Zoek
Sluit dit zoekvak.

Idee jeugdraad krijgt steun van gemeenteraad

Foto: Wikipedia

Met een burgerinitiatief, gesteund door D66, heeft Steven Elders een plan ingediend voor een jeugdraad. De gemeenteraad omarmt dit idee.

Diverse kinderen uit groep 8 van alle basisscholen van Son en Breugel kunnen zitting nemen in de jeugdraad, een adviesgevend orgaan die de gemeenteraad bij kan staan over onderwerpen die de jeugd aan gaan. Ook moet er een jeugd burgemeester komen om bij diverse activiteiten de gemeente te vertegenwoordigen. Steven Elders zal het plan verder uit gaan werken.

Steven Elders hoopte direct aan de slag te kunnen met het vormen van de raad. Het plan was echter nog niet concreet genoeg, vonden enkele kritische raadsleden. Zo is er nog geen contact gelegd met de basisscholen, dient er aandacht te zijn voor continuiteit van de raad en moet er gekeken worden of er budget verschaft kan worden. Het voorstel komt in januari in de gemeenteraad aan bod.