Search
Close this search box.

Lintje voor Gerda Ural-Gerritse, Lianne van Asperdt en Paul de Groot

Lianne van Asperdt lintje
Foto: Ons Son en Breugel

Burgemeester Hans Gaillard reikt dit jaar drie Koninklijke Onderscheidingen, beter bekent als een lintje, uit aan drie bijzondere dorpsbewoners die zich jarenlang belangeloos in hebben gezet voor mens en maatschappij. Alle drie hebben een indrukwekkende lijst aan verdiensten.

Gerda Ural–Gerritse – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­Nassau

Mevrouw Gerda Ural-Gerritse (54 jaar) ontvangt een lintje omdat ze een veelzijdige duizendpoot is die haar tijd en energie steekt in diverse vrijwilligersverenigingen en de maatschappij.

gerda ural gerritse
Foto: Ons Son en Breugel
 • Sinds 1976 is mevrouw Ural-Gerritse in de maanden november en december actief bezig met het Sinterklaasfeest. Zij vergezelt als Zwarte Piet haar vader, die Sinterklaas speelt. Zij brengen gezamenlijk bezoeken aan scholen, bedrijven en gezinnen in de omgeving. De opbrengst wordt geheel gedoneerd aan het Liliane Fonds. Daarnaast verzorgt mevrouw Ural-Gerritse verzorgt alle kostuums en zorgt voor het schminken.
 • Gerda Ural-Gerritse is in 1985 getrouwd met een man van Turkse afkomst en heeft zich geheel aangepast aan de Turkse cultuur. Haar ervaring benut zij door hulp te verlenen aan allochtone mensen die in Nederland komen wonen. Ze geeft uitleg aan gezinnen over de Nederlandse samenleving, regelt kleding, geeft uitleg aan ouders over hoe zij hun kinderen kunnen helpen bij het maken van huiswerk, fungeert als tolk bij het invullen van formulieren, behartigt belangen richting instanties, helpt mee boodschappen doen, wijst de weg in de nieuwe omgeving, helpt mee met verhuizen en regelt vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.
 • In maart 2015 is Gerda Ural-Gerritse bij haar thuis een project gestart om ouderen samen te laten eten. Ze heeft een groep van zes ouderen en/of alleenstaande mensen uitgenodigd om een keer in de twee weken bij haar thuis te komen eten. Ze doet de boodschappen, kookt de maaltijd en bedient de mensen op deze avond. Op deze manier komen veel mensen weer in contact met anderen die elkaar, ondanks dat ze in dezelfde buurt wonen, vrijwel nooit spreken. Met groot succes, want op dit moment heeft zij al vijf groepen. In mei 2015 is haar project genomineerd voor het Beste Buurtidee 2015 van de Lumens Groep te Eindhoven. Op 30 juni 2015 was zij een van de drie prijswinnaars.
 • Sinds 1985 verricht Gerda Ural-Gerritse de diverse vrijwilligersactiviteiten voor de zieke en zwakke medemens: ze gaat op ziekenbezoek bij buurtgenoten, bezoekt ouderen en eenzamen, verzorgt gezinnen bij ziekte door onder andere eten te koken en boodschappen te doen, vervoert mensen naar en van ziekenhuis, geeft fysiotherapie en zij geeft bijlessen aan kinderen.
 • Sinds het overlijden van haar moeder in 2011 is mevrouw Ural–Gerritse mantelzorger voor haar vader. Zij bezoekt hem dagelijks, zorgt dat hij er netjes uitziet, maakt het huis schoon en doet de boodschappen.

 

Lianne van Asperdt – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­Nassau

Mevrouw Lianne van Asperdt (48 jaar) zet zich als vrijwilliger al jaren in op verschillende terreinen, voornamelijk voor jongerencentrum Oase en carnavalsvereniging de Dommelsoppers. Ook zij ontvangt een lintje.

Lianne van asperdt lintje
Foto: Ons Son en Breugel
 • Sinds 1990 is Lianne van Asperdt actief voor Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje, beter bekend als de Oase.
 • Vanaf 1990 tot heden begeleidt Lianna van Asperdt diverse dansgroepen binnen carnavalsvereniging de Dommelsoppers.
 • Van 1993 tot 2010 was zij penningmeester in het bestuur van De Dommelsoppers en medeorganisator van het carnavalsprogramma.
 • Van 1995 tot 2013 was zij de vaste begeleidster van de prins en de prinses tijdens de diverse carnavalsactiviteiten.
 • Ook is Lianne van Asperdt medeorganisator van het jaarlijkse showfestival in de carnavalstent in het centrum van Son en in het jongerencentrum zelf.
 • Vanaf 1990 tot op heden maakt Lianne van Asperdt alle foto’s voor de Stichting.
 • In 1994 was zij tijdelijk voorzitter van de Stichting geweest.
 • Van 1996 tot 2009 waszij bestuurslid van de stichting, in de functie van secretaris.
 • In 1993 was zij lid van de jubileumcommissie voor de viering van het 35­ jarig bestaan. In 2008 was zij lid van de jubileumcommissie voor de viering van het 50­-jarig bestaan van de Oase. In dat jaar werd o.a. de Europese Kampioenschappen Show­ en Gardedans georganiseerd in Son en Breugel.
 • Vanaf 2008 tot heden is zij coördinator van de Klusgroep van Oase. Deze groep zorgt dat het pand wordt onderhouden en daar waar nodig wordt opgeknapt.
 • Sinds 2013 is zij begeleidster van de toneelvereniging van Oase.
 • Ook is zij actief als bode bij de Goederen­ en Dienstenveiling. Een jaarlijks evenement, waarbij samen met de plaatselijke voetbalvereniging en de plaatselijke carnavalsvereniging middels een veiling geld bijeengebracht wordt voor de jeugdactiviteiten van de drie verenigingen.
 • Lianne van Asperdt beheert ook de spaarkas van de Stichting en verricht allerhande hand­en­spandiensten voor de Stichting.
 • Vanaf 2013 een van de vrijwilligers bij het Bijna Thuis Huis. Dit is een kleinschalige woonvoorziening waar palliatieve zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke mensen. In de eigen vertrouwde woonomgeving in een huiselijke sfeer ontvangen zieken en hun naasten persoonlijke aandacht en begeleiding door de eigen vertrouwde hulpverleners en daartoe opgeleide vrijwilligers. Mevrouw Van Asperdt draait wekelijks een dienst.
 • Vanaf 2002 levert zij een bijdrage aan de jaarlijkse carnavalsmis van carnavalsvereniging De Krutjesrapers in Son en Breugel, waarbij ze veel contacten met de parochie onderhoudt.
 • Van 2009 tot 2013 maakte Lianne van Asperdt de officiële prinsenfoto’s die menig persoon heeft gezien in de Krutjeskrant.
 • Ten slotte verleent Lianne van Asperdt aan diverse organisaties in Son en Breugel hand­en­ spandiensten bij bijvoorbeeld evenementen, zoals de jaarlijkse vlooienmarkt van Scouting Mgr. Bekkers en bij het jubileum van het Sint Catharinagilde.

