Homo ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan steeds verder in het nauw

Anthony Mathijsen en Ruud onder een regenboogparaplu bij de homo ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gemeente werpt steeds meer barricades op om gebruik van de homo ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan te ontmoedigen. Met slagbomen wordt het parkeren bij het bos steeds moeilijker, waardoor de vrees ontstaat dat gebruikers van de ontmoetingsplaats zich verder richting ongewenste locaties zal verplaatsen.

We ontmoeten Anthony, Ruud en Peter op de parkeerplaats in de bocht van Hoberglaan, naast Rendac. Het is druk op de parkeerplaats. Aan de paralelweg langs het kanaal rijden auto’s heen en weer om te zien hoe druk het is. “Door het afsluiten van de parkeerplaats bij de HOP [homo ontmoetingsplaats, red.] onder de hoogspanningsmasten verplaatsen gebruikers zich naar hier,” vertelt Anthony Mathijsen, voorzitter van stichting Platform Keelbos 2.0 die zich inzet voor de ontmoetingsplaatsen in Nederland. Recentelijk heeft de gemeente bij de homo ontmoetingsplaats die zich halverwege de Hoberglaan bevindt slagbomen geplaatst om parkeren en gebruik te ontmoedigen.

“Maar het probleem verplaatst zich nu,” vult Ruud (die liever niet met zijn achternaam genoemd wordt) aan. “Gewone wandelaars en gebruikers van de homo ontmoetingsplaats mengen zich nu.” Nog wel, want volgens de heren wil de gemeente binnenkort ook deze parkeerplek af gaan sluiten. Het gebruik van het bos door homo’s en biseksuelen is door de afsluiting niet minder geworden en heeft zich verplaatst. Door opnieuw een plek af te sluiten is de angst dat het gebruik weer zal verplaatsen, maar dan richting het Oud Meer of het bos rond de renbaan. De carpool-/parkeerplaats bij scouting Dutmella biedt dan een goede parkeergelegenheid.

Signalen van prostitutie, drugshandel en vervuiling

De stichting heeft het college verzocht om handhavend op te treden tegen de afsluiting van de parkeerplaatsen aan de Hoberglaan. Hier had een verkeersbesluit voor genomen moeten worden, wat de gemeente niet had gedaan. Het verzoek werd echter niet-ontvankelijk verklaard omdat de stichting geen belanghebbende zou zijn. Dat terwijl de stichting het doel heeft om te streven naar het open houden van openbare verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen zonder voorzieningen en behartigt de belangen van al de bezoekers daarvan. Stichting Platform Keelbos 2.0 besloot daarop naar de rechter te stappen. De rechter stelde dat het college de stichting ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard in haar bezwaar tegen de afwijzing van het door de stichting ingediende handhavingsverzoek.

Slagbomen bij de hoogspanningsmasten aan de Hoberglaan

Anthony, Ruud en Peter vroegen een gesprek aan met burgemeester Hans Gaillard. Ruud: “Nog voordat ik ging zitten kreeg ik een negatief gevoel. Alsof de burgemeester met ons het gesprek aan was gegaan omdat het moet. Dat straalde hij ook uit.” In het gesprek geeft de gemeente aan dat slagbomen geplaatst zijn omdat er signalen zijn van prostitutie, drugshandel en vervuiling. “Het zijn signalen, ze kunnen het niet hard maken,” zegt Peter (die ook niet met achternaam genoemd wil worden). “Ik kwam hier soms vier keer per week. Ik heb nooit het idee gehad dat hier sprake is van prostitutie en drugshandel. Vrijwilligers ruimen soms twee keer per maand het gebied op en hangen vuilniszakken op.” Peter wijst naar de berm naast de parkeerplaats tegenover Rendac. “Ik heb twee maanden geleden al melding gemaakt van die vuilniszakken, maar is tot op heden niet opgeruimd.”

Hoe kan de gemeente recreatieve inclusiviteit waarborgen?

Als we naar de ontmoetingsplaats lopen langs de drukke Hoberglaan zien we overal zwerfafval: lege blikjes energiedrank, fast food verpakkingen en bierflesjes. Het is duidelijk dat de vervuiling in het gebied niet alleen komt van de HOP. Bij de oorspronkelijke HOP locatie onder de hoogspanningsmasten aan de Hoberglaan, legt Anthony uit hoe de gebruikers (naakt) recreëren in het bos. “Mensen parkeerden hier, Het is een beschutte plek waar niemand komt. Ook mensen die geen gebruik maken van de plek weten dat er hier een HOP is. Die lopen er dan met een grote boog omheen.” Op de website van stichting Platform Keelbos 2.0 is allerlei informatie te vinden over het gebruik van een HOP, gemaakte afspraken met handhaving en jurisprudentie. Als voorzitter denkt Anthony hardop over hoe het gebruik van de plek gefaciliteerd kan worden. “Als we over deze sloot een simpel bruggetje aanleggen, is het voor iedereen duidelijk. Wie over de brug loopt, gaat naar een homo ontmoetingsplaats.”

Het benodigde verkeersbesluit is inmiddels genomen door het college. Ook komt er een plan van aanpak en extra budget voor handhaving. In plaats van erkenning en faciliteren om het bos schoon en veilig te houden komt er een ontmoedigingsbeleid. “De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om mee te denken over het gemeentelijk inclusiviteitsbeleid en de status daarvan, mede door het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober (Comingout day),” stelt de stichting in een brief aan het college. “Hoe kan de gemeente recreatieve inclusiviteit waarborgen voor verschillende doelgroepen, waaronder de HOP-bezoekers met een goede bereikbaarheid van een relatief kleine HOP in een groot gebied?”

Post article

Post article