemiddelde.

De CDA meneer Werner, toonbeeld van interesse en ijver, wilde nog minder stembureaus en had het liefst dat dit ook doorgetrokken werd naar de reguliere verkiezingen. Één Stembureau is meer dan genoeg voor de altijd gezellig onderuithangende Hans. De enige partijen die vraagtekens zetten waren notabene VVD en PvdA/GroenLinks. Kortom de gehele coalitie zat te slapen.

Ondertussen begon het landelijk op te vallen dat er wel erg veel gemeentes waren in Nederland die besloten om minder stembureaus in te richten. Dit tot ongenoegen van de organisatoren en aanjagers van het referendum, GeenPeil en Forum voor Democratie. Zeer begrijpelijk, want voor dit referendum is een opkomstdrempel van 30%. Als je landelijk gezien 10% minder stembureaus opent, dan is dat best opmerkelijk.

Son en Breugel sprong er negatief uit met maar liefst 70% minder stembureaus. Dus werd er op 26 februari aan de bel getrokken en werd officieel bezwaar gemaakt. Althans, dat werd geprobeerd. Faxen werkten niet, brieven kwamen niet aan en de telefoon werd niet meer opgepakt. Maar ja, op vrijdag na 12:30 uur is er niemand meer te bereiken, het weekend begint klaarblijkelijk vroeg op het gemeentehuis. Toen er geen reactie kwam, werd besloten om de gemeente te dagvaarden.

De gemeente heeft alle tijd en ruimte gehad om te reageren, en te kiezen voor de goedkope oplossing en de gemakkelijke weg. Liever koos men ervoor om een dure gang naar de rechter te maken. Dat ze bijna alle rechtszaken verliezen maakt niet uit, vol goede moed wordt er van ons belastinggeld een dure advocaat in de arm genomen en gaan ze gezellig weer naar Den Bosch.

Deze zaak diende op 7 maart. Om kort te zijn, het verweer van de gemeente rammelde aan alle kanten en het verbaasde me niet dat de uitspraak een week later zo vernietigend zou zijn voor de gemeente. Samengevat pleegde de gemeente een onrechtmatige daad door maar drie stembureaus te openen en werd opgedragen om vier extra stembureaus te openen. Dat zouden er eigenlijk meer moeten zijn, maar omdat de gemeente aannemelijk kon maken dat drie locaties om uiteenlopende redenen zouden komen te vervallen, vond de rechter 4 voldoende.

Daar zit de gemeente, weer een rechtszaak verloren, en weer een hoop geld verbrast. Nu klagen ze dat het openen van 4 stembureaus maar liefst € 13.000,- gaat kosten. Per stembureau een vast bedrag van € 1000,- Maar daar komt dan dus nog € 9000,- extra bij voor ambtenarenkosten, catering en het feit dat het traject opnieuw moet worden opgestart.

Bezopen bedragen natuurlijk. Voor het gemak wordt er dan niet bij vermeld dat de gemeente € 7000,- extra gekregen heeft van het Rijk, bovenop het budget wat al was verstrekt voor het fatsoenlijk organiseren van het referendum. Dan is het nog maar € 6000,-. En als de gemeente niet zo moeilijk had gedaan en gewoon alle stembureaus had geopend, had het amper wat extra gekost.

En zeg nu zelf, wat is € 13.000,- nu voor een pietepeuterig bedrag als je bijvoorbeeld € 550.000,- moet aftikken voor een oud gemeenteraadslid omdat je een rammelend bestemmingsplan in elkaar hebt getimmerd? Peanuts toch?

Lees ook Bonte Zaar


Het Geweten is een zelfstandig columnist. De meningen en opvattingen van Het Geweten is niet per se de mening van Ons Son en Breugel en/of haar redactieleden.

Post article

Post article