Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klachten over opruimen groenafval

Foto: Rutger van der Heijden

Het is voor dorpsbewoners een doorn in het oog: het onkruid wordt gewied, maar blijft vervolgens liggen. In sommige gevallen tot grote overlast.

@Ekkersrijt op Twitter stuurde vandaag een bericht naar de gemeente. Het onkruid op de populaire fietsroute langs de A50 was gewied, maar het afval bedekt nu het halve fietspad, waardoor fietsers noodgedwongen uit moeten wijken naar de verkeerde weghelft.

Recentelijk was ook de groenvoorziening langs de grote beek aan de beurt. Het maaien ging goed, alleen het restafval ligt nu nog langs het beekje. Nog veel erger was het feit dat de brandnetels en berenklauw over de wandelgang lag, waardoor hondenbezitters deze populaire uitlaatplek tijdelijk links moesten laten liggen. Uiteindelijk is door natuurlijk verloop de wandelgang weer veilig geworden voor huisdieren.

Bij monde van bewoners uit de Weegschaallaan waren er ook door hen klachten ingediend over de manier waarop het groenafval bleef liggen, zelfs tot dagen na het daadwerkelijke wieden. Inmiddels was het groenafval door auto’s al verspreid door heel de straat.