Joris van Dam strijdt tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Joris van Dam strijdt tegen uitbreiding Eindhoven Airport
Foto: Ons Son en Breugel

Als fractieleider van PvdA/GroenLinks maakt Joris van Dam zich hard om Son en Breugel zo goed als mogelijk te beschermen tegen het vlieggeweld van Eindhoven Airport.

Één van de speerpunten van PvdA/GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 2018 was Eindhoven Airport. De luchthaven wil op termijn gaan groeien naar 100.000 vliegbewegingen per jaar, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het aantal vliegbewegingen dit jaar. En een groot deel van die vliegbewegingen trekt over ons dorp, waar de wijken de Gentiaan en Sonniuswijk geluidsoverlast ervaren.

De beslissing omtrent de uitbreidingsplannen van het Eindhovense vliegveld komt steeds dichterbij, maar de gemeenteraad in Son en Breugel lijkt er nog niet wakker van te liggen. PvdA/GroenLinks lijsttrekker Joris van Dam wil dat de gemeenteraad wakker wordt. Het stond immers in het verkiezingsprogramma van alle lokale partijen, zo zegt hij zelf. Op de gemeenteraadsvergadering van 20 september trok Joris fel van leer over de houding van de raad. “Ik ergerde me aan de houding van Kees Vortman. Zo van ‘dat komt wel een keer, dat staat op de agenda.’ Dan heb je echt niet in de gaten wat voor een proces er nu loopt. Als wij niet duidelijk onze feiten op een rijtje hebben dan worden besluiten dalijk gewoon voor ons genomen.”

Den Haag luistert

Want de feiten liegen er niet om: de luchthaven wil groeien. Er liggen daar vier scenario’s voor klaar. “Er is geen enkel scenario dat uit gaat van krimp. Er was zelfs een extreem scenario dat uit ging van 100.000 vliegbewegingen per jaar. Aan alles merk je dat ze aanzetten tot verdere groei.” En dat is dan de toekomstvisie tot 2030. Over tien jaar zal hetzelfde riedeltje weer beginnen en dan zal de luchthaven waarschijnlijk nog verder willen groeien. “Die grenzen worden steeds verder opgerekt.”

Als kleine gemeente lijk je weinig invloed uit te kunnen oefenen op de toekomst van Eindhoven Airport, ondanks de impact. Aan tafel moeten zitten met de aandeelhouders van Eindhoven Airport (Schiphol, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven) kan al snel een calimerocomplex opleveren. Geheel machteloos staat Joris echter niet, maar dan moeten de gemeenteraad van Son en Breugel en andere gemeentes wel eensgezind een duidelijk statement maken. “De uitvoeringstafel heeft een rol voor de gemeenteraden. Als is het maar dat ze vragen aan alle raden om een zienswijze in te leveren. Dan wordt het al iets formeler. Als er een voorstel ligt bij de Tweede Kamer met daarbij een aantal zienswijzen van gemeenten die allemaal zeggen dat we tegen de uitbreiding zijn, dan wordt het voor Den Haag een stuk moeilijker om de lokale democratie te negeren.”

Klachten

De burger leek er niet wakker van te liggen. Beter gezegd, de inwoners van Son en Breugel gingen niet op hun zeepkist staan om hun beklag te doen over de overvliegende vliegtuigen. Tijdens de campagne voor de gemeenteraad kreeg Joris van Dam wel vragen over de geluidsoverlast. “Hier in Son benaderen mensen mij wel eens met de vraag wat zij kunnen doen. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet, wij gaan daar formeel gezien niet over. Het enige wat je kan doen is klachten indienen of een petitie starten.” En dat mensen klagen, is duidelijk te zien in de cijfers. In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal klachten van geluidsoverlast door vliegtuigen verviervoudigd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. In Woensel-Noord is inmiddels ook een beweging op gang gekomen om de geluidsoverlast aan te kaarten.

Ook de impact op onze gezondheid is nog niet goed in kaart gebracht. De vliegtuigen pompen enorme hoeveelheden fijnstof de lucht in, boven het dorp. Hoe dit de gezondheid van de inwoners van Son en Breugel schaadt, is niet goed in kaart gebracht. Met het plaatsen van speciale palen in het buitengebied door de provincie gaat dit echter wel gebeuren, als deze plannen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Hiermee wordt ook de invloed van de agrarische bedrijven in het buitengebied nog beter in kaart gebracht, daar waar nu nog rekenmodellen worden gebruikt. “Misschien blijkt straks dat je een jaar of twee minder lang leeft omdat je onder de aanvliegroute van Eindhoven Airport leeft. Dit is nu nog niet duidelijk, maar met de cijfers is dat straks tastbaar.”

De beslissing zal hoe dan ook vallen en groei lijkt hoe dan ook de enige bespreekbare optie. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft in november van dit jaar het punt Eindhoven Airport op de agenda staan. Via Samen Op De Hoogte staan alle rapporten en feiten op een rijtje, zodat je zelf kunt zien wat voor impact verdere groei van Eindhoven Airport betekent voor Son en Breugel.

Post article

Post article