[Ingezonden] Inwoner initiatief Natuurbelang Son en Breugel

Bomen in de bossen van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Door de enorme ravage waarin het Sonse bos, het bos bij de wijken ’t Harde Ven en het Zand is veranderd, wordt duidelijk wat Bosgroep Zuid onder bosbeheer verstaat. Beleving van natuur en welke waarde deze voor ons heeft, speelt daarin geen enkele rol van betekenis.

Onbegrijpelijk. Niet alleen omdat natuur beleven voor gezondheid en welzijn waardevol is, maar ook omdat in mei van dit jaar onderzoeksbureau Toponderzoek de opdracht van de gemeente heeft gekregen om inwoners te bevragen over de Ontwikkelingsvisie voor onze bossen. Deze visie is opgesteld door Bosgroep Zuid. Dit betrof toen een digitaal onderzoek: Raadpleging bos- en natuurgebied – Gemeente Son en Breugel.

Wat uit dit onderzoek vooral naar voren komt, is dat voor 74% van de bevraagde inwoners beleving van bos en natuur de belangrijkste reden is om natuur op te zoeken. Onze bos- en natuurgebieden worden gemiddeld met een cijfer 7,5 tot en met 8 gewaardeerd. Wat ook opvalt, is dat wel de vraag gesteld is waar wij ons het meeste aan storen in de natuur zoals afval, motorcrossers, loslopende honden en drukte/verstoring van natuur, maar dat er niet een andere mogelijkheid is genoemd: machines in het bos, bomen kappen, kaalslag en ravage, of van een bos een bouwterrein maken.

Eigen achtertuin

Wat heeft een raadpleging onder inwoners voor zin, wanneer daar niets mee gedaan wordt? Natuur in een ravage veranderen is het ergste beeld wat je een natuur liefhebbend mens kunt bezorgen, helemaal wanneer deze natuur als de eigen achtertuin wordt ervaren. Ook voor de huidige beheerder Bosgroep Zuid is onze beleving van natuur niet het uitgangspunt, maar een stip op de verre horizon en wordt wijzend naar deze stip alles afgebroken waar wij van houden.

Wij inwoners willen betrokken worden bij onze eigen omgeving, willen weten hoe hiermee omgegaan wordt, willen daar zorg voor dragen, verantwoordelijkheid voor nemen en een stem in hebben. En ook willen wij, wanneer wij bevraagd worden middels een onderzoek, dat de uitslag hiervan serieus genomen wordt. Maar dat gebeurt niet, dus staan wij er met stomheid geslagen bij en kijken met lede ogen toe.

Nog altijd niet gehoord

Een groeiende groep inwoners die dit zo ervaart, maakt zich ernstige zorgen over hoe dit verder gaat en wat er overblijft van de ons omringende natuur. Velen van ons hebben hun zorg al uitgesproken, persoonlijk of via het tekenen van een petitie. Omdat nog altijd niet gehoord wordt waar velen van ons individueel om vragen en er meer kracht uitgaat van een groep, hebben wij ons verenigd in een belangengroep zodat ook andere bezorgde inwoners zich aan kunnen sluiten.

Hierbij doen wij een oproep om de petitie te tekenen en om dezelfde praktijk welke in het Sonse bos uitgevoerd is, tegen te houden in het Sonse Bergen bos. Het is daarmee een oproep aan de gemeente om de grote zorg die leeft serieus te nemen, deze niet weg te wuiven en hier daadwerkelijk iets mee te gaan doen.

Daarbij is onze zorg verre van ongefundeerd, zo komt naar voren uit het rapport dat wij door dr. Jaap Kuper, oud rentmeester van Kroondomein Het Loo, op hebben laten stellen en dat deze week wordt afgerond. Daarin wordt een beheermethode geschetst hoe met veel minder ingrijpen en met behoud van natuurwaarde bossen ook onderhouden kunnen worden. Bijna gratis.

Deelt u onze zorg en wilt u betrokken worden bij uw eigen omgeving, maak onze vraag hierom dan luider met uw stem. Met dank hiervoor.

Natuurbelang Son en Breugel

Post article

Post article