Search
Close this search box.

Het lot van de kerk: een gebed zonder einde

Het lot van de kerk een gebed zonder einde
Foto: Google Maps

Wethouder Visser heeft zichtbaar moeite om zijn hoofd boven water te houden.

De avond begon al goed. Bij binnenkomst stonden belangstellenden buiten de raadszaal te wachten tot zij naar binnen mochten. Want de financiële voorwaarden omtrent de aankoop van de kerk werd achter gesloten deuren besproken. De inwoners van het dorp, dus ook de parochianen, mogen niet weten welke bedragen er gemoeid zijn. Het is een belemmering in de hele discussie omdat kritische partijen op deze manier deels de mond worden gesnoerd.

De MFA kwestie lijkt nu zelfs de VVD op te splitsen. Fractieleider Arno Flapper was voornamelijk aanwezig om zijn doom scenario hardop te schetsen, daar waar Marco Pulles zich gematigder opstelde en lijkt hij nu open te staan voor een MFA in de kerk. De overige twee coalitiepartijen, Dorpsbelang en PvdA/GroenLinks, hielden zich relatief in de luwte tijdens de spreektermijnen. Een lijn die ze vorige week al ingezet hadden. De oppositiepartijen Dorpsvisie en CDA bleven kritische vragen stellen. Er werd vooral ingezoomd op het tot stand komen van het aanbod van de parochie, die volgens de partijen niet zomaar in de schoot moet zijn geworpen. Zeker niet nu de oppervlakte van het MFA groter wordt dan eerst het geval leek. Een hoop vragen zien enkele partijen graag voor de gemeenteraadsvergadering van 8 februari, maar de garantie dat alle stukken op tijd bij de raad zullen zijn (en dus een goed geïnformeerd en wel overwogen besluit kan nemen) kon de wethouder niet geven.

Donderslag bij heldere hemel

Dat er meer ruimte nodig is voor het MFA is logisch. zegt wethouder Robert Visser. Het is immers de gemeenteraad die het nodig vond om partijen verplicht onder te brengen in het MFA. De kerk is daarvoor geen oplossing: daar waar de kerk eerst nog te groot was om het MFA in te huisvesten, is de kerk nu te klein. Volgens de kaders is er ruwweg 1900 vierkante meter nodig op de begane voor het MFA, terwijl de kerk maar 1465 vierkante meter ter beschikking heeft. Creatief nadenken lijkt hierbij niet mogelijk. Ook vragen over de betaalbaarheid van de exploitatie is voor de oppositie een punt. Een deel van partijen die nu ingetekend zijn op het vlekkenplan zouden hetzelfde gaan betalen in het MFA dan zij nu al doen, maar hoe haalbaar is dat? Er moeten nu echt harde cijfers op tafel komen.

In alle vragen houdt wethouder Visser zich van den domme. Dat de kerk precies op het juiste moment als donderslag bij heldere hemel te hulp lijkt te schieten met het voorstel is ronduit vreemd te noemen. In een gespreksverslag van 19 april 2016 tussen de parochie en vertegenwoordigers van de gemeente is immers te lezen dat volgens de adviseur namens de parochie de koop van de kerk in gang kan worden gezet. Een opmerking die niet uit het niets lijkt te komen Het adviesbureau, Coresta, wenste op verzoek van Ons Son en Breugel niet inhoudelijk in te gaan op de gesprekken. Op 12 november bleek de gemeente ook uitvoerig te hebben gesproken over een nieuwe kerk aan het Kerkplein. De schijn dat de wethouder een handje klap heeft gedaan met het parochie lijkt een juiste.

Huisvesting

Visser stond, gezien alle negativiteit, graag ook even stil bij een (volgens hem) positief punt in de hele MFA soap: de enthousiaste partijen die staan te springen om het MFA te mogen betrekken. Dat deze partijen uit noodzaak hun heil moeten zoeken in het MFA lijkt de wethouder even te vergeten. Partijen die nu nog huisvesting hebben in het Vestzaktheater, te weten Radio S&B en de harmonie, gaan op termijn het dak boven hun hoofd verliezen. De bibliotheek moet zelfs dit jaar al verhuizen omdat de huisvesting tegen de vlakte gaat. Het CMD krijgt een plek in het MFA op last van de gemeenteraad, die maatschappelijke functies ondergebracht willen zien worden in het gebouw. Alleen ZuidZorg lijkt zich vrijwillig te scharen achter het MFA. Key4Music geeft in een reactie zelfs aan helemaal niet in het MFA te willen, ondanks de woorden van de wethouder. Er zijn enkel oriënterende gesprekken geweest en heeft vorige week aan de gemeente doorgegeven om hun naam uit het vlekkenplan te laten halen.

Maar wat vooral opviel tijdens de avond, was de lichaamstaal van de wethouder. De altijd zo zelfverzekerde Visser hield zich nog groot, maar af en toe weet de wethouder zich geen houding te geven. Wegkijken bij het beantwoorden van kritische vragen, in herhaling blijven vallen, veranderen van oogbewegingen, geven van een uitgebreide rechtvaardiging…


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer over het lot van de kerk