Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kiest de gemeenteraad voor renovatie of nieuwbouw de Bongerd?

De Bongerd Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

In 2023 moeten de deuren van de vernieuwde sporthal in Breugel geopend worden, maar in welke vorm zal de Bongerd de toekomst in?

In oktober heeft de gemeenteraad al de voorkeur uitgesproken voor twee mogelijke scenario’s: nieuwbouw met uitbreiding van twee naar drie zaaldelen of dezelfde (nieuwbouw) uitbreiding van de sportzaal met een renovatie van de overige ruimtes. Beide scenario’s zijn de afgelopen maanden uitgewerkt door de gemeente. Met beide plannen krijgt Breugel de gevraagde sporthal die voldoet aan de eisen voor competitiewedstrijden en is er meer ruimte voor activiteiten.

Want de Bongerd krijgt met de plannen ruimte voor IVN, Vluchtelingenwerk en Korein. Hun huidige onderdak aan de Sint-Genovevastraat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Door hen een plekje te geven in de Bongerd worden zij onderdeel van het bruisend maken van het centrum van Breugel. IVN en Vluchtelingenwerk kunnen gezamenlijk gebruik maken van de nieuwe ruimtes. De kinderopvang van Korein blijft afgezonderd. Voor de huidige gebruikers van de Bongerd is natuurlijk ook ruimte.

Met de vernieuwde Bongerd verwacht de gemeente meer sporturen te kunnen faciliteren in Breugel. De combinatie van meer sporten, meer wedstrijden en een hoger huurtarief moeten de beoogde kosten voor de twee scenario’s verzachten. Want beide scenario’s hebben een flink prijskaartje: nieuwbouw kost 9.211.006 euro (inclusief BTW) en nieuwbouw met renovatie kost 7.511.000 euro (inclusief BTW). Voor beide scenario’s is gerekend met een boekwaarde van 111.006 voor de huidige Bongerd, 600.000 euro tijdelijke huisvesting en 850.000 euro voor de kinderopvang. De kinderopvang betaalt deze investering terug aan de gemeente door huur af te dragen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een sterke voorkeur voor nieuwbouw in combinatie met renovatie. De gemeente heeft echter nog maar 3,7 miljoen euro over in het potje ‘bestemmingsreserve centrum Breugel’. De gemeenteraad moet goedkeuring geven om 4 miljoen euro bij te storten om het project te kunnen realiseren indien de raad de voorkeur van het college volgt. Kiest de gemeenteraad voor gehele nieuwbouw, dan is 5,1 miljoen euro extra nodig.

Als de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt, kan het bouwproces in gang worden gezet. In 2023 moet Breugel dan de nieuwe sporthal in gebruik gaan nemen. In de tussentijd hoopt de gemeente gym van de basisscholen onder te brengen in de Landing. De Landing is echter te vol voor sportverenigingen en sportclubs, dus de gemeente verwacht dat zij uit zullen moeten wijken naar andere accommodaties in de regio. Zij ontvangen hier dan compensatie voor. De bewegingsbanken en boksschool krijgen tijdelijk onderdak in het Vestzaktheater.

De gemeente gaat nog in gesprek met de uitbaters van de sporthal en het feestcafé om tot een passende oplossing te komen.