Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lintje voor Ton van Vlerken, Sjon van Kemenade, Ernes van Hannen, Pieter Hol en Froukje Hol

Foto: Ons Son en Breugel

Burgemeester Hans Gaillard reikt dit jaar vijf Koninklijke Onderscheidingen, beter bekend als een lintje, uit aan vijf bijzondere dorpsbewoners die zich jarenlang belangeloos in hebben gezet voor mens en maatschappij. Alle vijf hebben een indrukwekkende lijst aan verdiensten.

Ton van Vlerken

Ton van Vlerken – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­-Nassau

Ton van Vlerken (56 jaar) zet zich al vele jaren in op diverse maatschappelijke en culturele terreinen in Son en Breugel.

 • Sinds 1978 is de heer Van Vlerken vrijwilliger bij de KinderVakantieSpelweek Son. Hij is enkele jaren penningmeester geweest en nu al meer dan 29 jaar secretaris. Ook is hij al 15 jaar verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep 4-5 jarigen en al meer dan 10 jaar materiaalcoördinator en huismeester van de centrale locatie. In 2017 zal hij voor het 40e jaar als vrijwilliger fungeren. Hij wordt gezien als de verpersoonlijking van de kindervakantiespelweek. Zijn ambitie is om de kinderen iets mee te geven door te zorgen voor een opbouwend educatief programma.
 • In 1986 was Ton van Vlerken medeoprichter van het Oranjecomité De Gentiaan, dat jaarlijks tal van activiteiten organiseert rond (nu) Koningsdag in deze wijk van Son en Breugel. Sindsdien was hij jaarlijks medeorganisator van dit evenement; vorig jaar voor de 30e en tevens laatste keer. Ton van Vlerken was zeker 10 jaar secretaris en presentator op de dag zelf.
 • Van 1980 tot 2004 heeft Ton van Vlerken diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor Voetbalvereniging SBC. Van 1980 tot circa 1990 was hij leider van diverse jeugdteams, verzorgde hij de ledenadministratie en was kartrekker en redacteur van het clubblad ‘Goal’. Van 2000 tot circa 2004 was hij leider van een drietal jeugdteams.
 • In 1987 werd Buurtvereniging De Jampot opgericht, die tal van activiteiten organiseerde voor de bewoners van een aantal straten in de wijk De Gentiaan in Son en Breugel. Ton van Vlerken was vanaf het begin lid van deze buurtvereniging. In 1994 werd hij bestuurslid, in de functie van secretaris. Naast de secretariswerkzaamheden was hij redactielid van de Buurtkrant, die enkele malen per jaar uitkwam. In 2006 werd de vereniging opgeheven.
 • In de periode 1985 tot 1994 verrichte Ton van Vlerken diverse vrijwilligersactiviteiten voor de plaatselijke afdeling van de politieke partij VVD: van 1985 tot 1993 was hij speciaal belast met het beleid betreffende Public Relations en op het gebied van jongeren; in 1993 en 1994 was hij secretaris; een functie die hij de jaren daarvoor al enkele malen als vervanger vervulde; hij was in de jaren 1986, 1990 en 1994 bijzonder actief bij de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder het voeren van campagne. In deze periode is hij ook vertegenwoordiger geweest in de KamerCentrale ’s-Hertogenbosch en tevens lid van de kascommissie van die Centrale.
 • Koor Sincère werd opgericht in 1969 als jongerenkoor. Jarenlang werden de traditioneel druk bezochte missen in de St. Petrus-Banden kerk in Son en Breugel opgeluisterd. In 1993 ging er een andere wind waaien door het koor. De binding met de kerk werd minder groot en het koor wilde meer dan het opluisteren van missen: shows moesten er gemaakt worden. In de periode 1974 tot 2002 was hij 10 jaar secretaris en 7 jaar penningmeester. Daarnaast was hij contactpersoon voor de kerkmissen en lid van de Tekstgroep Sincère. Deze groep stelde de eucharistie van de jongerendiensten samen.
 • Daarnaast is Ton van Vlerken onder andere (zeker niet volledig) ook op de volgende terreinen actief geweest als bestuurslid Fietsersbond ENFB Son en Breugel (1993-2003), redactielid Hockeyvereniging HTC Son (3 jaar rond 1985) en secretaris Volkskerstzang Son en Breugel (1984 – 1997).

