Zoek
Sluit dit zoekvak.

Invoering vervoersdienst AutoMaatje

Invoering vervoersdienst AutoMaatje
Foto: Pixabay CC0

Het college van burgemeester en wethouders besluit de vervoersdienst AutoMaatje te faciliteren en de organisatiekosten voor minimaal 2 jaar te bekostigen. SonenBreugelVerbindt is bereid om Automaatje in ieder geval voor 2017 te coördineren.

Van inwoners voor inwoners

In oktober 2017 gaat de vrijwillige vervoersdienst AutoMaatje in onze gemeente van start. AutoMaatje is een concept dat door de ANWB is ontwikkeld. Het is een vervoersdienst van inwoners voor inwoners. Inwoners met een vervoersbehoefte kunnen een beroep doen op een vrijwilliger. De vrijwilliger gebruikt zijn eigen auto om de inwoner te vervoeren tegen een vergoeding van 0,30 euro per kilometer.

De opzet van AutoMaatje is een concept dat kan rekenen op een groot draagvlak bij de betrokken maatschappelijke organisaties: Adviesraad Sociaal Domein, de Seniorenraad, het CG-Platform, SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep. Voor continuering na 2017 worden gesprekken gevoerd met SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep.

Middel tegen eenzaamheid

Met de vervoersdienst AutoMaatje wordt voorzien in een behoefte voor mensen die niet zelfstandig hun vervoersbehoefte kunnen regelen. De ANWB geeft aan dat AutoMaatje inwoners uit hun isolement haalt en daarmee eenzaamheid tegen gaat. Daarbij is volgens de ANWB elke rit meer dan vervoer alleen. Vaak gaat de chauffeur mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. Elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Kortom: AutoMaatje brengt mensen bij elkaar.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play