Zoek
Sluit dit zoekvak.

Insprekers weten politiek niet te overtuigen in MFA debat

Insprekers weten politiek niet te overtuigen in MFA debat
Foto: Ons Son en Breugel

Een vol en uitgesproken tribune gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering over het voorlopig ontwerp van het MFA.

Maar liefst negen insprekers wilden gebruik maken van de spreekmogelijkheid tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond. Acht van de negen insprekers kwamen voor het MFA en al wat hier aan verbonden is, zoals de sloop van de kerk en de parkeerdruk die het met zich meebrengt. Een opkomst dat zelden gezien wordt in de raadzaal, mede door oproepen van Remco Heeren in zijn interview met De WeekendBuijteling en advertenties in weekblad Forum.

Acht betogen, waarbij bij sommige de emoties hoog opliepen. Want er heerst boosheid, ongeloof en wantrouwen bij hen en het aanwezige publiek. Wethouder Robert Visser kreeg er, net als de coalitiepartijen VVD, PvdA/GroenLinks en Dorpsbelang, er flink van langs. Ze worden minachting, gebrek aan democratisch besef en misbruik van hun positie verweten, soms zelf direct op persoon. Iedere vorm van kritiek richting de gemeenteraadsleden en de wethouder werd met luid applaus kracht bij gezet. Meermaals moest de voorzitter van de gemeenteraadsvergadering, burgemeester Hans Gaillard, het publiek verzoeken en manen tot stilte.

Alle inspanningen van de insprekers ten spijt wisten zij geen overtuigende indruk achter te laten bij de coalitiepartijen. Net als de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van vorige week was de boodschap van de partijen helder: de ontwerp van het MFA is goed, graag door naar de volgende stap. Vol ongeloof zat het aanwezige publiek toe te kijken hoe hun stem weggedrukt werd met argumenten waar zij zich niet in konden vinden. Er bleef gehamerd worden op hoe goed het supervisieteam het werd heeft gedaan en dat de toekomstige gebruikers hun zegje hebben kunnen doen over het ontwerp. Dat in dit rijtje de burger niet genoemd werd is dan ook de crux van het probleem.

Toen na de eerste termijn de wethouder zelf aan het woord kwam, liep de zaal spontaan leeg. Het aanwezige publiek had geen oren naar wat de wethouder te zeggen had over ‘zijn’ MFA. Een statement dat voor degene die overbleven in de zaal een diepe indruk maakte, maar helaas niet op de wethouder. Op (volgens de woorden van Gerard Swinkels) Trumpiaanse wijze werden alle feiten uit de relazen van de afgelopen maanden nog even herhaald. Directe vragen van oppositiepartijen Dorpsvisie en CDA werden soms pas na enkele keren hameren beantwoord, maar de partijen kregen geen voldaan gevoel van deze antwoorden.

Degene die nog wel het meeste verweten werd, was de burgemeester. Insprekers en oppositie verweten hem een gebrek aan leiderschap in het hele MFA dossier. Onder zijn leiding heeft het zover kunnen komen volgens hen. Dorpsvisie is zelfs dusdanig klaar met deze gang van zaken dat zij een gang naar de bestuursrechter en de Commissaris van de Koning gaat maken om het traject te laten toetsen.

Aan het einde van het debat was het duidelijk dat het voorlopige ontwerp goedgekeurd is door de coalitiepartijen en wethouder Robert Visser ongestraft en onbelemmerd door kan gaan met het MFA.


Lees meer over MFA


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play