Kerk open met kerst, datum oplevering verzet naar 20 februari

Kerk open met kerst, datum sloop verzet naar 20 februari
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente en de Heilige Oda parochie zijn samen in gesprek gegaan om de kerk met kerst open te houden, met als uitkomst dat de opleverdatum van de grond onder de kerk verzet is naar 20 februari 2018.

In een motie werd vorige week door alle gemeenteraadspartijen unaniem gepleit voor een nieuw gesprek tussen gemeente en de parochie, zodat parochianen kerstviering konden houden in ‘hun’ Sint-Petrus’ Bandenkerk. Op 3 december zou gestart worden met de sloop van het gebouw aan de Kerkstraat in Son, waardoor een kerstviering niet meer mogelijk was in Son. In een gesprek tussen burgemeester Hans Gaillard, wethouder Robert Visser en de parochie is besloten een kerstviering mogelijk te maken en de sloop van de kerk drie weken op te schuiven.

De burgemeester heeft in een memo aan de gemeenteraad laten weten: “om dit (een kerstviering, red.) mogelijk te maken zijn het bisdom en het kerkbestuur met de gemeente op 8 november jl. overeengekomen, dat de leverdatum van 1 februari 2018 met wederzijdse instemming wordt verzet naar 20 februari 2018.” Het nieuws is vandaag ook tijdens de eucharistieviering in de Sonse kerk medegedeeld aan de parochianen en via de nieuwsbericht naar alle gelovigen gestuurd.

Wat de nieuwe planning voor sloop en asbestsanering is, is nog niet duidelijk.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article