Locatie vleermuizentoren in Vroonhoven bekend

Locatie vleermuizentoren in Vroonhoven bekend
Foto: Ons Son en Breugel

Het college stelt de locatie voor de vleermuizentoren in Vroonhoven vast: tussen de pastorie en de voetgangersbrug over de Dommel.

Deze locatie krijgt de goedkeuring van zowel het Supervisieteam (adviesorgaan ruimtelijke invulling voor het programma Centrum Son) als de betrokken architectenbureaus bureau Waardenburg en Bioarchitectuur.

Het college besloot op 21 november 2017 de realisatie van de toren voor te bereiden op basis van het definitieve ontwerp. Het college kiest nu voor de locatie als afweging tussen drie mogelijke locaties. Uit deze afweging komt naar voren dat de externe specialisten allen de voorkeur hebben voor de optie “tussen pastorie en voetgangersbrug over de Dommel”.

De vleermuistoren en de locatie worden ingepast als onderdeel in het inrichtingsplan voor park Vroonhoven, waarvoor op dit moment een ontwerp wordt voorbereid.

Het ontwerp voor de toren is gemaakt door architectenbureau Bioarchitectuur en bureau Waardenburg die beide ruime ervaring hebben met het ontwerpen en realiseren van vleermuistorens. De gekozen vorm is tot stand gekomen dankzij de vermaarde vleermuisspecialist Erik Korsten (Bat ecologist), die het traject in Son en Breugel mede begeleid heeft.

 


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.

Post article

Post article