Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie worden meer openbaar

De microfoon/microfoons op de tafel in de raadzaal van de gemeenteraad
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gemeente zet een belangrijke eerste stap richting het echt openbaar maken van hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie. Daarmee kunnen ook niet-direct belanghebbenden kennis nemen van hoorzittingen en hier bij aanwezig zijn.

Tijdens de politieke avond van 7 oktober 2021 werd de verordening bezwaarschriftencommissie 2021 besproken. Voorzitter Wim Waarma van de bezwaarschriftencommissie vertelde daarbij hoe de commissie werkt en wat zij doen. Raadsleden worden eens per jaar op de hoogte gebracht van het aantal bezwaarschriften en moeten voorgedragen commissieleden goedkeuren, maar echt diep in de materie duiken gebeurt zelden.

Bezwaar amper gehonoreerd

Volgens voorzitter Waarma worden 10-15% van de bezwaren van de omgevingsvergunningen en 25-30% van de bezwaren in het sociaal domein gegrond verklaard. Wie de jaarcijfers erbij pakt ziet een ander verhaal. In 2020 werd geen enkel bezwaar gegrond verklaard en de drie jaren daarvoor slechts één per jaar. Dat maakt de totaalcijfers veel minder rooskleurig. Het is daarmee statistisch onmogelijk de door de bezwaarschriftencommissie gepresenteerde cijfers te halen.

JaarAantal bezwaarschriftenAantal gegrond verklaardPercentage gegrond verklaard
20203700,0%
20195811,7%
20184412,3%
20173812,6%

Het advies van de bezwaarschriftencommissie kan van toepassing zijn om een nieuwe beslissing te laten nemen door bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. Wie niet eens is met het advies en de uiteindelijke beslissing, kan naar de rechter stappen. Recentelijk nog floot de rechter het college en de bezwaarschriftencommissie terug omtrent de homo-ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan.

Hoorzittingen openbaar

Raadslid Elly Brocken (Dorpsbelang) vroeg tijdens de politieke avond naar de openbaarheid van de bezwaarschriftencommissie hoorzittingen. Direct belanghebbenden worden uitgenodigd voor een hoorzitting. De hoorzittingen zijn openbaar, waardoor ook andere belanghebbenden of geïnteresseerden als publiek aanwezig mogen zijn, vergelijkbaar met een raadsvergadering. Uitzonderingen zijn hoorzittingen met gevoelige persoonskwesties. “Ik kan me niet herinneren dat ik aankondigingen zie in de krant van ‘er is een hoorzitting’ of heb ik die al die jaren gemist?” vroeg Brocken. “Wat moet ik me dan voorstellen bij openbaarheid?”

Waarma was niet op de hoogte hoe de hoorzittingen aangekondigd worden. “Wat er in de krant staat weet ik niet, ik weet niet hoe het aangekondigd wordt. Maar ik kan u melden dat in beginsel, het uitgangspunt is, dat de vergaderingen van de commissie openbaar zijn.

Bij navraag door Ons Son en Breugel blijkt dat er enkele geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan de openbare hoorzittingen. “De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie en de zaken die daar worden behandeld, worden niet gepubliceerd. Dit is ook niet verplicht,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

En als je dan een hoorzitting in de raadzaal bij wilt wonen, staat je voor een gesloten gemeentehuis. De deur moet voor je open worden gemaakt, alsmede een tussendeur die de weg naar de raadzaal belemmert. Als de hoorzitting is begonnen, wordt de deur van de raadzaal gesloten.

Publicatie agenda

Naar aanleiding van vragen aan de gemeente over de publicatie van de agenda van de bezwaarschriftencommissie, kondigde Ons Son en Breugel aan zelf de agenda te gaan publiceren. Een dag later gaf de gemeente aan toch zelf het heft in handen te nemen en de agenda zelf te gaan publiceren via bijvoorbeeld de gemeentepagina en de website van de gemeente. Daarmee is een eerste stap gezet naar een echt openbare bezwaarschriftencommissie.

Binnenkort praten leden van de gemeenteraad verder over de verordening van de bezwaarschriftencommissie.

Post article

Post article