Lintjes voor Joop en Adrienne van Kempen, Henk Vogels en Jack Saris

Henk Vogels, Joop van Kempen, Adrienne van Kempen en Jack Saris
Foto: Gemeente Son en Breugel
Nieuws

Op maandagochtend 26 april 2021 reikte burgemeester Hans Gaillard aan vier inwoners een Koninklijke onderscheiding (lintjes) uit. De vier dorpsgenoten hebben een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.


Koninklijke onderscheiding voor de heer H.J.M. Vogels

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Vogels
Foto: Gemeente Son en Breugel

De heer Henk Vogels (69 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger op diverse maatschappelijke terreinen in Son en Breugel.

Voetbalvereniging SBC

Henk Vogels heeft in de periode van 1993 tot in 2005 diverse vrijwilligersactiviteiten verricht voor Voetbalvereniging Son en Breugel Combinatie (SBC). Deze vereniging heeft ongeveer 1100 leden. Hij was o.a. jeugdtrainer en -coach (1993-1995). Daarnaast was hij lid (1993-1995), secretaris (1995-2003) en voorzitter (2003-2005) van het jeugdbestuur. In deze gehele periode was hij ook veiligheidsfunctionaris.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers

De heer Vogels is vanaf 1997 als vrijwilliger actief bij Carnavalsvereniging De Krutjesrapers. Deze vereniging heeft ongeveer 1350 leden. Hij was 6 jaar actief als tonproater en 9 jaar lid van de tonproaterswerkgroep voor de jaarlijkse zittingsavonden. Verder was hij 8 jaar lid van de tentcommissie en bruggenbouwer tussen de gemeentelijke organisatie, de horeca en de vereniging. Daarnaast was hij 8 jaar voorzitter van de commissie zittingsavonden en eindregisseur van dit carnavalsprogramma. Ook was hij medetekstschrijver van de toespraak van de prins tijdens de sleuteloverdracht. In 2014 coördineerde hij de plaatsing van het beeld van “Krutjesgat” op de Markt in het centrum van Son. In 2014 kreeg hij de carnavalsprijs “De Sonse Bok” op grond van zijn verdiensten voor deze vereniging.

Harmonie Pro Honore et Virtute

Henk Vogels is vanaf 2016 ook als vrijwilliger actief bij Harmonie Pro Honore et Virtute (PHEV). Bij deze Harmonie zijn 200 muzikanten betrokken in 8 orkesten. Hij is voorzitter en vertegenwoordigt de Harmonie bij officiële gelegenheden, is aanspreekpunt voor externe partijen, voert het overleg met de gemeente en het Vestzaktheater, is spreekstalmeester tijdens de concerten en verricht allerlei hand- en spandiensten. Ook was hij lid van de commissie Remember September die betrokken was bij het organiseren van de activiteiten voor de viering en herdenking van de Operatie Market Garden in 2019.

Gemeentelijke organisatie

De heer Vogels was van 1977 tot 2018 werkzaam bij de gemeente Son en Breugel. Naast zijn reguliere werkzaamheden was hij tevens voorzitter van de Ondernemingsraad (2002-2008), lid van het Georganiseerd Overleg (2008-2018) en lid en later voorzitter van de personeelsvereniging (1990-2003). Als vakbondslid behartigde hij de belangen van het personeel o.a. tijdens enkele grote reorganisaties en bij het opstellen van een generatiepact. Als vrijwilliger bij de personeelsvereniging was hij medeorganisator van activiteiten zoals, fietstochten, personeelsreizen en personeelsfeesten.


Koninklijke onderscheiding voor de heer J.C.C. Saris

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jack Saris
Foto: Gemeente Son en Breugel

De heer Jack Saris (76 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

Open Jongerenwerk

De heer Saris was van 1958 tot 1965 vrijwilliger bij het Open Jongerenwerk afdeling Son en Breugel (voorloper van jongerensociëteit ‘Krutje / Oase). Hij heeft bijgedragen aan de bouw van de jongerensociëteit. Daarnaast was hij betrokken bij het Kerkelijke Fietsenstalling Project en bewaakte hij de fietsen tijdens de kerkdiensten.

KNVB

Jack Saris is vanaf 1984 tot heden vrijwilliger bij het district Zuid 1 van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Hij zet zich in als scheidsrechter en is beoordelaar van zijn medescheidsrechters. Ook is hij assistent-scheidsrechter en waarnemer. Van 2009 tot 2013 was hij waarnemer ordemaatregelen van het amateurvoetbal. In 2009 heeft hij de gouden scheidsrechtersspeld ontvangen.

Voetbalvereniging SBC

De heer Saris heeft in de periode van 1990 tot in 2015 vrijwilligersactiviteiten verricht voor Voetbalvereniging Son en Breugel Combinatie (SBC). Deze vereniging heeft ongeveer 1100 leden. Hij heeft zich ingezet als scheidsrechter en verzorgde de video-opnames van de wedstrijden van het 1e team.

Johan Cruyff Foundation

Vanaf 2008 is de heer Saris vrijwilliger bij de Johan Cruyff Foundation. Hij is scheidsrechter bij het jaarlijkse evenement de Cruyff Foundation Cup.

