Zoek
Sluit dit zoekvak.

Koninklijke onderscheiding voor Jeannet Venekamp

Foto: Ons Son en Breugel

Op woensdagochtend 26 april 2023 reikte burgemeester Suzanne Otters een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Jeannet Venekamp. Deze dorpsgenoot heeft een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw J.R. Venekamp

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jeannet Venekamp (63 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger binnen de Son en Breugelse gemeenschap en daarbuiten.

https://youtube.com/shorts/jtGaffEnGXI

Protestantse Kerk Eindhoven, Sint-Oedenrode, Son en Breugel

Mevrouw Venekamp is vanaf 1996 actief als vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Eindhoven, Sint-Oedenrode, Son en Breugel. De Protestantse Kerk Son en Breugel en Sint-Oedenrode is begin 2022 gefuseerd met de PKN in Eindhoven-Noord (Johanneskerk).

Jeannet Venekamp is jarenlang vrijwilliger in de kerk in Son en Breugel. Zij is actief in de Diaconie en is lid van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Van daaruit is zij betrokken bij CLIP (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden) in Son en Breugel. Zij ondersteunt nu ook het fusieproces.

Vrijwilligerscentrale/Ouderenhulpdienst

Jeannet Venekamp heeft in de periode van 2000 tot 2010 als centraliste gewerkt bij de Vrijwilligerscentrale / Ouderenhulpdienst. Zij nam de hulpvragen aan en zocht daar een passende vrijwilliger bij. Zij regelde vervoer en gezelschap en zorgde dat klusjes uitgevoerd werden en dat de boodschappen gehaald werden. Deze vrijwilligerscentrale is in 2010 opgegaan in het Vrijwilligerssteunpunt van de LEVgroep.

Inloophuis ’t Hemeltje

Mevrouw Venekamp is vanaf 2007 tot nu actief als vrijwilliger in het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. ‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar de gasten een luisterend oor vinden voor hun verhalen, zorgen en vragen.

Jeannet Venekamp was 13 jaar lid van het bestuur van de Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje (beheerder van het huis). Als secretaris had zij een breed takenpakket. Zij had aandacht voor een goede communicatie tussen alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. Zij woonde vergaderingen bij en bereidde ze voor en toetste de notulen. Ook hield zij het archief bij en voerde de correspondentie. Zij stelde de jaaragenda en het beleidsplan op en hield oog op de uitvoering hiervan. Zij beheerde de adressenbestanden van de donateurs, fondsen en aangesloten diaconieën. Zij was regelmatig aanwezig in het inloophuis om klankbord te zijn voor wie haar wilde spreken. Ook vertegenwoordigde zij het Inloophuis bij verschillende gelegenheden en gaf zij presentaties.

Vanaf september 2020 is zij relatiebeheerder. Zij verzorgt interne en externe activiteiten, woont vergaderingen bij, vertegenwoordigt het Inloophuis bij relevante groepen en organisaties en onderhoudt contacten met collega-organisaties.

Klankbordgroep Kom erbij

Mevrouw Venekamp is vanaf 2017 een actief betrokken lid van de klankbordgroep Kom erbij. Zij verzorgt als notuliste de verslaglegging van de vergaderingen.

“Kom erbij Son en Breugel” is een klankbordgroep die in 2017 is ontstaan vanuit de adviesraad Sociaal Domein. Doel is het gemeentelijk beleid op het gebied van eenzaamheid te monitoren en voorstellen te doen om eenzaamheid in Son en Breugel te voorkomen en/of te beperken. De klankbordgroep brengt eenzaamheid onder de aandacht van inwoners en organisaties en probeert eenzaamheid te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.