Search
Close this search box.

Meerderheid gemeenteraad akkoord met aankoop kerklocatie

Meerderheid gemeenteraad akkoord met aankoop kerklocatie
Foto: Ons Son en Breugel

Een meerderheid van de gemeenteraad slaat de laatste nagel in de doodskist van de kerk door akkoord te gaan met aankoop en sloop van de locatie.

Het kan geen verrassing zijn dat een meerderheid van Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks akkoord gaat met het aankopen van de kerklocatie. Sinds de discussie startte hebben alle drie de partijen aangegeven dat zij de grond onder de kerk willen kopen, zodat het gebouw niet in de weg staat bij de realisatie van het dorpshuis naast en deels op de locatie van de huidige Sint-Petrus’ Bandenkerk.

Voordat de kogel daadwerkelijk door de kerk was tijdens de gemeenteraadsvergadering, werden nog verwoede pogingen gedaan om de discussie over het MFA om te wenden. De actie van de ondernemers, waarin gevraagd werd om aan te geven of mensen wel of geen goedkeuring gaven aan de komst van het MFA gebouw, werd voorafgaand aan de vergadering overhandigd aan de burgemeester. Harry Sijbers, die met zijn MAF gebouw actie ook een petitie startte om een discussie over het ontwerp van het gebouw aan te zwengelen, besloot op het laatste moment af te zien van overhandiging van de resultaten. Sijbers hoopte zijn actie tijdens de gemeenteraadsvergadering te kunnen presenteren in plaats van vooraf, maar vertrok nadat hij een ‘nee’ op het rekest kreeg.

De insprekers streden ook voor wat ze waard waren. Verzoeken om deel te mogen nemen aan de kwalitatieve selectie van het draagvlak onderzoek, zeer nauwkeurige en goed gedocumenteerde cijfers over mogelijk archeologiekosten, een pleidooi om het erfgoed (de Sint-Petrus’ Bandenkerk) te behouden en een oproep op de ingeleverde stemmen van de inwoners van Son en Breugel serieus te nemen, werden allemaal van tafel geveegd door de coalitiepartijen. Oppositie Dorpsvisie en CDA trachtte recht te doen aan deze oproepen, maar hun minderheidspositie maakte geen vuist.

Dorpsvisie deed nog een poging om een gulden middenweg te vinden door de partijen te vragen om het kerkgebouw te behouden om de mogelijkheden open te houden. Helaas voor hen (en de mensen in het publiek) werd vastgehouden aan de gekozen weg, waardoor het kerkgebouw plaats moet maken voor een nieuw MFA. Logisch, want de coalitiepartijen hebben vanaf het begin af aan aangegeven geen kerk te willen kopen.

De vraag is nu: wat gaan de actievoerders nu toen? Het kerkgebouw staat nu nog, met een geplande sloop van januari 2018 (tussen het ijsfeest en carnaval). Maar de grotere vraag is wellicht: wat kunnen de actievoerders doen om hun stem te laten horen?


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play