Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inkomensafhankelijke bijdrage WMO niet altijd gefactureerd

Inkomensafhankelijke bijdrage WMO niet altijd gefactureerd
Foto: Pixabay CC0

Uit controle blijkt dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO niet bij iedereen gefactureerd is, wat het CAK nu recht moet gaan trekken.

Wethouder John Frenken leek om de mededeling heen te dansen bij de commissievergadering burgerzaken. Maar uiteindelijk kwam het bericht naar buiten: niet alle zorgbehoevenden in de WMO met een kleine beurs hebben een factuur ontvangen voor hun inkomensafhankelijke hulp sinds 1 januari 2018. Deze facturen moeten alsnog verzonden worden, wat er financieel aardig in kan hakken.

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem geïntroduceerd om de facturen te versturen. “Bij controle bleek dat niet iedereen een factuur ontvangen heeft voor die eigen bijdrage,” zei wethouder Frenken. Dat de facturen niet verzonden zijn voor de CAK, is een communicatiefout. De gemeente dacht dat de zorgverzekeraars de berekeningen in de inkomensafhankelijke bijdrage door zouden geven aan het CAK. De verzekeraars dachten dat de gemeente dat zou doen. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk en trekt wethouder Frenken het boetekleed aan.

“Voor mensen mensen die moeite hebben om financieel rond te komen komt dit rauw op hun dak. We hebben met het CAK afgesproken dat ze kijken hoe we daar het beste mee om gaan. Met een betalingsregeling of hoe dan ook. We moeten deze mensen een zachte landing bieden.” Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is verantwoordelijk voor de wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).