Inwoner moet zelf gaan betalen voor herplanting na kap boom

Bomen die aangeduid zijn voor kap of behoud
Foto: Ons Son en Breugel

Met nieuwe regels in het groenbeleidsplan en de APV stopt de gemeente met het aanbieden van een gratis boom voor herplanting als een boom in eigen achtertuin wordt gekapt.

In 2013 werd het huidige groenbeleidsplan geïntroduceerd. In het plan werden regels opgesteld om hoe om te gaan met het groen in het dorp. Het stelde ook regels op (in samenspel met de APV) voor het kappen van bomen in de eigen achtertuin. De meeste bomen in particuliere tuinen zijn niet kapvergunningsplichtig, maar om het groene karakter van de wijken zoals ’t Harde Ven en de Breeakker te bewaren werd wel een herplantingsplicht ingesteld. De gemeente stelde hiervoor gratis een jonge bosboom ter beschikking.

Het groenbeleidsplan gaat echter veranderen. In het nieuwe plan gelden bijna dezelfde spelregels voor het kappen van bomen op particuliere grond, maar moet de bewoner zelf gaan betalen voor de nieuwe boom. “Dit schaffen we af, omdat wij van mening zijn dat mensen die een boom in eigen tuin kappen ook zelf de kosten moeten dragen voor de herplant,” aldus het nieuwe groenbeleidsplan 2021.

Naast het niet meer gratis aanbieden van herplanting, worden regels in bosrijke omgevingen aangescherpt om het karakter van de wijken te behouden. Zo wordt ook het dunnen van bomen kapvergunningsplichtig om het massaal verdwijnen van particuliere bomen in bosrijke omgevingen te voorkomen. Om andere natuurwaardes te creëren voor duurzamere en ecologisch vriendelijke onderbeplanting mogelijk te maken wordt de definitie van dunning aangepast. Ook worden wijzen van forse snoei met als doel de natuurlijke habitat van de boom te verkleinen vergunningsplichtig.

Post article

Post article