 

Paul de Groot – Benoemd tot lid in de Orde van Oranje­Nassau

De heer Paul de Groot (71 jaar) heeft een lange lijst aan verdiensten waarvoor hij een lintje krijgt, onder andere voor het Vestzaktheater, het Wildbeheereendheid, de Boerenbruiloft en Smartlappenkoop Rawazzi.

Paul de groot lintje
Foto: Ons Son en Breugel
 • Paul de Groot zet zich sinds 2004 in voor smartlappenkoor Rawazzi. Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter, zit hij in de faciliteitencommissie, treft hij voor iedere repetitie en optreden voorbereidingswerkzaamheden en zorgt hij voor de decors en het geluid.
 • Sinds 2006 is de heer de Groot bestuurslid van de Commissie Boerenbruiloft Son, een rol die hij tot op heden doet. Hij is in samenwerking met andere betrokken bij het selecteren van een bruidspaar, het schrijven van speeches, het maken van decors en het organiseren van de bijeenkomst zelf.
 • Nauw betrokken is Paul de Groot bij het Vestzaktheater, waar hij als bestuurslid diverse activiteiten ontplooit. Hij is speciaal belast met de inkoop van materialen voor onderhoud, verbouwing en interieur. Ook bezoekersbegeleiding, contacten met huurders (met name toneelgezelschappen), verzekering en programmering vallen mede onder de heer de Groot. De klusclub, die twee ochtenden per week zorgt voor reparatie en onderhoud van het gebouw, inventaris en decors, worden begeleidt voor hem waarbij hij niet vies is om zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • Ons Dorp Kwist, al enkele jaren de populaire dorpsquiz van Son en Breugel, is een evenement waar Paul de Groot zich als commissielid zich over ontfermt.
 • Daarnaast heeft Paul de Groot van 1987 tot 2007 diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor de georganiseerde jacht en het wildbeheer. Vanaf 1987 heeft hij het coördineren van de activiteiten rondom jacht en wildbeheer in zijn portefeuille. Hij is actief geweest bij de Reewild Advies Commissie (RAC), de Wildbeheereenheid Zuiderkempen en bij de fusie van 3 wildbeheereenheden tot de Wildbeheereenheid Zuid­Oost Kempen. Mede door de vereniging “Het Reewild”, waar de heer De Groot lid van was, werd in 1987 de Reewild Advies Commissie opgericht, met als doel het reewildbeheer op gestructureerde wijze uit te voeren en heeft een reewildbeheerplan opgesteld. Het RAC ging samen met een jagersvereniging uit Eersel, Bergeijk en Luijksgestel om samen de Wildbeheereenheid (WBE) Zuiderkempen te vormen met 100 leden en 5000 ha grondgebied. De heer De Groot was bestuurslid, in de functie van secretaris. Hij is intensief betrokken geweest bij de oprichting en bij de ontwikkeling naar professionaliteit van deze vereniging. In 2001 fuseerde de WBE Zuiderkempen, Oosterkempen en Dommelvallei, waar hij vanaf het begin tot 2007 bestuurslid was. Hij droeg in hoge mate bij aan de ontwikkeling van deze WBE tot een professionele jagersorganisatie, die als betrouwbare gesprekspartner wordt beschouwd door de belangrijkste grondeigenaren en –gebruikers. Ook was hij de stimulator van het fusieproces.
 • Van 1965 tot 1970 was Paul de Groot elftalleider van het 2e elftal bij VV De Spuitgieterij Philips P.M.F.
 • Van 1977­ tot 1982 was hij secretaris van de Kleiduivenschietvereniging.
 • Van 1986 tot 1990 was Paul secretaris van de Ondernemingsraad Philips P.M.F.
 • Van 1990 tot 1994 was de heer de Groot lid van de medezeggenschapsraad St. Jozef mavo St. Oedenrode, waarvan 3 jaar als voorzitter.
 • Vanaf 2004 tot heden is Paul toneelspeler en decorbouwer van seniorengezelschap Van Ouds.
 • Vanaf 2000 ook jurylid in de optochtcommissie van de carnavalsoptocht.
 • Vanaf 2012 staat Paul de Groot op het ijs als ijsmeester bij het jaarlijkse Ijsfeest.
 • Vanaf 2015 steekt Paul de Groot ook de handen uit de mouwen als muziekarchivaris voor harmonie Pro Honore et Virtute.