Ingezonden: en de rekening gaat naar… onze inwoners

Drie stapels muntgeld waar een plantje uit groeit
Foto: Pixabay CC0
Nieuws

Onze inwoners worden door de bezuinigingsvoorstellen van dit college dubbel getroffen. Zij gaan betalen voor de afbreuk aan leefbaarheid in ons dorp, voor de onzekerheid of ze nog wel een beroep op de sociale voorzieningen kunnen doen, voor minder veiligheid met als resultaat meer verloedering op straat. En zij lopen een grote kans dat daarbovenop nog een financiële bijdrage van hen wordt verwacht door de voorgestelde OZB verhoging.

Het college en de coalitie blijven Dorpsbelang verwijten dat wij al twee jaar lang weigerachtig blijven om constructief met hun plannen mee te denken. Zij vergeten echter dat met name de gezonde financiële situatie die Dorpsbelang voor hen achterliet binnen de afgelopen twee jaar hard achteruit is gehold. Slechts met het schuiven van allerlei posten wordt nog een enigszins positief resultaat geboekt. Niet voor niets heeft de provincie de waarschuwende vinger opgestoken naar het bestuur van ons dorp.

Ondanks de waarschuwingen van provincie en Dorpsbelang is het bij dit college blijkbaar nog niet opgekomen om ook eens in de eigen ‘keuken’ te kijken. En dus gaan de grote projecten van dit college en deze coalitie kritiekloos door

De oppositie heeft de afgelopen twee jaar regelmatig geprobeerd om voorstellen in te dienen die –gebaseerd op nuchter denken en op de centen letten- zouden kunnen leiden tot ‘omdenken’ van college en coalitie (CDA, Dorpsvisie en PvdA/GroenLinks). Helaas werden deze voorstellen –vaak al in de commissievergaderingen- ‘afgeschoten’, want de coalitie wilde niet van de gekozen paden afwijken.

U bepaalt de hoogte van de rekening

Daarom willen wij onze ideeën graag aan onze inwoners voorleggen. De vragen met de antwoorden -en dus oplossingen- liggen binnen handbereik, maar vereisen wel moed en durf om –misschien wel opnieuw- keuzes te maken.  U wordt als inwoners van harte uitgenodigd om hierop (positief en negatief) te reageren. Uw reacties kunt u richten aan info@dorpsbelang.com.

We geven enkele voorbeelden van onze ingebrachte ideeën:

Geen bezuinigingen op het sociaal domein ( dus niet op zorg en welzijn en sociale leefomgeving.) Maar:

  1. Ons voorstel is om ‘Breugel Bruist’ een waardevolle injectie te geven door de basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek samen met de Bongerd nieuw te bouwen. Dat is ettelijke miljoenen voordeliger dan de plannen nu kosten. De vrijkomende grond bij De Krommen Hoek kan dan worden gebruikt voor woningbouw. Daarmee zouden we snel uit de financiële problemen zijn en de belofte aan ‘Breugel Bruist’-voorstanders nakomen.
  2. Oproep aan het college om de plint, ( de begane grond van het nieuwe gemeentehuis ) die al sinds de oplevering leegstaat nu snel te verhuren. We zijn daar nu al (college wil het exacte bedrag niet vertellen)  circa 150.000 euro per jaar misgelopen. Zet de Plint als commercieel object op de markt of biedt de ruimte aan de huisartsen aan.
  3. Woningbouw op ‘eigen grond’ van de gemeente levert  geld op. Start eindelijk eens met het bouwen van zorgwoningen op het terrein van de oude gemeentewerf. Woningbouw (ook voor starters) op locaties als Torenstraat, parkeerterrein en de woning tegenover de kapper aan de Nieuwstraat. Kerkgebouw slopen om er woningen te bouwen.
  4. Gaan we het Vestzak opwaarderen tot een charmant, maar betaalbaar Dorpshuis ?

Dorpsbelang vindt dat we het geld niet bij de burgers moeten gaan halen, maar hen moeten ontzien, juist in deze voor veel mensen moeilijke en vaak ook onzekere tijden.     

Fractie Dorpsbelang Son en Breugel

Post article

Post article