[Ingezonden] Verjongingsingreep

Bomen in de bossen van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Beste lezer, lieve bosgebruiker, wandelaar, ruiter, vogelaar, wij staan op de vooravond voor een drastisch bosbeheermoment. Of zoals Staatsbosbeheer het zelf noemt een verjongingsingreep.

Bij deze ingreep worden eindelijk de aangetaste sparren gerooid die al 5 jaar staan te verdrogen en waar de letterzetter lekker van heeft gegeten. In een Hollandse zomer rotten ze weg, storten ze in of breken zomaar af. In de hete droge zomer zijn ze een potentieel gevaar voor de achteloze peuk, of gewoon voor iemand die graag fikkie stookt.

De sparren gaan weg, op onze vraag of er nieuwe aanplant komt is men wat vaag, er worden eikels gestrooid(??), het bos zorgt zelf voor nieuwe aanplant en als er geld over is (??) wordt er nieuwe aanplant gezet. Voordat de harvester komt zijn er diverse bomen gemerkt en zijn de toegangswegen vrijgemaakt van overgroeiende takken. He, wat raar, wij hebben op 10 juli 2020 al contact gezocht met gemeente en boswachter en onze zorgen geuit over dichtgroeiende brandgangen, toen werd er niets gedaan.

Het onderhoud in het Vresselse bos is niet op orde, naar eigen zeggen volgens Staatsbosbeheer door de diverse wisselingen in de teams. Nu is er o.a. een boswachter beheer en een boswachter communicatie. Ik vind dat prima, wel jammer dat je wisselingen in je team aanhaalt als reden om geen onderhoud in het bos te verrichten.

Want zoals u allen wel weet maakt ons stukje bos onderdeel uit van het Groene Woud (Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-‘s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Bron Wikipedia). Maar goed, nu gaat er dus stevig ingegrepen worden. En jawel met de botte bijl. Er worden open plekken gemaakt, stroken gekapt en percelen “vrijgemaakt van alle bomen”.

De Amerikaanse eiken aan weerszijde van Vogelsven gaan weg. Foto: Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

Wij (Saskia Jansen en ikzelf) zien dit met lede ogen aan, hebben aldus de bewoners gemobiliseerd van “ons” Vogelsven en “ons” bos en hebben de boswachter uitgenodigd om met ons een ronde te wandelen zodat zij de geplande werkzaamheden nader kon toelichten. De boswachter vond dit een uitstekend idee, want zo gaf zij aan, Staatsbosbeheer vind het belangrijk dat omwonenden correct worden geïnformeerd en Staatsbosbeheer is ook blij met de actieve burgerparticipatie van, in dit geval, frequente bosgebruikers.

De enorme Amerikaanse eiken. Foto: Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

Tijdens de wandelronde is nogmaals gebleken dat er naast de sparren en diverse dennen soorten ook enorme Amerikaanse eiken zijn gemarkeerd, deze maken onderdeel uit van lanen en paden en geven zo, in al hun pracht en glorie, een indrukwekkend beeld van het Vressels bos. Deze bomen zijn oud (een schatting: 30-60 jaar) en kunnen nog tientallen jaren doorgroeien tot Woudreuzen van het Groene Woud. Maar ze gaan weg.

Deze gaan allemaal weg. Foto: Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

De reden? Het huidige team geeft aan: “vrijzetten om groeikans te geven aan de eiken in een laanstructuur is niet haalbaar in het reguliere beheer gezien de grote oppervlakten natuur die we te beheren hebben.” Dus omdat je geen onderhoud aan een prachtige bomenlaan kunt geven haal je gewoon de bomen weg? Dat klinkt mij echt te bizar in de oren, kijk echter naar onze foto’s, de bomen worden allemaal gerooid. Kan het nog erger? Ja, echt wel dus.

Gemarkeerde dennen. Foto: Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

Wij hebben als bewoners aangeboden diverse werkzaamheden te verrichten zoals het terugdringen van de Vogelskers en het opruimen van takhout na de ingreep. Want het gebied zal eruit gaan zien als een “oorlogsgebied” alsdus de eigen boswachter. Vrijwillig, met de bewoners, slechts in ruil voor wat kachelhout wat achterblijft na een dunning (verjongingsingreep).

Beeld na de dunning in 2016/2017. Foto: Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

Dan denk je, daar zijn ze bij Staatsbosbeheer vast erg blij mee? Nee, want Staatsbosbeheer gaat dit zelf doen, hoe dan? Vraag je jezelf af, nou door het allemaal te laten liggen want het takhout moet de bodem van de arme zandgronden weer verrijken… raar want een bos is een ecosysteem en houdt zichzelf in stand, door extra takhout achter te laten neemt de kans op explosieve groei van ongewenste soorten alleen maar toe.

De komende weken zullen wij jullie met beeldmateriaal op de hoogte houden. Voor wie nu nog wil genieten van de fraaie eikenlanen, geniet ervan zolang het nog kan.

Saskia Jansen & Paulus van Tilburg

Post article

Post article