Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meer tijd voor beslissing MFA

commissie grondgebiedzaken mfa
Foto: Ons Son en Breugel

Een plan om de kerk om te bouwen tot een MFA verdient volgens alle partijen meer tijd en aandacht.

Dat het MFA veel los maakt bij de dorpsbewoners, is duidelijk. Vier dorpsbewoners hadden spreektijd aangevraagd, allen groot voorstander van verbouw. Kees van der Meijden, de eerste inspreker, hoort in zijn omgeving dat niemand zit te wachten op nieuwbouw en verbouw van de kerk wel op steun kan rekenen. Inspreker Hans Beek, lid van Dorpsbelang, is het niet eens met het standpunt van ‘zijn’ partij. Niemand kan binnen twee weken een beslissing nemen over een dergelijk zwaar onderwerp, dus ook niet in de gemeente Son en Breugel. Remco Heeren van Dorpsvisie kon zijn grijns tijdens het betoog van de heer Beek niet verbergen, al deed hij daar ook totaal geen moeite voor. Harm-Jan van Asperdt vindt dat de politiek niet luistert naar het volk en noemt het “een pure vorm van minachting”. De politiek kan misschien beter terug naar de tekentafel in zijn beleving. Miriam van Nieuwenhuizen daagde de raadsleden vooral uit om te reageren, wat niemand bij de voorgaande insprekers deed. Inhoudelijk werd dit niet gedaan, wellicht een perfect voorbeeld van de “pure vorm van minachting”.

De extra vergadering van de mmissie grondgebiedzaken werd belegd voor de uitkomst van de quickscan, die moet onderzoeken of het traject tot verbouw van de kerk het waard is om verder te onderzoeken. De uitkomst van de quickscan is bij alle partijen positief ontvangen, al plaatste Johan Bijlsma van PvdA/GroenLinks wel als kanttekening dat het eerder lijkt op een “quickscan van een quickscan”. Niet gek, gezien wethouder Robert Visser slechts enkele weken had om een breed spectrum aan informatie te verzamelen voor het behoud van de kerk. Voor het CDA was het geschetste beeld in ieder geval genoeg om aan te geven dat het idee om het MFA te huisvesten in het kerkgebouw aan het Kerkplein de voorkeur heeft boven nieuwbouw.

De positieve ontvangst van de quickscan heeft wel grote gevolgen voor het vervolgtraject. Er moet gedegen onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden, inclusief cijfers. Dat gaat natuurlijk tijd kosten, tijd die in het huidige traject er niet lijkt te zijn als de schop de grond in moet gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wethouder Robert Visser gaat dit in ieder geval verder uitdiepen op verzoek van de commissie.

Politieke gevolgen

Maar het hele plan ligt toch al klaar in de vorm van het Hevo rapport? Het rapport, door Hevo naar Dorpsvisie verstuurd, werd gedeeld met de pers die er uitvoerig over hebben geschreven. Johan Bijlsma van PvdA/GroenLinks vergelijkt het met “twee kinderen die hun zin niet krijgen en elkaar opzoeken”. Maar het ‘uitgelekte’ rapport was slechts een presentatie van een uitgebreider rapport die van alle aanwezige alleen wethouder Visser heeft gezien. Een rapport dat volgens enkele partijen verder onderbouwd moet worden. Andere partijen waren boos over het uitlekken van het plan, waarbij Dorpsbelang zelfs dreigde met “politieke gevolgen” voor Dorpsvisie. Want stel dat de gemeenteraad gaat kiezen voor een MFA die niet voldoet aan de kaderstellen, dan staan de drie andere bouwbureau’s mogelijk op de stoep met een flinke schadeclaim.

Het is in ieder geval duidelijk dat Dorpsbelang de actie van Dorpsvisie op zijn zachts gezegd niet kan waarderen. De twee partijen staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar, niet geheel verrassend. Dorpsbelang beschuldigt Dorpsvisie van beeldvorming in de media en dat ‘false framing’ nu haast onderdeel uit lijkt te maken van het partijbeleid. Over het lekken van het Hevo rapport wast Dorpsvisie hun handen in onschuld: zij hebben het rapport van Hevo ontvangen en mocht deze openbaar maken. Hevo zal volgens Dorpsvisie de eventuele consequenties van het lekken moeten aanvaarden.

Maar het gebruik van stevige woorden en dreigementen laten wellicht zien dat er dan misschien toch meer speelt op de achtergrond voor Dorpsbelang. De kerk moet plaats maken voor nieuwbouw, dat is volgens onderzoek altijd goedkoper dan hergebruik van een gebouw van 25 jaar of ouder. De partij vraagt wel financiële onderbouwing voor verbouw van de kerk, wat natuurlijk niet mogelijk is in een quickscan van een paar weken. Waar Dorpsbelang wel uit is, is dat verkoop van de grond noodzakelijk is om het plan financieel overeind te houden. De wijze waarop Dorpsbelang sinds de verkiezingen is gedraaid van standpunt omtrent het MFA en de stelligheid waarmee zij deze nu verdedigd doet de vraag rijzen: welke en wiens belangen spelen hier mee?

Dorpsvisie zet op hun beurt vraagtekens bij een passage uit het nieuwe coalitieakkoord tussen Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks. Waarom moet de schop de grond in voor de verkiezingen van 2018? Want in het nieuwe coalitieakkoord staat ook dat er een nieuwe beoordeling gemaakt kan worden als het bisdom hun ei gelegd heeft.

Kerkelijke activiteiten

Nog een partij die een mening heeft. Want in een brief heeft het bisdom aangegeven dat de kerk hergebruikt mag worden, met mitsen en maren. Een mits die initiatiefnemer van het burgerinitiatief Gerard Swinkels niet blij maakt, want er mogen geen kerkelijke activiteiten meer plaats gaan vinden mocht de kerk omgebouwd gaan worden. Maar ook dit is geen vast gegeven: het college hebben de brief immers ontvangen van het huidige bisdom, terwijl er over enkele dagen alweer een nieuw bisdom zijn aantreden gaat doen. Verwachting is dat zij iets soepeler zullen zijn met de mitsen en maren, maar ook dat is afwachten.

Al met al was de eindconclusie dat het plan voor het MFA in de kerk serieus onderzocht moet worden. En niet met een quickscan, maar met een gedegen onderzoek en cijfers. Een conclusie die door iedereen gesteund wordt, waardoor de denderende MFA-trein nu wat vaart mindert. De partijen moeten de tijd krijgen beide trajecten (nieuwbouw en verbouw) inzichtelijk te krijgen met alles erop en eraan. Wellicht kan de openbaring van de commissie grondgebiedzaken het beste samengevat worden met de woorden van Marco Pullens van de VVD: “haastige spoed is zelden doen”. En mocht dat de lading niet dekken, dan geeft inspreker Kees van der Meijden wel een ander perspectief: “een gehaast man doet zijn werk tweemaal.”

Lees meer over het MFA