Sjon van Kemenade

Sjon van Kemenade – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­-Nassau

Sjon van Kemenade (50 jaar) is al jaren actief als vrijwilliger in Son en Breugel.

 • Van 1998 tot 2010 heeft de heer Van Kemenade zich bij Scouting Margaretha Sinclair ingezet op diverse terreinen. Van 1998 tot en met 1999 was hij begeleider van de speltak Sherpa’s, een groep meisjes van 14 – 17 jaar. Naast het geven van begeleiding ondersteunde hij bij het maken van programma’s en organiseerde hij weekenden en kampen. Van 1995 tot en met 2009 was hij voorzitter van de groep. Aansluitend aan zijn periode als voorzitter was hij van 2009 tot en met 2010 adviseur van het bestuur.
 • Scoutinggroep Dutmella heeft speltakken voor jongens en meisjes van 5 tot 21 jaar. De Stichting voor het behoud van de Scouting Dutmella is genoodzaakt de huidige bebouwing te vervangen door nieuwbouw. Het opgebouwde kapitaal is daartoe niet toereikend. Ten behoeve van de nieuwbouw van Scoutinggroep Dutmella heeft Sjon van Kemenade zijn ervaring en expertise ingezet om extra financiële middelen via fondsen en sponsoren binnen te halen. Hij heeft deze taak met veel passie, enthousiasme en privé-investeringen op zich genomen. Hij is als penningmeester van de projectgroep nieuwbouw verantwoordelijk voor de financiële inkomsten.
 • De heer Van Kemenade is in de periode 1996 tot nu (met onderbrekingen van 1998-2004 en van 2014-2015) op verschillende terreinen actief geweest voor Regio Scouting Eindhoven: van 1996 tot in 1997 was hij trainer basisperiode bij het Trainingsteam Bovenbouw; van 2005 tot en met 2013 was hij voorzitter / hoofdcoördinator van het Regio Rodeo Team, een tweejaarlijks regionaal kamp voor scouts, met 800 – 1.000 deelnemers per keer; vanaf begin 2016 tot op heden is hij Trainer organiseren grote activiteiten bij het Trainingsteam.
 • Van 2010 tot 2015 was de heer Van Kemenade bestuurslid van de Stichting IJsfeest Son en Breugel, dat jaarlijks van medio december tot en met de eerste week januari een ijsbaan in het centrum van Son verzorgt. Als bestuurslid was hij medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op en rond de ijsbaan, het werven van en inplannen van ruim 100 vrijwilligers, procedures en veiligheid.
 • Van 1985 tot 1995 was hij bestuurslid van Kindervakantieweek Breugel. Jaarlijks organiseert deze groepering in de zomervakantieperiode een activiteitenweek voor basisschoolkinderen.
 • De heer van Kemenade is in 1998 medeoprichter geweest van de Avond Wandel 4-Daagse van Son en Breugel. Tot en met 2002 heeft hij als coördinator van dit evenement gefungeerd. De werkzaamheden bestonden o.a. uit voorbereiden, vergaderen en opbouwen.
 • Verder is Sjon van Kemenade vanaf 2004 leider van een jeugdelftal van Voetbalvereniging SBC en is hij van 2002 tot en met 2010 bestuurslid geweest van Wijkvereniging ’t Zand in Son en Breugel, waarvan 5 jaar als voorzitter.

Ernes van Hannen

Ernes van Hannen-Koops – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­-Nassau

Ernes van Hannen-Koops (57 jaar) zet zich als vrijwilligster al jaren in op diverse maatschappelijke terreinen.

