Laad- en loszone moet verkeershinder in Nieuwstraat verminderen

De middenberm in de Nieuwstraat waar de laad- en loszone komt
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Laden en lossen in de Nieuwstraat is een bron van ergernis voor verkeersdeelnemers, maar door het realiseren van een laad- en loszone hoopt de gemeente dit op te lossen.

Ter hoogte van het zebrapad bij cafetaria Spierings en Visagie & More wordt een stuk middenberm weggehaald, waardoor er ruimte vrij komt voor een laad- en losruimte. De ruimte was nodig om hinder ten behoeve van laden en lossen te verminderen en de veiligheid te verhogen. Ondernemers en leveranciers ervaren regelmatig problemen en agressie tijdens bevoorrading vanwege de benodigde ruimte op straat.

Het plan komt uit de koker van de OVSB, die in gesprek is gegaan met de gemeente. Bij een rondgang bij ondernemers is gebleken dat in toenemende mate sprake is van onveilige situaties tijdens bevoorrading in het noordelijke gedeelte van de Nieuwstraat. Er ontbreekt simpelweg ruimte voor vervoerders om hun wagens op te stellen.

Wethouder Jan Boersma: “We willen graag een goede bereikbaarheid van het centrum met voldoende parkeerplaatsen, een goede verkeersdoorstroming en een veilige omgeving voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we een goed vestigings- en ondernemersklimaat na, waarbij efficiënte en veilige bevoorrading een zeer belangrijke voorwaarde is. Deze maatregel, op voordracht van onze ondernemers, gaat daar volgens ons een bijdrage aan leveren.”

De laad- en loszone zal gemarkeerd worden, zodat duidelijk zichtbaar is waar laden en lossen veilig en doeltreffend mogelijk is. Als alle formele procedures van de gemeente doorlopen zijn starten de werkzaamheden. De totale kosten voor het realiseren van de laad- en loszone is volgens de gemeente 9000 euro.

Post article

Post article