Koninklijke onderscheiding voor Hans Kerssemakers

koninklijke onderscheiding
Foto: Eemsbode
Nieuws

Op maandag 26 juni 2017 heeft burgemeester Hans Gaillard een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een bijzondere dorpsgenoot met een grote staat van dienst als vrijwilliger.

De burgemeester heeft hem de onderscheiding uitgereikt op maandag 26 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Gastronomisch Gilde in Eindhoven.

Koninklijke onderscheiding voor Hans Kerssemakers, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.J. Kerssemakers (67) zet zich al jaren actief in als vrijwilliger op verschillende terreinen. Hij is al 25 jaar lid van het Gastronomisch Gilde; voorheen de NCCK (Nederlandse Club van Chef Koks), na fusie verdergegaan als Koksgilde en sinds 1 januari 2016 genaamd Gastronomisch Gilde.

De heer Kerssemakers verricht binnen het Gastronomisch Gilde een aantal bestuursfuncties:

  • Vanaf 1992 tot op heden als bestuurslid van de regionale afdeling Brabant van het Gastronomisch Gilde. Aanvankelijk als secretaris, daarna als voorzitter.
  • Vanaf 2001 tot op heden is hij bestuurslid van het Gastronomisch Gilde, sinds 2010 als secretaris. Naast de portefeuille onderwijs heeft hij zich ook ingezet voor tal van activiteiten zoals communicatie, het Koksgilde Gerechtenboek en de KoksKoerier. Mede door zijn inzet is het gilde sterk gegroeid en is de bekendheid binnen de horecamarkt toegenomen.
  • Vanaf 2008 tot op heden heeft hij (uit hoofde van zijn bestuursfunctie bij het gilde) zitting in de Stichting Gilden Academie, afwisselend als voorzitter en als penningmeester.
  • Vanaf 2014 tot op heden heeft hij als bestuurslid zitting in de Stichting Gildencollectief, een samenwerkingsverband tussen het Gastvrijheidsgilde, het Gilde van Nederlandse Meesterkoks en het Gastronomisch Gilde.

De heer Kerssemakers heeft zich in al deze bestuursfuncties laten zien als een zeer aimabel persoon met een groot hart voor de club en voor de leden. Kritisch, maar zeker altijd met de bedoeling het beste voor de club en de leden te willen realiseren.

Vanaf 2008 tot op heden is de heer Kerssemakers als vrijwilliger actief binnen de Stichting Vrienden van Berkenstaete. Deze elf leden tellende stichting voelt zich betrokken bij het wel en wee van de bewoners van Archipel Zorgcentrum Berkenstaete, verpleeg- en verzorgingscentrum in Son en Breugel. Per jaar organiseert de stichting 7 tot 8 activiteiten voor de bewoners, zoals uitstapjes en bijeenkomsten.

Hans Kerssemakers heeft een belangrijk aandeel in deze activiteiten. Hij draagt ideeën aan, heeft een zakelijke kijk op te organiseren activiteiten en staat zelf ‘achter het fornuis’ als pannenkoekenbakker en als kok bij de barbecue.

Regelmatig wordt bij evenementen gebruik gemaakt van zijn netwerk in de horecasector. Het meest wordt hij gewaardeerd om zijn betrokkenheid bij de oudere medemens, die hij een warm hart toedraagt.

Verder heeft de heer Kerssemakers zich in de jaren ’80 en ’90 ingezet voor de Stichting Mensen voor Mensen in Son en Breugel. Deze stichting was gericht op het verlenen van humanitaire hulp in landen in Oost Europa, zoals Polen en Albanië. Hij draaide daar diverse projecten mee, o.a. in een kinderziekenhuis.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article