Berkenstaete

Vanaf 2014 is Jack Saris ook als vrijwilliger actief bij het Zorgcentrum Berkenstaete en de Stichting Vrienden van Berkenstate. Hij draagt onder andere zorg voor het vervoer van bewoners met de wensbus, is lid van de klussendienst, verricht hand-en-spandiensten bij activiteiten en draagt zorg voor de opbouw en het afbreken van de kerststal.


Koninklijke onderscheiding voor de heer J.C.G. van Kempen

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joop van Kempen
Foto: Gemeente Son en Breugel

De heer Joop van Kempen (73 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger bij verschillende organisaties en verenigingen in Son en Breugel.

IVN

De heer Van Kempen zet zich vanaf 1989 in als vrijwilliger van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Son en Breugel. Deze afdeling heeft 140 leden. Hij was / is coördinator van de jongeren natuurclub (1989-2010), begeleider van jongeren (vanaf 1989), gids bij de vroege vogelwandeling op Koninginnedag/Koningsdag (vanaf 1989), natuurgids bij diverse wandelingen (vanaf 1995), docent en gids bij diverse groencursussen (vanaf 1995) en helpt – samen met de jeugd IVN – bij het maken van kerststukjes bij Zonhove (vanaf 1989). Vanaf 2003 is hij ook docent en gids bij drie regionale Natuurgidsencursussen VOSBOS (Veghel, Oirschot, Sint Oedenrode, Best, Oisterwijk). Vanaf 2009 is hij ook schoolgids bij de voorbereidende boslessen van de Boomfeestdag en bij schoolprojecten voor de basisscholen in Son en Breugel. Vanaf 2014 is hij afgevaardigde van het IVN in de Klankbordgroep Sonse Bossen.

Het IVN heeft de heer Van Kempen  een aantal jaar gelden benoemd tot Erelid.

Zonhove

Joop van Kempen is sinds 2008 vrijwilliger bij  SWZ zorginstelling Zonhove. De zorginstelling biedt kinderen en volwassenen met een meervoudige en/of lichamelijke beperking levensloopbestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame, beschermde veilige omgeving. Hij ondersteunt onder andere de afdeling recreatie bij de bestellingen, bevoorrading, reparaties, technisch onderhoud en archivering. Daarnaast assisteert hij wekelijks in het internetcafé, ondersteunt hij de trommelgoep, ondersteunt hij bij vieringen en is hij lid van de techniekwerkgroep.

SonenBreugelVerbindt

Vanaf 2014 is Joop van Kempen vrijwilliger bij de lokale website SoneBreugelVerbindt.nl. Deze website biedt bewoners de mogelijkheid om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, berichten en informatie met elkaar te delen en samen activiteiten op te zetten. Hij was trainer en lid van de Klankbordgroep SonenBreugelverbonden (2014-2016). Vanaf 2014 is hij actief bij SonenBreugelTV als cameraman en helpt hij bij het op- en afbouwen van de installatie.


Koninklijke onderscheiding voor mevrouw  A.H.M. van Kempen – van Rooij

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Adrienne van Kempen
Foto: Gemeente Son en Breugel

Mevrouw Adrienne van Kempen – van Rooij (72 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger bij het IVN en Zonhove.

IVN

Mevrouw Van Kempen was in de periode van 1989 tot 2010 vrijwilliger bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Son en Breugel. Deze afdeling heeft 140 leden. Zij zette zich in als jeugdcoördinator (1989-2010), begeleidde de activiteiten, zoals Schoolprojecten en Boomfeestdagen en diverse peuter- en kleuteractiviteiten en verrichtte diverse hand-en-spandiensten, bij bijvoorbeeld het opknappen en onderhouden van de huisvestingslocatie. Zij is vanaf 1989 ook lid van de werkgroep IVN-club Zonhove (20 rolstoel gebonden deelnemers). Zij organiseert IVN-activiteiten die passen bij de doelgroep, zoals kerststukjes maken en uitstapjes.

Zonhove

Adrienne van Kempen is sinds 1989 vrijwilliger bij SWZ zorginstelling Zonhove. De zorginstelling biedt kinderen en volwassenen met een meervoudige en/of lichamelijke beperking levensloopbestendig wonen, werken, leren en vrije tijd in een zorgzame, beschermde veilige omgeving.

Vanaf 2005 is zij lid van het team recreatie en welzijn. Zij ondersteunt o.a. bij het wekelijkse internetcafé, de soos, het koor, de trommelclub, de dansclub en verschillende vakantieactiviteiten en evenementen, zoals de kermis, Sinterklaas, de bike- en trikedag en de kersttocht. Zij is bijvoorbeeld sinds 2016 tijdens de carnaval gastvrouw voor het bezoek van buitenaf (de prins en zijn gevolg en muziekgroepen). En sinds 2007 is zij ook lid van de decorgroep die zorgt voor het aankleden van de recreatiezaal en het buitenterrein tijdens de verschillende activiteiten.

Vanaf 2015 is zij ook lid van de werkgroep vieringen. Zij ondersteunt de pastorale vieringen en fungeert als gastvrouw tijdens de diensten en uitvaarten.

Daarnaast is zij vanaf mei 2020 1 tot 3 keer in de week gastvrouw bij familiebezoek in de recreatiezaal op de avonden en in het weekend (extra coronafaciliteit).

Post article

Post article