Zoek
Sluit dit zoekvak.

Koninklijke onderscheidingen voor Jan van Lieshout en Berry Vercoelen

koninklijke onderscheiding
Foto: Eemsbode

Op zaterdag 28 oktober 2017 zal burgemeester Hans Gaillard twee Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan bijzondere dorpsgenoten met een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger bij het brandweerkorps Son en Breugel.

Koninklijke onderscheiding voor de heer J.J.P.M. van Lieshout – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan van Lieshout (48) heeft zich vele jaren op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de Son en Breugelse samenleving. Hij is ruim 22 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer Post Son en Breugel. Per 1 januari 2017 heeft hij wegens privé omstandigheden de actieve dienst van het korps verlaten.

Op 1 september 1994 trad de heer Van Lieshout toe tot de vrijwillige brandweer, waar hij werd benoemd tot Aspirant Brandwacht. Na het doorlopen van de benodigde opleidingen werd hij per 1 september 1995 bevorderd tot Brandwacht. Per 1 januari 1997 volgde bevordering tot Brandwacht 1e klasse en op 1 januari 2000 tot Hoofdbrandwacht.

Betrokkene werd gevraagd om in het korps bevelvoerder te worden en groeide hij door naar de functie Onderbrandmeester. Per 1 januari 2001 volgde daarop de aanstelling als Bevelvoerder. Op 1 oktober 2010 werd hij bevorderd tot Brandmeester.

Naast deze functies binnen het brandweerkorps verrichtte Jan van Lieshout diverse nevenfuncties:

  • hij vertegenwoordigde zijn ploegleden binnen het bevelvoerdersoverleg van het korps;
  • vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 fungeerde hij naast zijn hoofdfunctie ook als aanspreekpunt/ploegleider voor de manschappen;
  • vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2016 was hij als oefenleider actief in de oefenstaf van het korps;
  • hij fungeerde binnen het korps als een grote stimulator met betrekking tot de Regionale Brandweerwedstrijden (2x per jaar) en de Landelijke ABWC Brandweer wedstrijden (2x per jaar). Vanaf 1995 was hij ook zelf actief deelnemer aan de wedstrijden.

Binnen het korps staat de heer Van Lieshout, in de lange periode dat hij lid was van de vrijwillige brandweer van Son en Breugel, bekend als een persoon met een grote inzet en een prima vakkennis. In deze 22 jaar is de heer Van Lieshout meer dan 2.800 keer opgeroepen om de medemens te helpen. Hij heeft meer dan 880 avonden geoefend om alle vaardigheden op peil te houden en het vak als brandweerman op een professionele manier uit te kunnen voeren.

 


Koninklijke onderscheiding voor de heer H.J.N. Vercoelen – Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Berry Vercoelen (57 jaar) is al 27 jaar lid van de vrijwillige brandweer post Son en Breugel, met een onderbreking van november 1998 tot november 2004. Per 1 november 2017 gaat hij wegens medische omstandigheden de actieve dienst van het korps verlaten.

De heer Vercoelen trad op 1 oktober 1984 toe tot de vrijwillige brandweer, waar hij werd benoemd tot Aspirant Brandwacht. Na het doorlopen van de benodigde opleidingen werd hij per 1 juli 1986 bevorderd tot Brandwacht 2e klasse, aansluitend volgde bevordering tot Brandwacht 1e klasse op 1 januari 1989 en Hoofdbrandwacht op 1 januari 1993. Doordat hij in het bezit was van een groot rijbewijs werd betrokkene gevraagd om in het korps Chauffeur pompbediende te worden. Hiervoor behaalde hij op 21 december 2006 zijn certificaat en op 9 november 2007 het diploma Brandweerchauffeur. Met ingang van 1 oktober 2010 ontving hij een aanstelling als Manschap B, in gelijke rang als Hoofdbrandwacht.

Naast deze functies binnen het brandweerkorps verrichte de heer Vercoelen diverse nevenfuncties:

  • hij was coördinator voor de Verbindingscommandowagen en instructeur van het Landelijk Crisis Management Systeem;
  • binnen het bevelvoerdersoverleg van het korps vertegenwoordigde hij de korpsleden voor wat betreft trainen en oefenen;
  • vanaf 5 december 2007 tot 31 december 2016 fungeerde hij naast zijn hoofdfunctie ook als Bevelvoerder chauffeur/plotter op de VerbindingsCommando wagen;
  • vanaf 1 oktober 2010 tot 1 november 2017 was hij als oefenleider actief in de oefenstaf van het korps;
  • hij was betrokken bij de organisatie van Regionale kwaliteitstesten, vaardigheidstesten van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en open dagen. Met veel enthousiasme en passie voor het vak heeft hij dit voor het korps gedaan. Ook nam hij zelf vele malen deel aan de Regionale Brandweerwedstrijden (2x per jaar) en de ABWC Brandweer wedstrijden (2x per jaar).

In zijn lange lidmaatschap van het brandweerkorps Post Son en Breugel heeft men betrokkene leren kennen als een zeer gepassioneerde collega met een grote inzet en met hart voor ‘de zaak’. Voor het korps is hij een voorbeeld met betrekking tot vakmanschap en deskundigheid. In deze 27 jaar is betrokkene meer dan 3.200 keer opgeroepen om de medemens te helpen. Hij heeft meer dan 1.080 oefenavonden bijgewoond om het vak als brandweerman op een professionele manier uit te kunnen voeren.

Naast het bestrijden van brand wordt de vrijwillige brandweer ook ingeschakeld bij o.a. stormschade, wateroverlast en ernstige ongevallen. Jaarlijks rukt de brandweer Son en Breugel ongeveer 120 keer uit. Het korps bestaat uit 27 vrijwilligers. Circa 40 maal per jaar oefent het korps om de vaardigheden op peil te houden c.q. te verbeteren. Daarnaast neemt het gehele korps deel aan het Regionale bijscholingsprogramma.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play