Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kantar presenteert resultaten publieksonderzoek MFA

Foto: RAU B.V.

Vandaag zijn de resultaten van het “Draagvlakonderzoek MFA onder inwoners van de gemeente Son en Breugel” aan de raad gepresenteerd door onderzoeksbureau Kantar. Uit het onderzoek blijkt dat er draagvlak is voor de bouw van een MFA, maar dat het huidige ontwerp van het gebouw door een meerderheid van de inwoners van Son en Breugel niet wordt onderschreven.

In Son en Breugel gingen er geluiden op dat niet iedereen tevreden is het met huidige ontwerp van het te bouwen MFA. Het was voor de gemeenteraad onduidelijk hoeveel steun er bestaat voor deze geluiden. De raad verzocht het college daarom om de inwoners van Son en Breugel nogmaals het huidige ontwerp te laten beoordelen via een draagvlakonderzoek.

Kantar Public voerde het draagvlakonderzoek uit met drie focusgroepen ter voorbereiding van een kwantitatief onderzoek waarin een vragenlijst aan een representatieve steekproef van inwoners uit Son en Breugel is voorgelegd.

Samenvattend concluderen de onderzoekers dat er draagvlak (56%) is voor komst van een MFA. Circa een derde (31%) van de inwoners ziet de komst van een MFA niet zitten. Ongeveer één op de acht (13%) weet (nog) niet of zij voor- of tegenstander is van een MFA. Het huidige ontwerp van het MFA door architectenbureau RAU stuit op weerstand. Een grote meerderheid (69%) wil een nieuw MFA-ontwerp door een ander architectenbureau, ook als dit traject meer zal kosten en de oplevering vertraging oploopt. Van de ondervraagden geeft 20% aan ook tegenstander te zijn van het ontwerp in zijn huidige vorm, maar vindt dat aanpassing tot tevredenheid kan leiden. Eén op de tien (10%) is voorstander van het ontwerp in zijn huidige vorm.

Hoe nu verder?

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek worden zo snel mogelijk gepubliceerd in een officiële publicatie in de lokale bladen. Vervolgens worden de resultaten op korte termijn ook in een bijeenkomst teruggekoppeld via een openbare presentatie aan de deelnemers aan de focusgroepen, de gebruikersgroep en andere belangstellenden. Dit zal door Kantar Public gedaan worden en hiervoor ben je uitgenodigd op woensdag 8 november aanstaande om 19:30 uur in café restaurant De Zwaan. Daarna zal het college de raad informeren hoe de resultaten worden verwerkt in het toekomstscenario en wat de consequenties voor de voortgang van het ontwikkelproces voor de MFA zijn.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play