[Ingezonden] Openbare voorzieningenniveau vóór megalomane projecten

De gleuf tussen het fietspad en stoep op de brug over de Dommel in de Wilhelminalaan/Veerstraat
Foto: Marianne van der Putte
Nieuws

Binnenkort is de meerjarenbegroting onderwerp van gesprek bij de gemeenteraad. Afgelopen periode zijn er veel besluiten genomen over enorme bestedingen van het gemeenschapsgeld. Besluiten waar Voor U in een aantal gevallen niet achter kon staan. Onder andere voor een megagroot project waarvoor, zoals u weet, wij helaas geen meerderheid konden krijgen om dit tegen te houden.

Wij willen tijdens de begroting duidelijk maken hoe ontzettend belangrijk wij het openbare voorzieningenniveau van ons dorp vinden. En dan doelen we met name op de staat en het onderhoud van de stoepen en het groen. Weliswaar zijn er al een aantal stoepen onder handen genomen, maar we zijn er nog bij lange na niet.

Met name de zwarte banden die overal in het dorp liggen bij op- en afritten en die als stoepranden gebruikt worden, zorgen bij fietsers en voetgangers voor veel valpartijen vooral bij regen- en winterweer. Deze valpartijen hebben helaas al bij veel inwoners letsel veroorzaakt. Het is wachten op nog meer en ernstigere ongelukken. Stel dat men richting de rijbaan uitschuift dan zijn de gevolgen helemaal niet te overzien.

Sinds de nieuwe brug over de Dommel ligt in de Wilhelminalaan/Veerstraat, is nog steeds een flinke gleuf niet voorzien van een rooster (zie foto). Na oplevering van deze brug was door de toenmalige wethouder beloofd dat hierop een rooster geplaatst zou worden, maar dat is na al die jaren nog niet gebeurd. Mocht een fietser daarin komen met een wiel, dan zijn de verschrikkelijke gevolgen echt niet te overzien.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners mobiel zijn en blijven en dat iedereen zich zonder hinder of gevaar van losliggende, kapotte of gladde stoepdelen door het dorp kan verplaatsen. Hierin investeren vinden wij vele malen belangrijker dan onze gemeenschapsgelden spenderen aan minder noodzakelijke, megalomane projecten.

Om onze mening kracht bij te zetten vragen wij om ons te laten weten als u ten gevolge van de slechte stoepen in ons dorp gevallen bent. Met deze gegevens willen wij ons inzetten om het college en de gemeenteraad ervan te overtuigen op korte termijn iets aan deze situaties te gaan doen. U kunt ons mailen: helgahelders@gmail.com of ben.mar.vdputte@hetnet.nl.

Marianne van der Putte-Verhoeven, namens fractie Voor U.

Post article

Post article