Zoek
Sluit dit zoekvak.

Jachthaven nog altijd onderwerp van gesprek

Foto: Rutger van der Heijden

De jachthaven aan het Wilhelminakanaal is wederom onderwerp van discussie. De haven heeft nog niet de gehele procedure doorlopen om officieel open te mogen zijn.

Bij de commissievergadering van de gemeente stond de jachthaven op de agenda. Uitbater Bert-Jan Leermakers heeft overeenstemming met Rijkswaterstaat over het maken en behouden van de passantenhaven, inclusief de daarbij behorende bebouwing. Er lopen echter nog verschillende procedures bij de gemeente die nodig zijn voor de officiële uitbating.

Zo is er een omgevingsvergunning voor haven, clubgebouw en toilet-douche-unit nodig, een drank- en horecavergunning en een terrasontheffing. Navraag bij de gemeente door Son en Breugel eind vorige week bracht aan het licht dat nog niet alle benodigde stukken ingeleverd waren bij de gemeente om tot verlening van deze vergunningen over te gaan.

Bert-Jan Leermakers heeft dus geen gemeentelijke vergunningen voor zijn haven. Volgens wethouder Robert Visser zijn inmiddels alle stukken binnen gekomen en kan er eind deze maand een besluit worden genomen. Maar de commissie was absoluut niet te spreken over de nu illegale exploitatie.

Van de commissie moet er gehandhaafd worden tot alle procedures zijn doorlopen.