Dit is wat het Son en Breugel Panel vindt van de fusie met Nuenen

son en breugel panel nuenen mfa
Foto: Ons Son en Breugel

Hier zijn ze dan: de resultaten van het Son en Breugel Panel over de fusie met Nuenen.

We vroegen onze panelleden om een vragenlijst in te vullen omtrent de mogelijke fusie met Nuenen. De vragen bestonden uit algemene vragen, vragen die specifiek ingingen op financiële discussiepunten alsmede vragen die inhoudelijg ingingen op het rapport van de commissie Demmers. We vroegen de politiek in Son en Breugel vragen in te sturen en hun inbreng te geven, maar geen enkele partij wenste mee te werken.

De vragenlijst is verzonden naar 84 leden, waarvan 51 voor de deadline gereageerd hadden. Het invullen van de enquête verliep volledig anoniem. Na afloop vroegen we de panelleden om een inhoudelijke reactie, een reactie op de enquête en onze enquête een cijfer te geven. Met trots mogen wij zeggen dat de enquête met een 7,1 gemiddeld werd beoordeeld.

De belangrijkste conclusies

De panelleden wensen niet te fuseren met Nuenen, 90% om precies te zijn. 98% vindt ook dat de provincie Son en Breugel een fusie niet af mag dwingen. In 2022 zien de meeste panelleden Son en Breugel in ieder geval nog als zelfstandige gemeente (69%) en zal Nuenen geannexeerd zijn door Eindhoven (73%).

Het volk wil zichzelf uitspreken voor of tegen een fusie door middel van een referendum (82%) na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (69%). De keuze voor een politieke partij kan in de gemeenteraadsverkiezingen meewegen (90%). 88% van de panelleden zien de splinterpartijen zoals deze nu opereren in de gemeenteraad van Nuenen niet zitten.

De lasten mogen niet tot weinig stijgen (98%) en er dienen goede afspraken gemaakt te worden over de financiële reserves.

De meningen

Na afloop konden mensen vrijuit hun mening geven over de situatie.

Son en Breugel moet niet gestraft worden door de problemen in Nuenen: “Ik vind niet dat een gezonde gemeente zoals Son en Breugel moet lijden onder de fouten en onoplettendheid van Nuenen. Ik vind dat Nuenen geholpen moet worden met bijdragingen en gesteund moet worden door de provincie Noord-Brabant en daarna weer zelfstandig moet worden.”

Een ander panellid voelt zijn of haar mening niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad: “Ik vind het vooral vervelend dat uit de publicaties blijkt dat de gemeenteraad een fusie helemaal ziet zitten, terwijl aan de inwoners niets gevraagd is. Vandaar zeker wachten tot na de verkiezingen.”

Misschien is een Dommelvallei gemeente beter: “Nooit met Nuenen alleen fuseren. Wel met Geldrop-Mierlo erbij. Wanneer er toch gedwongen wordt dan liever opgaan in Eindhoven dan fuseren met Nuenen.”


Zelf lid worden van het Son en Breugel Panel?


Lees de gehele onderzoeksresultaten:

 • Vind jij het een goed idee om Son en Breugel te laten fuseren met Nuenen?

vraag1

 • Welke van onderstaande mogelijkheden lijkt jou de beste manier om Nuenen te helpen?

vraag2

 • Vind jij dat de provincie Noord-Brabant de gemeente Son en Breugel kan verplichten om te fuseren met Nuenen?

vraag3

 • Vind jij het een goed idee om taken zoals wonen en werken af te dragen aan de gemeente Eindhoven?

vraag4

 • Als de nieuw te vormen gemeente verplicht wordt taken af te dragen aan de gemeente Eindhoven, moeten andere gemeentes zoals Veldhoven en Best dit dan ook verplicht doen?

vraag5

 • Zou jij meer, minder of onveranderd gaan winkelen in Nuenen na een fusie met Son en Breugel?

vraag6

 • Hoe zou de nieuw te vormen gemeente moeten gaan heten?

vraag7

 • Moet de beslissing over een mogelijke fusie met Nuenen pas genomen worden door de gemeenteraad na de verkiezingen van 2018?

vraag8

 • Weegt de keuze voor of tegen een mogelijke fusie met Nuenen mee in jouw keuze voor een politieke partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

vraag9

 • Vind je dat de politiek te snel een oordeel heeft gevormd over een mogelijk fusie met Nuenen?

vraag10

 • De gemeenteraad van Nuenen heeft nu veel zogenaamde ‘splinterpartijen’ en eenmansfracties. Is er plaats in de gemeenteraad voor deze partijen na een fusie?

vraag11

 • Moet er een bindend- of raadgevend referendum komen over een mogelijke fusie tussen Son en Breugel en Nuenen?

vraag12

 • Acht jij de gemeenteraad in staat om een weloverwogen keuze te maken over een mogelijke fusie?

vraag13

 • Als Son en Breugel ja zegt tegen een fusie en Nuenen nee, moet er dan toch gefuseerd worden?

vraag14

 • Moet Nuenen eerst financieel gezond zijn voor een eventuele fusie met Nuenen?

vraag15

 • Moet de provincie Noord-Brabant financieel bijspringen om het financiële gat tussen Son en Breugel en Nuenen te overbruggen bij een mogelijke fusie?

vraag16

 • Mogen de reserves van gemeente Son en Breugel gebruikt worden om het financiële gat van Nuenen te dichten?

vraag17

 • Moet de gemeente alle financiële reserves opmaken voorafgaande aan een mogelijke fusie?

vraag18

 • Moet voorafgaand aan een mogelijke fusie vastgelegd worden hoe de reserves van beide gemeentes uitgegeven mogen worden?

vraag19

 • Met hoeveel procent mogen de gemeentelijke lasten, zoals OZB en afvalheffing, naar jouw mening stijgen na een fusie met Nuenen?

vraag20

 • Als taken afgedragen worden aan Eindhoven, zoals wonen en werken, moet Son en Breugel hier dan financieel aan bijdragen om deze plannen te realiseren?

vraag21

 • “Samenvoeging van Nuenen c.a. met Eindhoven betekent dat een robuuste en duurzame oplossing zou worden geboden. […] Deze variant isoleert de gemeente Son en Breugel.” Ben jij het eens met deze stelling van de commissie Demmers?

vraag22

 • “De gemeenten Nuenen en Son en Breugel hebben meer met elkaar dan met Geldrop-Mierlo.” Ben jij het eens met deze stelling van de commissie Demmers?

vraag23

 • “Nuenen beschikt over een krachtige gemeenschap, kent een sterke ondernemersvereniging, beschikt over innovatief bedrijfsleven en heeft een sterk cultureel profiel dat onder andere tot uitdrukking komt in de Van Gogh Village.” Ben jij het eens met deze stelling van de commissie Demmers?

vraag24

 • Hoe ziet in jouw ogen Son en Breugel er in 2022 uit?

vraag25

 • Hoe ziet in jouw ogen Nuenen er in 2022 uit?

vraag26

 

Post article

Post article