Zoek
Sluit dit zoekvak.

Leefbaarheidsplan voor aantrekkelijkheid en veiligheid visplas Ekkersweijer 

Visvijver Ekkersweijer met vissers en zwanen
Foto: Ons Son en Breugel

Eigenaar Van Pelt Beheer BV en de gemeente slaan de handen ineen om de omgeving van Ekkersweijer aantrekkelijker te maken en de overlast terug te dringen.

Al eerder is het parkeerterrein aan de westzijde van de verlengde Huizingalaan verbeterd door asfaltverharding en openbare verlichting aan te brengen.

Concrete maatregelen

Het terrein rond de visplas wordt omgeven door een hekwerk. De visplas blijft 24/7 toegankelijk, maar alleen voor voetgangers, vissers en rolstoelers. Aan de kant van de verharding Ekkersweijer wordt het hek in de berm geplaatst. Van Pelt Beheer zal de rijbaan Ekkersweijer (niet het fietspad) op eigen terrein in de nachtelijke uren afsluiten met een schuifpoort.

Om de toegang van de visplas voor vissers en recreanten met rolstoel te garanderen wordt aan de oostzijde van de visplas een poort van het type “Kissing Gate” geplaatst. Daardoor is het niet langer mogelijk het terrein met motorvoertuigen, fietsen, brommers of scooters te betreden. Parkeren blijft mogelijk op het parkeerterrein aan de westzijde van de verlengde Huizingalaan.

Voorgeschiedenis

De visplas nabij Ekkersweijer en het aangrenzende parkeerterrein aan de Verlengde Huizingalaan zijn in dit gebied openbaar toegankelijk. Rondom deze visplas vinden regelmatig onregelmatigheden plaats die bedreigend zijn voor de openbare orde en veiligheid. Ook wordt er veel afval achtergelaten. Onder andere de recreërende vissers hebben hierover regelmatig geklaagd. Met deze gezamenlijke maatregelen worden onregelmatigheden voorkomen en beter handhaafbaar indien nodig.