 • Vanaf 1990 organiseert het Oranjecomité Breugel in de ochtend van Koninginne-/ Koningsdag op en rond gemeenschapsvoorziening De Boerderij in Breugel spellencircuits voor de kinderen van alle basisscholen in Son en Breugel. Vanaf de oprichting is mevrouw Van Hannen actief betrokken bij de organisatie hiervan en verricht zij allerhande werkzaamheden.
 • Vanaf 1990 is mevrouw Van Hannen actief betrokken bij de organisatie van de Kindervakantieweek Breugel, een jaarlijkse activiteitenweek in de laatste week van de zomervakantie voor basisschoolkinderen uit Breugel. Haar werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van 4-5 vergaderingen vooraf en achteraf van deze week, het inrichten, klaarmaken en opruimen van de spullen, het beheer van de keuken, het aanleveren van de boodschappenlijsten, het klaarzetten van de drankjes en versnaperingen voor de diverse groepen, die er dagelijks op uit trekken, aanleveren van ‘kilometers’ ranja, koffie, thee en versnaperingen, schoonmaken van het gebouw tijdens de week en na afloop.
 • Ernes van Hannen is sinds 2001 als vrijwilligster betrokken bij de organisatie van het Breugels Festijn, een jaarlijks festijn waar de hele Sonse en Breugelse gemeenschap en omgeving van kan meegenieten. Het festijn vindt plaats in het centrum van Breugel.
 • Vanaf 1991 is mevrouw Van Hannen actief in buurtvereniging Tweelingenlaan als secretaris, organisator van de kinderactiviteiten, de viering van het paasfeest en het leggen van contacten tussen de buurtbewoners.
 • Sinds 1996 is zij actief in het buurtpreventieproject in de wijk Hoogstraat in Breugel. Doel van dit project is, dat bewoners binnen hun wijk samen een oogje in het zeil houden en waar mogelijk over verbeteringen adviseren of daar zelf aan bijdragen. Mevrouw Van Hannen fungeert als coördinator / contactpersoon voor ‘haar’ straat: de Tweelingenlaan. In wijk Hoogstraat in Breugel loopt een buurtbeheerproject waar Ernes van Hannen sinds 2011 actief in participeert. Zij woont de vergaderingen bij, neemt deel aan de jaarlijkse opschoondag in de wijk en onderhoudt voor dit project contacten met buurtgenoten.
 • Sinds 1997 ondersteunt Ernes van Hannen Scouting Mgr. Bekkersgroep bij de diverse activiteiten. Op vrijwillige basis maakt zij daarnaast vanaf 2011 wekelijks de blokhut schoon en doet zij ook de inkopen. Tevens ondersteunt zij vanaf 2011 de organisatie van de jaarlijkse vlooienmarkt van deze groep. Zij verzorgt daar o.a. de catering.
 • Mevrouw Van Hannen is sinds 1998 vrijwilliger bij de Avond Wandel 4-Daagse van Son en Breugel, georganiseerd door Scouting Margaretha Sinclair.
 • Mevrouw Van Hannen is van 1996 tot 2009 op diverse terreinen vrijwillig actief geweest voor openbare basisschool De Regenboog; van 1996 t/m 2005 was zij lid van de Ouderraad; van 1996 t/m 2009 was zij klassenmoeder; zij hielp mee schoolkampen organiseren; zij was eerste contactpersoon bij het afgaan van het inbraakalarm van de school. Daarnaast heeft zij in 2016 een grote bijdrage geleverd aan het organiseren van de reünie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de school.
 • Verder is zij als vrijwilligster oproepkracht bij Scouting Margaretha Sinclair en bij gemeenschapsvoorziening de Boerderij voor incidentele cateringactiviteiten.

