Ingezonden: DorpsVISIE ziet fuseren met Nuenen niet zitten

dorpsvisie
Foto: Dorpsvisie

Het fusiespook hangt weer boven Son en Breugel. DorpsVISIE is ervan overtuigd dat zij dit spook, net als 15 jaar geleden, kan verjagen.

De politiek en onze inwoners sloegen destijds haar handen ineen en vormden samen de actiegroep “Sons Dorps Power”. We zijn immers “Samen ons Dorp”, en zo kunnen wij deze aanval OPNIEUW afslaan.

Volgens DorpsVISIE is enkel sprake van fuseren als het eindresultaat een duidelijke meerwaarde heeft voor inwoners, bedrijven en verenigingen. Het huidig college en de coalitiepartijen Dorpsbelang, VVD en PvdA/GL zien een fusie met Nuenen wel zitten, bleek onlangs uit een discussie in een commissievergadering. Alleen DorpsVISIE was duidelijk tegen een fusie. Bovendien op de vraag van DorpsVISIE “waarom dan?” kwamen geen duidelijke antwoorden.

Men blijft hangen in algemene statements als: “dan zijn wij minder kwetsbaar” en zo kunnen wij de taken die wij in de toekomst op ons af zien komen beter opvangen. Hiermee diskwalificeren zij de besturen die de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om ons dorp op de kaart te zetten en het bestuurlijk maar ook financieel een gezonde gemeente te laten zijn. Een gemeente waar de voorzieningen op peil zijn en het goed wonen is. In feite wordt gezegd dat wij de buren gaan helpen door onze spaarpot van 30 miljoen euro bij hen te ledigen. Het gevolg voor U als inwoners is dat de belastingen en andere lasten omhoog gaan.

Lees maar het uitgebrachte BMC – rapport. Uw aanslag van de OZB – belasting voor een woning met een OZB – waarde van € 350.000,00 gaat van € 326,00 naar € 594,00 per jaar. De afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden gaat van nu € 188,00 per jaar naar € 322,00 en voor eenpersoonshuishoudens van € 150,00 naar € 182,00 per jaar). Wat het fuseren voor de verenigingen en bedrijven gaat betekenen, daar komen wij de komende weken zeker ook nog bij u op terug.

Een ding is voor DorpsVISIE nu al zeker. De afstand van de politiek naar de burger wordt vergroot. Op de vraag of wij samen nog, als dorp, kunnen beslissen over hoe wij onze leefomgeving willen invullen / inrichten zal het antwoord ontkennend zijn. Bij een fusie in de toekomst zal dit gebeuren door een college en politici die verder van u afstaan en op afstand beslissen wat voor u het beste is.  De dorpse uitstraling wordt vervangen door stadse invloed.

Uit democratisch oogpunt vindt DorpsVISIE dat u altijd eerst het recht mag, nee zelfs moet hebben om te kiezen of u deze richting in wilt gaan.
Dit kan wat ons betreft bij de komende verkiezingen in maart 2018 en als de politiek niet kan wachten via een referendum dat gekoppeld wordt aan de komende Tweede kamer verkiezingen in maart 2017.

U kunt wat ons betreft dan ook bepalen hoe ons centrum in Son en Breugel wordt ingericht, moet de Kerk als gebouw echt gesloopt worden en plaats maken voor woningbouw. Bovendien bent u het eens dat er minder parkeerplaatsen mogen zijn direct in het centrum.

Samengevat, deze week is er een zeer belangrijk verkiezingsthema bijgekomen, te weten: “Het opheffen van onze mooie groene gemeente”. Wat Dorpsvisie betreft blijven wij zelfstandig en gaan niet fuseren. Dat wilde we toen niet, nu niet en in de toekomst wat ons betreft ook niet.

Hopelijk steunt u ons hierbij.

Namens DorpsVISIE,

Frans Meulenbroeks, fractievoorzitter.


Lees meer over Dorpsvisie


Dit is een ingezonden stuk. Zelf ook een persbericht, advertorial of redactioneel stuk plaatsen op Ons Son en Breugel? Neem dan contact met ons op.

Post article

Post article