Pieter Hol – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­-Nassau

Pieter Hol (83 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

 • Sinds circa 1980 verzorgt de heer Hol, samen met zijn echtgenote, wekelijks bridgecursussen bij hen thuis, Honderden mannen en vrouwen hebben hier leren bridgen en een goede tijdsbesteding gevonden. Voor vele ouderen is het wekelijkse partijtje bridge een ontsnapping uit de eenzaamheid. Nagenoeg alle dorpsgenoten die de bridgesport beoefenen hebben op de een of andere wijze de heer Hol ontmoet.
 • Sinds 1981 is hij organisator, wedstrijdleider en arbiter van de Mabri (maandag-bridge), een wekelijkse bridgecompetitie in gemeenschapshuis Braecklant. Een aantal van de werkzaamheden verricht hij samen met zijn echtgenote.
 • Bij de plaatselijke Tennisvereniging Pieter Brueghel heeft hij, veelal samen met zijn echtgenote, in de periode van 1986 tot 1997 vele tennistoernooien georganiseerd. Het ‘Pieter Hol toernooi’, het jaarlijkse vakantietoernooi, was vele jaren een begrip. Ook bij Tennisvereniging Pieter Bruegel nam het echtpaar Hol het initiatief om tijdens de jaarlijkse spelletjesavond een aantal leden te enthousiasmeren en vertrouwd te maken met bridge. Als het te slecht weer was om te tennissen waren de heer en mevrouw Hol er altijd om snel een bridgetoernooi te organiseren.
 • De heer Hol was geruime tijd correspondent voor het Eindhovens Dagblad en het plaatselijke huis-aan-huisblad De Brug. Hij was jaren lid van operettekoor ‘Zonnig Brabant’ en schreef hiervoor veel teksten. Daarnaast schreef hij diverse toneelstukken, speciaal voor kinderen, die ook werden uitgevoerd.

Froukje Hol-van Herwijnen – Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje­-Nassau

Froukje Hol-van Herwijnen (77 jaar) zet zich al jaren actief in als vrijwilliger op verschillende terreinen.

 • Mevrouw Hol-van Herwijnen verzorgt, samen met haar echtgenoot, sinds circa 1980 wekelijks bridgecursussen bij hen thuis. Honderden mannen en vrouwen hebben hier leren bridgen en een goede tijdsbesteding gevonden. Voor vele ouderen is het wekelijkse partijtje bridge een ontsnapping uit de eenzaamheid. Nagenoeg alle dorpsgenoten die de bridgesport beoefenen hebben op de een of andere wijze mevrouw Hol ontmoet.
 • In 1981 was mevrouw Hol oprichtster van de Mabri (maandagbridge). Sindsdien is zij organisator, wedstrijdleidster en arbiter van deze Mabri, een wekelijkse bridgecompetitie in gemeenschapshuis Braecklant. Een aantal van de werkzaamheden verricht zij samen met haar echtgenoot.
 • Bij de plaatselijke Tennisvereniging Pieter Brueghel heeft zij, veelal samen met haar echtgenoot, in de periode van 1986 tot 1997 vele tennistoernooien georganiseerd. Zij was ook geruime tijd bestuurslid van de vereniging, met als functie voorzitter technische commissie. Zij had bij de toernooien de dagelijkse leiding. Ook na haar actieve bestuursperiode organiseerde zij, samen met haar echtgenoot, nog jaren het vakantietoernooi, in de volksmond genaamd ‘Pieter Hol toernooi’. Het echtpaar nam het initiatief om tijdens de jaarlijkse spelletjesavond een aantal leden te enthousiasmeren en vertrouwd te maken met bridge. Als het te slecht weer was om te tennissen waren de heer en mevrouw Hol er altijd om snel een bridgetoernooi te organiseren.
 • Sinds circa 1997 is mevrouw Hol actief bij bridgeclub Prinsejagt in Eindhoven, als lid en ook enige tijd als bestuurslid. Zij schrijft al vele jaren een wekelijkse column in het clubblad.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play